Przejdź do głównej zawartości

Liczba kategorii kursów: 13

Projektowanie, instalowanie i konserwacja systemów zabezpieczenia elektronicznego w muzeach i obiektach zabytkowych – szkolenie podstawowe
BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW
Wejdź do kursu

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW

Projektowanie, instalowanie i konserwacja systemów zabezpieczenia elektronicznego w muzeach i obiektach zabytkowych – szkolenie podstawowe

Szkolenie przeznaczone jest dla projektantów, instalatorów i konserwatorów systemów zabezpieczeń, którzy wykonywać będą czynności zawodowe w muzeach i obiektach zabytkowych.

Na szkolenie to składa się trzydniowy kurs stacjonarny, mający na celu przybliżenie wiedzy z zakresu obowiązujących standardów, dobrej praktyki oraz wybranych przepisów dotyczących projektowania, instalowania, konserwowania systemów zabezpieczeń w muzeach i obiektach zabytkowych. W ramach spotkania podjęta zostanie tematyka zagrożenia przestępczością jako podstawy przeprowadzanych analiz zagrożeń, omówione zostaną wybrane przepisy prawa, określające minimalne standardy bezpieczeństwa w muzeach, jak również zaprezentowane zostaną techniczne zagadnienia związane z projektowaniem, instalowanie i konserwowanie instalacji takich jak system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), system telewizji dozorowej  (CCTV), system kontroli dostępu (KD), system sygnalizacji pożarowej (SSP).

Partnerem wydarzenia jest Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie.

Uwaga: wszystkie szkolenia NIM realizowane od początku kwietnia br., są opłacane poprzez tę stronę za pośrednictwem systemu płatności PayU. Umożliwia on skorzystanie z najpopularniejszych form płatności, takich jak przelew internetowy, karta kredytowa, BLIK itd. Instytut nie wystawia faktur przed dokonaniem płatności, jak również faktur pro-forma. System daje możliwość wygenerowania tradycyjnego druku przelewu bankowego (w dalszych krokach w kategorii „Przelew”), o zestawie danych zbieżnym z fakturą pro-forma. Po zaksięgowaniu wpłaty system wygeneruje fakturę i można będzie ją pobrać.

Zgłoszenia przyjmowane będą od 19.03.2024 r. do 26.03.2024 r. do godz. 15:00. W dniu 02.04.2024 r. roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu. Liczba miejsc ograniczona (35). Udział w szkoleniu jest odpłatny. Koszt szkolenia: według cennika. Cena nie obejmuje noclegu i dojazdu. Uczestnicy realizują dojazd i nocleg we własnym zakresie. Wydane zostaną zaświadczenia o uczestnictwie.


Ramowy program:

·       Obecny stan przepisów prawnych dotyczących ochrony muzeów, bibliotek, archiwów i innych obiektów kultury.

·       Modus operandi sprawców przestępstw przeciwko zabytkom.

·       Zagrożenie dóbr kultury przestępczością (muzea, obiekty sakralne, biblioteki i inne). Opracowanie analizy zagrożeń przestępczością dla obiektów i zbiorów.

·       Zabezpieczenia techniczne w planie ochrony dla obiektów gromadzących i udostępniających dobra kultury.

·       Zagrożenie pożarem w obiektach zabytkowych i innych obiektach kultury.

·       Aktualny stan przepisów prawnych i norm dotyczących projektowania, instalowania urządzeń systemów sygnalizacji pożarowej w obiektach zabytkowych i innych obiektach kultury.

·       Wprowadzenie do analizy zagrożenia pożarowego w muzeach i innych obiektach kultury.

·       Uwagi do projektowania SSP.

·       Zabezpieczenia mechaniczno–budowlane  w muzeach i obiektach zabytkowych.

·       Projektowanie systemów sygnalizacji włamania i napadu w muzeach i obiektach zabytkowych.

·       Najczęściej popełniane błędy w projektowaniu i instalacji urządzeń SSWiN w zabezpieczeniach elektronicznych muzeów, bibliotek i obiektów sakralnych.

·       Projektowanie telewizji dozorowej w muzeach i obiektach  zabytkowych.

·       Najczęściej popełniane błędy w projektowaniu i instalacji urządzeń CCTV w zabezpieczeniach muzeów, bibliotek i obiektów sakralnych.

·       Charakterystyka zabytków sztuki i architektury pod kątem zagrożenia ich poszczególnych elementów w wyniku prac instalatorskich.

·       Nadzór konserwatorski nad pracami instalacyjnymi zabezpieczeń technicznych w obiektach zabytkowych.

·       Projektowanie tras kablowych systemów zabezpieczenia elektronicznego w zabytkach.

·       Zabezpieczenia antyterrorystyczne w muzeach i zabytkach.

·       Problematyka funkcjonowania systemów bezpieczeństwa Muzeum – koncepcja zabezpieczenia, część praktyczna.


Prowadzenie: 

a) przedstawiciele NIM: Krzysztof Osiewicz, Michał Dziuba, Magdalena Piorunek, Artur Sterkowicz,
b) prowadzący zewnętrzni: Piotr Wojtaszewski - starszy brygadier Państwowej Straży Pożarnej w stanie spoczynku, dr inż. Katarzyna Pałubska – konserwator.

Moderacja: Michał Dziuba.

 

W przypadku pytań dotyczących kwestii programowych prosimy o kontakt: mdziuba@nim.gov.pl.

W przypadku pytań organizacyjnych: szkolenia@nim.gov.pl.

 wtorek, 16 kwietnia 2024, 09:30
 czwartek, 18 kwietnia 2024, 15:40
 Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie (plac Defilad 1, 00-901 Warszawa)
 35
 Odbył się / Zakończony
 Ceny netto
Muzea z Wykazu muzeów:
600 PLN
Pozostałe muzea i inne instytucje kultury:
700 PLN
Pozostałe instytucje, organizacje i podmioty komercyjne:
1500 PLN
Szkolenie służby ochrony - zabezpieczenia techniczne
BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW
Wejdź do kursu

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW

Szkolenie służby ochrony - zabezpieczenia techniczne

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników ochrony muzeów i innych instytucji kultury przechowujących i udostępniających dobra kultury oraz pracowników funkcyjnych (szef ochrony, koordynator) firm ochroniarskich realizujących ochronę w muzeach i nadzorujących pracę pracowników ochrony fizycznej w muzeach.

Na szkolenie to składa się dwudniowy warsztat, stanowiący okazję do wymiany doświadczeń pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za ochronę muzeów. Szkolenie koncentrować się będzie na zagadnieniach związanych z realizacją ochrony technicznej i fizycznej w muzeach, w których nie funkcjonują wewnętrzne służby ochrony. Szkolenie ma na celu przybliżenie wiedzy z zakresu obowiązujących standardów, dobrych praktyk oraz zagadnień związanych z ochroną techniczną.

Spotkanie uzupełnione zostanie o praktyczne studium przypadku standardów bezpieczeństwa funkcjonujących w wizytowanych obiektach – nowoczesnych budynkach o dużej skali, oddanych do użytku w ostatnim czasie. 

Szkolenie odbędzie się w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (nowa siedziba: ul. Dymińska 13, Cytadela Warszawska).


Liczba miejsc ograniczona: 40. Zgłoszenia przyjmowane będą od 25.10.2023 r. do 03.11.2023 r. do godz. 15:00. [Nabór przedłużony]. Najpóźniej w dniu 08.11.2023 r. roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy organizują sobie dojazd i nocleg we własnym zakresie. Wydane zostaną zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.


Ramowy program

·       Przegląd zdarzeń przestępczych 2022/2023

·       Omówienie raportu WSO, Nadzoru Policji 

·       Propozycja zmian legislacyjnych. Sorty mundurowe

·       Problemy i wyzwania w systemie bezpieczeństwa muzeum. Korelacja na linii zabezpieczenia budowlano-mechaniczne, elektroniczne, personel

·       Zagrożenia terrorystyczne a ochrona obiektów muzealnych

·       Informacja w organizacji

·       Kradzież w muzeum studium przypadku

·       Oprogramowanie do integracji systemów bezpieczeństwa technicznego

·       Kompleksowy system zabezpieczeń na przykładzie rozwiązań inwestycyjnych w nowo wybudowanym Muzeum Wojska Polskiego – wizytacja

·       Kompleksowy system zabezpieczeń na przykładzie rozwiązań inwestycyjnych w nowo wybudowanym Muzeum Historii Polski – wizytacja


Prowadzenie:

a)           pracownicy Działu Ochrony Zbiorów Publicznych Narodowego Instytutu Muzeów: Krzysztof Osiewicz, Michał Dziuba, Magdalena Piorunek, Artur Sterkowicz, Paweł Kowalczuk;

b)           prowadzący zewnętrzni: Robert Kominek  przedstawiciel Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Jarosław Borkowski – Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Artur Bogusz – Muzeum Historii Polski.

Moderacja: Krzysztof Osiewicz (NIM).


W przypadku pytań dotyczących kwestii programowych prosimy o kontakt: kosiewicz@nimoz.pl.

W przypadku pytań organizacyjnych: szkolenia@nimoz.pl.


 środa, 22 listopada 2023, 09:30
 czwartek, 23 listopada 2023, 15:30
 Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, ul. Dymińska 13, Cytadela Warszawska)
 40
 Odbył się / Zakończony
Zarządzanie bezpieczeństwem muzeum – spotkania lokalne
BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW
Wejdź do kursu

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW

Zarządzanie bezpieczeństwem muzeum – spotkania lokalne

Szkolenie kierowane jest do pracowników muzeów zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa.

Szkolenie ma charakter kursu lokalnego, kierowanego głownie do pracowników muzeów z okolicznych regionów - sąsiadujących z miejscem szkolenia: Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej.

Jednodniowe szkolenie ma na celu przybliżenie prawno-formalnych zagadnień związanych z ochroną muzeów a nade wszystko przybliżenie rozwiązań w praktyce stosowanych w zarządzaniu bezpieczeństwem w muzeum, przy jednoczesnym wskazaniu na nowe wyzwania w tym obszarze.

W ramach spotkania omówiona zostanie tematyka przestępczości w ostatnich latach, jako podstawa dobrze prowadzanych analiz zagrożeń w procesie zarządzania bezpieczeństwem. Omówione zostaną takie elementy sprawnie prowadzonej polityki bezpieczeństwa muzeum jak plan ochrony, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, instrukcja przygotowania zbiorów do ewakuacji, dokumentacja związana z systemami zabezpieczenia ppoż. i elektronicznego. Zaprezentowana zostanie główna problematyka zaobserwowana w procesie projektowania instalacji bezpieczeństwa w muzeach, jak również późniejszego funkcjonowania obiektu. Spotkanie uzupełnione zostanie o studium przypadku związanego z przepisami RODO, jak i reagowaniem na incydenty terrorystyczne.

Szkolenie odbędzie się w Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Warszawska 4.


Zgłoszenia przyjmowane będą do 10.10.2023 r. do godz. 15:00.
W dniu 12.10.2023 r. roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu. Liczba miejsc ograniczona (50).
Pracownicy muzeów z regionu będą mieć pierwszeństwo na liście uczestników. Uczestnicy realizują dojazd i nocleg we własnym zakresie. Wydane zostaną zaświadczenia o uczestnictwie.


23.10.2023 r. (poniedziałek), godz. 09:00 - 17:00.

Ramowy program:

– Nowe wyzwania w ochronie muzeów.

– Zagrożenia, straty, przestępczość.

– Technika a zagrożenia – optymalne rozwiązania.

– Terroryzm reagowanie na incydenty.

– Ewakuacja ludzi i zbiorów.

– Pozyskiwanie kolekcji. Zagrożenia na rynku sztuki.

– Ochrona danych osobowych. Bezpieczeństwo.

– Dyskusja. Podsumowanie spotkania.

– Zwiedzanie muzeum.

Prowadzenie: Krzysztof Osiewicz; Michał Dziuba; Magdalena Piorunek, Magdalena Zychowicz, Artur Sterkowicz – przedstawiciele NIM,
Artur Bogusz
– Kierownik Działu Bezpieczeństwa, Muzeum Historii Polski,

Moderacja: Krzysztof Osiewicz.

W przypadku pytań dotyczących kwestii programowych prosimy o kontakt: kosiewicz@nimoz.pl.
W przypadku pytań organizacyjnych: szkolenia@nimoz.pl.

 poniedziałek, 23 października 2023, 09:00
 poniedziałek, 23 października 2023, 17:00
 Muzeum - Dom Rodziny Pileckich (ul. Warszawska 4 07-300 Ostrów Mazowiecka)
 50
 Odbył się / Zakończony
Projektowanie, instalowanie i konserwacja systemów zabezpieczenia elektronicznego w muzeach i obiektach zabytkowych – szkolenie uzupełniające
BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW
Wejdź do kursu

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW

Projektowanie, instalowanie i konserwacja systemów zabezpieczenia elektronicznego w muzeach i obiektach zabytkowych – szkolenie uzupełniające

Szkolenie przeznaczone jest dla projektantów, instalatorów i konserwatorów systemów zabezpieczeń, którzy uprzednio przebyli już szkolenie w NIMOZ (obecnie NIM), a termin ważności ich zaświadczeń upłynął w roku 2023 bądź 2022.

Na szkolenie to składa się trzydniowy kurs stacjonarny, mający na celu przybliżenie aktualnych informacji i omówienie czynników istotnych z punktu widzenia dobrej praktyki projektowej oraz wybranych przepisów dotyczących projektowania, instalowania, konserwowania systemów zabezpieczeń w muzeach i obiektach zabytkowych. W ramach spotkania podjęta zostanie tematyka przestępczości w ostatnich latach jako suplement przeprowadzanych analiz zagrożeń, zaprezentowana zostanie główna problematyka zaobserwowana w procesie projektowania instalacji bezpieczeństwa w muzeach, jak również późniejszego funkcjonowania obiektu. Spotkanie uzupełnione zostanie o studium przypadku w praktyce na przykładzie standardów bezpieczeństwa wizytowanych obiektów – nowoczesnych inwestycji o dużej skali zrealizowanych w ostatnim czasie.  

Szkolenie odbędzie się w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (nowa siedziba: ul. Dymińska 13, Cytadela Warszawska).


Zgłoszenia przyjmowane będą od 19.09.2023 r. do 27.09.2023 r. do godz. 15:00 [nabór przedłużony].
W dniu 03.10.2023 r. roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu.
Liczba miejsc ograniczona (30). Udział w szkoleniu jest odpłatny. Koszt szkolenia: 1511,50 zł brutto. Cena nie obejmuje noclegu i dojazdu. Uczestnicy realizują dojazd i nocleg we własnym zakresie. Wydane zostaną zaświadczenia o uczestnictwie.


W celu zgłoszenia na szkolenie niezbędne jest załączenie potwierdzenia przelewu, po kliknięciu "Zapisz się".

Numer rachunku NIM do wpłat na szkolenie:
75 1130 1017 0020 1460 1820 0002
Kwota: 1511,50 zł brutto

[1228,86 zł netto - w przypadku korzystania ze zw. z VAT]
Tytuł przelewu: "Za udział w szkoleniu 17-19.10.2023 r."


W razie niezakwalifikowania na szkolenie, opłata zostanie Państwu zwrócona.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa zgłoszonej do 10.10.2023 r. - opłata zostanie zwrócona.

W przypadku rezygnacji zgłoszonej do 13.10.2023 r. - kandydujący zostanie obciążony kosztem w wysokości 50% wartości uczestnictwa.

W przypadku późniejszej rezygnacji lub jej braku - kandydujący zostanie obciążony 100% kosztem uczestnictwa.

Rezygnacja powinna mieć formę pisemną. Istnieje możliwość zastępstwa uczestnika inną osobą. Zgłoszenie zastępstwa może mieć miejsce nie później niż w dniu poprzedzającym szkolenie i powinno mieć formę pisemną.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia. Wówczas wpłaty zostaną zwrócone.

 

Ramowy program:

17.10.2023 r. 19.10.2023 r. (wtorek-czwartek), godz. 10:00-16:00.

·       Przestępczość przeciwko muzeum i zabytkom w latach 2018–2022;

·       Zabezpieczenia mechaniczno–budowlane  w muzeach i obiektach zabytkowych;

·       CMZM – aktualne podejście  do magazynowania i obsługi zbiorów. Problemy i wyzwania w zakresie bezpieczeństwa w toku inwestycji;

·       Zagrożenia terrorystyczne a ochrona obiektów muzealnych. Stopnie gotowości alarmowych a systemy zabezpieczeń;

·       Integracja rozbudowanych systemów bezpieczeństwa w dużych muzeach;

·       Doświadczenia ze współpracy międzynarodowej. Ochrona muzeów za granicą Japonia;

·       Kompleksowy system zabezpieczeń na przykładzie rozwiązań inwestycyjnych w nowo wybudowanym Muzeum Wojska Polskiego  wizytacja;

·       Kompleksowy system zabezpieczeń na przykładzie rozwiązań inwestycyjnych w nowo wybudowanym Muzeum Historii Polski;

·       Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku – Bezpieczeństwo obiektu w toku eksploatacji nowoczesnego budynku muzealnego.

 

Prowadzenie: 

a) przedstawiciele NIM: Krzysztof Osiewicz; Michał Dziuba; Magdalena Piorunek, Artur Sterkowicz;
b) prowadzący zewnętrzni: Jarosław Borkowski  – Kierownik Działu Ochrony i Obrony Cywilnej
, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie; Artur Bogusz – Kierownik Działu Bezpieczeństwa, Muzeum Historii Polski; Mieczysław Kuras – Kierownik Działu Bezpieczeństwa, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Moderacja: Michał Dziuba.


W przypadku pytań dotyczących kwestii programowych prosimy o kontakt: mdziuba@nimoz.pl.

W przypadku pytań organizacyjnych: szkolenia@nimoz.pl.

 wtorek, 17 października 2023, 10:00
 czwartek, 19 października 2023, 15:30
 Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, ul. Dymińska 13, Cytadela Warszawska)
 30
 Odbył się / Zakończony
Szkolenie dla szefów WSO - zabezpieczenia techniczne
BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW
Wejdź do kursu

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW

Szkolenie dla szefów WSO - zabezpieczenia techniczne

Szkolenie kierowane jest do przedstawicieli muzeów współprowadzonych i nadzorowanych przez MKiDN, w których utworzono specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO).

Szkolenie składa się z trzydniowych warsztatów, mających na celu stworzenie miejsca wymiany doświadczeń pomiędzy szefami WSO. Zgodnie z tradycją spotkań z tego cyklu w latach poprzednich omówiony zostanie raport WSO oraz przedstawiony przegląd wydarzeń przestępczych obejmujący lata 2022/2023. Wygłoszony zostanie wykład nt. nadzoru Policji nad WSO za rok 2022. Omówione zostaną również przypadki zdarzeń szczególnych w muzeach. Czołowym tematem będą zabezpieczenia techniczne muzeum, że szczególnym uwzględnieniem oprogramowania do integracji systemów bezpieczeństwa. Przeprowadzona zostanie inspekcja budynku muzealnego połączona z przygotowaniem koncepcji zabezpieczenia technicznego, przeciwpożarowego i ochrony fizycznej.

Szkolenie odbędzie się w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem.


Zgłoszenia przyjmowane będą od 26.04.2023 r. do 08.05.2023 r. do godz. 15:00 [nabór przedłużony]. W dniu 10.05.2023 r. roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Wydane zostaną zaświadczenia o uczestnictwie.

[Rekomendacje dot. noclegów podamy w późniejszym terminie].


W przypadku pytań dotyczących kwestii programowych prosimy o kontakt: kosiewicz@nimoz.pl.

W przypadku pytań organizacyjnych: szkolenia@nimoz.pl.

 wtorek, 23 maja 2023, 09:30
 czwartek, 25 maja 2023, 14:00
 MT (Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane)
 40
 Odbył się / Zakończony
Projektowanie, instalowanie i konserwacja systemów zabezpieczenia elektronicznego w muzeach i obiektach zabytkowych – szkolenie podstawowe
BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW
Wejdź do kursu

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW

Projektowanie, instalowanie i konserwacja systemów zabezpieczenia elektronicznego w muzeach i obiektach zabytkowych – szkolenie podstawowe

Szkolenie przeznaczone jest dla projektantów, instalatorów i konserwatorów systemów zabezpieczeń, którzy wykonywać będą czynności zawodowe w muzeach i obiektach zabytkowych.

Na szkolenie to składa się trzydniowy kurs stacjonarny, mający na celu przybliżenie wiedzy z zakresu obowiązujących standardów, dobrej praktyki oraz wybranych przepisów dotyczących projektowania, instalowania, konserwowania systemów zabezpieczeń w muzeach i obiektach zabytkowych. W ramach spotkania podjęta zostanie tematyka zagrożenia przestępczością jako podstawy przeprowadzanych analiz zagrożeń, omówione zostaną wybrane przepisy prawa, określające minimalne standardy bezpieczeństwa w muzeach, jak również zaprezentowane zostaną techniczne zagadnienia związane z projektowaniem, instalowaniem i konserwowaniem instalacji, takich jak system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), system telewizji dozorowej  (CCTV), system kontroli dostępu (KD), system sygnalizacji pożarowej (SSP).

Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Kultury Morskiej - Oddziale Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.


Zgłoszenia przyjmowane będą od 21.03.2023 r. do 29.03.2023 r. do godz. 15:00. Nabór przedłużony.
W dniu 04.04.2023 r. roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu. Liczba miejsc ograniczona (35).
Udział w szkoleniu jest odpłatny. Koszt szkolenia: 1550 zł brutto. Cena nie obejmuje noclegu i dojazdu. Uczestnicy realizują dojazd i nocleg we własnym zakresie. Wydane zostaną zaświadczenia o uczestnictwie.


W celu zgłoszenia na szkolenie niezbędne jest załączenie potwierdzenia przelewu, po kliknięciu "Zapisz się".

Numer rachunku NIMOZ do wpłat na szkolenie:
75 1130 1017 0020 1460 1820 0002
Kwota: 1550 zł brutto

[1260,16 zł netto - w przypadku korzystania ze zw. z VAT]
Tytuł przelewu: "Za udział w szkoleniu 18-20.04.2023 r."

- W razie niezakwalifikowania na szkolenie, opłata zostanie Państwu zwrócona.

- W przypadku rezygnacji z uczestnictwa zgłoszonej do 11 kwietnia 2023 r. - opłata zostanie zwrócona.

- W przypadku rezygnacji zgłoszonej do 14 kwietnia 2023 r. - kandydujący zostanie obciążony kosztem w wysokości 50% wartości uczestnictwa.

- W przypadku późniejszej rezygnacji lub jej braku - kandydujący zostanie obciążony 100% kosztem uczestnictwa.

Rezygnacja powinna mieć formę pisemną. Istnieje możliwość zastępstwa uczestnika inną osobą. Zgłoszenie zastępstwa może mieć miejsce nie później niż w dniu poprzedzającym szkolenie i powinno mieć formę pisemną.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia. Wówczas wpłaty zostaną zwrócone.


Ramowy program (18-20.04.2023 r.):

·       Obecny stan przepisów prawnych dotyczących ochrony muzeów, bibliotek, archiwów i innych obiektów kultury.

·       Modus operandi sprawców przestępstw przeciwko zabytkom.

·       Zagrożenie dóbr kultury przestępczością (muzea, obiekty sakralne, biblioteki i inne). Opracowanie analizy zagrożeń przestępczością dla obiektów i zbiorów.

·       Zabezpieczenia techniczne w planie ochrony dla obiektów gromadzących i udostępniających dobra kultury.

·       Zagrożenie pożarem w obiektach zabytkowych i innych obiektach kultury.

·       Aktualny stan przepisów prawnych i norm dotyczących projektowania, instalowania urządzeń systemów sygnalizacji pożarowej w obiektach zabytkowych i innych obiektach kultury.

·       Wprowadzenie do analizy zagrożenia pożarowego w muzeach i innych obiektach kultury.

·       Uwagi do projektowania SSP.

·       Zabezpieczenia mechaniczno–budowlane  w muzeach i obiektach zabytkowych.

·       Projektowanie systemów sygnalizacji włamania i napadu w muzeach i obiektach zabytkowych.

·       Najczęściej popełniane błędy w projektowaniu i instalacji urządzeń SSWiN w zabezpieczeniach elektronicznych muzeów, bibliotek i obiektów sakralnych.

·       Projektowanie telewizji dozorowej w muzeach i obiektach  zabytkowych.

·       Najczęściej popełniane błędy w projektowaniu i instalacji urządzeń CCTV w zabezpieczeniach muzeów, bibliotek i obiektów sakralnych.

·       Charakterystyka zabytków sztuki i architektury pod kątem zagrożenia ich poszczególnych elementów w wyniku prac instalatorskich.

·       Nadzór konserwatorski nad pracami instalacyjnymi zabezpieczeń technicznych w obiektach zabytkowych.

·       Projektowanie tras kablowych systemów zabezpieczenia elektronicznego w zabytkach.

·       Problematyka funkcjonowania systemów bezpieczeństwa w Muzeum – wizytacja wybranych przestrzeni.


Prowadzenie:

a) przedstawiciele NIMOZ: Krzysztof Osiewicz, Michał Dziuba, Magdalena Piorunek;

b) prowadzący zewnętrzni: Piotr Wojtaszewski  starszy brygadier Państwowej Straży Pożarnej w stanie spoczynku, Maria Bojarska  konserwator, wieloletnia kierownik Działu Infrastruktury Muzeum Narodowego w Gdańsku, Zbigniew Szewczyk – Szef Ochrony Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

Moderacja: Michał Dziuba.


W przypadku pytań dotyczących kwestii programowych prosimy o kontakt: mdziuba@nimoz.pl.

W przypadku pytań organizacyjnych: szkolenia@nimoz.pl.

 wtorek, 18 kwietnia 2023, 09:30
 czwartek, 20 kwietnia 2023, 15:40
 OKM - NMM (Ośrodek Kultury Morskiej - Oddział Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Tokarska 21/25, 80-888 Gdańsk)
 35
 Odbył się / Zakończony
Szkolenie dla pracowników ochrony muzeum i innych instytucji kultury przechowujących i udostępniających dobra kultury - ochrona przeciwpożarowa
BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW
Wejdź do kursu

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW

Szkolenie dla pracowników ochrony muzeum i innych instytucji kultury przechowujących i udostępniających dobra kultury - ochrona przeciwpożarowa

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników ochrony muzeum i innych instytucji kultury przechowujących i udostępniających dobra kultury oraz pracowników funkcyjnych (szefów ochrony, koordynatorów) firm ochroniarskich realizujących ochronę w muzeach i nadzorujących pracę pracowników ochrony fizycznej w muzeach.

Na kurs składa się jednodniowe seminarium, mające na celu stworzenie miejsca wymiany doświadczeń pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za ochronę muzeów. Szkolenie koncentrować się będzie na zagadnieniach związanych z realizacją ochrony fizycznej w muzeach, w których nie funkcjonują wewnętrzne służby ochrony. Seminarium ma na celu przybliżenie wiedzy z zakresu obowiązujących standardów, dobrej praktyki oraz zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową i przygotowaniem do ewakuacji zbiorów i ludzi.

Przygotowane zostaną bloki dedykowane przedstawieniu stanu ochrony ppoż. obiektów takich jak: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie (z pokazem działania stałego urządzenia gaśniczego) oraz Zamek Królewski w Warszawie (z omówieniem przygotowań do ewakuacji).


Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane będą od 03.11.2022 r. do 10.11.2022 r. do godz. 15:00. Nabór przedłużony. W dniu 17.11.2022 r. roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Wydane zostaną zaświadczenia o uczestnictwie.


Ramowy program:

•    Przegląd zdarzeń przestępczych 2019/2022;

•    Organizacja ochrony przeciwpożarowej w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie;

•    Działania prewencyjne Straży Pożarnej wobec zabytków i muzeów;

•    Środki techniczne w ochronie przeciwpożarowej muzeów;

    Strategia bezpieczeństwa narodowego RP a ochrona dziedzictwa kulturowego i tożsamości narodowej;

    Przygotowania do ewakuacji zbiorów podczas czasu pokoju.

 

Prowadzenie:

pracownicy Działu Ochrony Zbiorów Publicznych NIMOZ: Krzysztof Osiewicz, Magdalena Piorunek.

prowadzący zewnętrzni: Marek Grębosz, Specjalista ds. ppoż. w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie; mgr inż. Paweł Gancarczyk, Kierownik Jednostki Certyfikującej Usługi, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy; Mariusz Frydrych, Szef ochrony Zamku Królewskiego w Warszawie; bryg. Konrad Leszczuk, KG PSP, Biuro Przeciwdziałania Zagrożeniom; Krzysztof Sałaciński, Radca ds. obronnych Biuro Dyrektora Generalnego MKiDN.

Moderacja: Krzysztof Osiewicz (NIMOZ).


W przypadku pytań dotyczących kwestii programowych prosimy o kontakt: kosiewicz@nimoz.pl.

W przypadku pytań organizacyjnych: szkolenia@nimoz.pl.

 czwartek, 1 grudnia 2022, 09:30
 czwartek, 1 grudnia 2022, 16:30
 MŁK - Pałac Myślewicki (Muzeum Łazienki Królewskie, ul. Agrykola 1, 00-460 Warszawa )
 33
 Odbył się / Zakończony
Projektowanie, instalowanie i konserwacja systemów zabezpieczenia elektronicznego w muzeach i obiektach zabytkowych – szkolenie uzupełniające
BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW
Wejdź do kursu

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW

Projektowanie, instalowanie i konserwacja systemów zabezpieczenia elektronicznego w muzeach i obiektach zabytkowych – szkolenie uzupełniające

Szkolenie dedykowane jest projektantom, instalatorom i konserwatorom systemów zabezpieczeń, którzy uprzednio przebyli już szkolenie w NIMOZ, a termin ważności ich zaświadczeń upłynął w roku 2022 bądź 2021.

Szkolenie to dwudniowe seminarium stacjonarne, mające na celu przybliżenie aktualnych informacji i omówienie czynników istotnych z punktu widzenia dobrej praktyki projektowej oraz wybranych przepisów dotyczących projektowania, instalowania, konserwowania systemów zabezpieczeń w muzeach i obiektach zabytkowych.  W ramach spotkania podjęta zostanie tematyka przestępczości w ostatnich latach jako suplement przeprowadzanych analiz zagrożeń, zaprezentowana zostanie główna problematyka zaobserwowana w procesie projektowania instalacji bezpieczeństwa w muzeach, jak również późniejszego funkcjonowania obiektu z udziałem ochrony fizycznej. Spotkanie uzupełnione zostanie studium przypadku w praktyce na przykładzie wizytowanego obiektu postindustrialnego.

Partnerem wydarzenia jest Muzeum Śląskie w Katowicach.


Zgłoszenia przyjmowane będą od 11.10.2022 r. do 18.10.2022 r. do godz. 15:00. Nabór przedłużony.
W dniu 25.10.2022 r. roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu.
Liczba miejsc ograniczona (50). Udział w szkoleniu jest odpłatny. Koszt szkolenia: 500 zł. Cena nie obejmuje noclegu i dojazdu. Uczestnicy realizują dojazd i nocleg we własnym zakresie. Wydane zostaną zaświadczenia o uczestnictwie.

W celu zgłoszenia na szkolenie niezbędne jest załączenie potwierdzenia przelewu, po kliknięciu "Zapisz się".

Numer rachunku NIMOZ do wpłat na szkolenie:
75 1130 1017 0020 1460 1820 0002
Kwota: 500 zł.
Tytuł przelewu: "Za udział w szkoleniu 8-9.11.2022 r.".


Ramowy program:

8-9.11.2022 r. (wtorek-środa), godz.: 10:00-16:30 pierwszego dnia, 9:30-15:00 drugiego dnia.

·       Przestępczość przeciwko muzeum i zabytkom w latach 2017-2022;

·       Zabezpieczenia mechaniczno-budowlane  w muzeach i obiektach zabytkowych;

·       Zabezpieczenia elektroniczne – wyzwania i problematyka w opracowaniach projektowych;

·       Stopnie gotowości alarmowych a systemy zabezpieczeń;

·       Problemy obiektów zabytkowych w toku przeprowadzanych inwestycji z zakresu bezpieczeństwa na przykładzie Zamku Królewskiego na Wawelu;

·       Ochrona budynku zabytkowego na przykładzie obiektów Zamku Królewskiego na Wawelu.

·       Ochrona fizyczna a zabezpieczenia techniczne (sytuacje wyjątkowe: np. obostrzenia sanitarne, optymalizacja energetyczna);

·       Muzeum Śląskie – Kompleksowy system zabezpieczeń na przykładzie obiektu postindustrialnego.

 

Prowadzenie:

a)       pracownicy Działu Ochrony Zbiorów Publicznych NIMOZ: 1. Krzysztof Osiewicz, 2. Michał Dziuba, 3. Magdalena Piorunek;

b)      prowadzący zewnętrzni: 1. Dariusz Korlacki – specjalista ds. zabezpieczeń technicznych, Muzeum Śląskie w Katowicach, 2. Bogusław Hübner – p.o. kierownika pracowni elektrycznej i zabezpieczeń elektronicznych Zamku Królewskiego na Wawelu

Moderacja: Michał Dziuba (NIMOZ).


W przypadku pytań dotyczących kwestii programowych prosimy o kontakt: mdziuba@nimoz.pl.

W przypadku pytań organizacyjnych: szkolenia@nimoz.pl.

 wtorek, 8 listopada 2022, 10:00
 środa, 9 listopada 2022, 15:00
 MŚ (Muzeum Śląskie, ul. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice)
 50
 Odbył się / Zakończony
Szkolenie WSO. Ochrona przeciwpożarowa
BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW
Wejdź do kursu

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW

Szkolenie WSO. Ochrona przeciwpożarowa

Szkolenie dedykowane jest dla przedstawicieli muzeów współprowadzonych i nadzorowanych przez MKiDN, w których utworzono specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO).

Na szkolenie to składa się dwudniowe seminarium, mające na celu stworzenie miejsca wymiany doświadczeń pomiędzy szefami WSO. Zgodnie z tradycją spotkań z tego cyklu w latach poprzednich omówiony zostanie raport WSO oraz przedstawiony przegląd wydarzeń przestępczych obejmujący lata 2021/2022. Wygłoszony zostanie wykład nt. nadzoru Policji nad WSO za rok 2021. Omówione zostaną sprawy związane z wojną w Ukrainie. Tematem przewodnim jest ochrona przeciwpożarowa muzeum, że szczególnym uwzględnieniem prewencji w tym zakresie.

Przygotowane bloki dedykowane przedstawieniu stanu ochrony ppoż. takich obiektów jak Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, z pokazem działania stałego urządzenia gaśniczego, Muzeum Zamkowe w Malborku z omówieniem pożarów i ćwiczeń.


Zgłoszenia przyjmowane będą od 07.09.2022 r. do 14.09.2022 r. do godz. 15:00. W dniu 21.09.2021 r. roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Wydane zostaną zaświadczenia o uczestnictwie.


Ramowy program:

    Omówienie raportu WSO;

•    Nadzór Policji nad WSO;

•    Przegląd zdarzeń przestępczych 2019/2022;

•    Pożary i ćwiczenia na Zamku w Malborku;

•    Organizacja ochrony przeciwpożarowej w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie;

•    Działania prewencyjne Straży Pożarnej wobec zabytków i muzeów;

•    Środki techniczne w ochronie przeciwpożarowej muzeów;

    Strategia bezpieczeństwa narodowego RP a ochrona dziedzictwa kulturowego i tożsamości narodowej;

    Przygotowania do ewakuacji zbiorów podczas czasu pokoju.

 

Prowadzenie:

Pracownicy Działu Ochrony Zbiorów Publicznych NIMOZ: 1. Krzysztof Osiewicz, 2. Magdalena Piorunek, 3. Paweł Kowalczuk.

Prowadzący zewnętrzni: 1. Marek Grębosz, Specjalista ds. ppoż. w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie; 2. mł. insp. Katarzyna Olejnik, Naczelnik Wydziału Nadzoru nad SUFO Biuro Prewencji KGP; 3. mgr inż. Paweł Gancarczyk, Kierownik Jednostki Certyfikującej Usługi, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy; 4.Krzysztof Sałaciński, Radca ds. obronnych Biuro Dyrektora Generalnego MKiDN; 5. Tomasz Majcher, Szef Ochrony Muzeum Zamkowe w Malborku; 6. Marcin Wojtaś, Pełnomocnik Dyrektora Biblioteki Narodowej ds. bezpieczeństwa; 7.  bryg. Konrad Leszczuk, KG PSP  Biuro Przeciwdziałania Zagrożeniom.


W przypadku pytań dotyczących kwestii programowych prosimy o kontakt: kosiewicz@nimoz.pl.

W przypadku pytań organizacyjnych: szkolenia@nimoz.pl.

 środa, 5 października 2022, 10:00
 czwartek, 6 października 2022, 15:15
 MŁK - Stajnie Kubickiego (Muzeum Łazienki Królewskie, ul. Agrykola 1, 00-460 Warszawa )
 35
 Odbył się / Zakończony
Projektowanie, instalowanie i konserwacja systemów zabezpieczenia elektronicznego w muzeach i obiektach zabytkowych – szkolenie podstawowe
BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW
Wejdź do kursu

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW

Projektowanie, instalowanie i konserwacja systemów zabezpieczenia elektronicznego w muzeach i obiektach zabytkowych – szkolenie podstawowe

Szkolenie przeznaczone  jest dla projektantów, instalatorów i konserwatorów systemów zabezpieczeń, którzy wykonywać będą czynności zawodowe w muzeach i obiektach zabytkowych.

Na szkolenie to składa się trzydniowe seminarium, mające na celu przybliżenie wiedzy z zakresu obowiązujących standardów, dobrej praktyki oraz wybranych przepisów dotyczących projektowania, instalowania, konserwowania systemów zabezpieczeń w muzeach i obiektach zabytkowych.  W ramach spotkania podjęta zostanie tematyka zagrożenia przestępczością jako podstawy przeprowadzanych analiz zagrożeń, omówione zostaną wybrane przepisy prawa, określające minimalne standardy bezpieczeństwa w muzeach, jak również zaprezentowane zostaną techniczne zagadnienia związane z projektowaniem, instalowanie i konserwowanie instalacji takich jak system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), system telewizji dozorowej  (CCTV), system kontroli dostępu (KD), system sygnalizacji pożarowej (SSP).

Podczas szkolenia uczestnicy będą komunikować się z wykorzystaniem kamer i mikrofonów.


Zalecenia techniczne:

1. Sesja szkolenia odbędzie się na platformie Zoom - zachęcamy do wcześniejszego zainstalowania aplikacji.

2. Stabilne i wydajne łącze internetowe (nie zalecamy korzystania z Internetu mobilnego).

3. Zestaw słuchawkowy z mikrofonem, na wypadek pogłosu.


Zgłoszenia przyjmowane będą od 22.02.2022 r. do 01.03.2022 r. do godz. 15:00.
W dniu 08.03.2022 r. roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Wydane zostaną zaświadczenia o uczestnictwie.


Seminarium: 15.03.2022 r. - 17.03.2022 r. (wtorek-czwartek), godz. 10:00-15:40.

Ramowy program:

 • Obecny stan przepisów prawnych dotyczących ochrony muzeów, bibliotek, archiwów i innych obiektów kultury.

 • Modus operandi sprawców przestępstw przeciwko zabytkom.

 • Zagrożenie dóbr kultury przestępczością (muzea, obiekty sakralne, biblioteki i inne). Opracowanie analizy zagrożeń przestępczością dla obiektów i zbiorów.

 • Zabezpieczenia techniczne w planie ochrony dla obiektów gromadzących i udostępniających dobra kultury.

 • Zagrożenie pożarem w obiektach zabytkowych i innych obiektach kultury.

 • Aktualny stan przepisów prawnych i norm dotyczących projektowania, instalowania urządzeń systemów sygnalizacji pożarowej w obiektach zabytkowych i innych obiektach kultury.

 • Wprowadzenie do analizy zagrożenia pożarowego w muzeach i innych obiektach kultury.

 • Uwagi do projektowania SSP.

 • Zabezpieczenia mechaniczno–budowlane  w muzeach i obiektach zabytkowych.

 • Projektowanie systemów sygnalizacji włamania i napadu w muzeach i obiektach zabytkowych.

 • Najczęściej popełniane błędy w projektowaniu i instalacji urządzeń SSWiN w zabezpieczeniach elektronicznych muzeów, bibliotek i obiektów sakralnych.

 • Projektowanie telewizji dozorowej w muzeach i obiektach  zabytkowych.

 • Najczęściej popełniane błędy w projektowaniu i instalacji urządzeń CCTV w zabezpieczeniach muzeów, bibliotek i obiektów sakralnych.

 • Charakterystyka zabytków sztuki i architektury pod kątem zagrożenia ich poszczególnych elementów w wyniku prac instalatorskich.

 • Nadzór konserwatorski nad pracami instalacyjnymi zabezpieczeń technicznych w obiektach zabytkowych.

 • Projektowanie tras kablowych systemów zabezpieczenia elektronicznego w zabytkach.

 • Konserwacja muzealna


Prowadzenie: Krzysztof Osiewicz, Michał Dziuba, Magdalena Piorunek, Paweł Kowalczuk, Magdalena Zychowicz, Marek Rogowski – przedstawiciele NIMOZ, Piotr Wojtaszewski – starszy brygadier Państwowej Straży Pożarnej w stanie spoczynku, Dąbrówka Lipska – starszy specjalista w dziale standardów konserwatorskich, zespole ds. ekspertyz i analiz zabytków w Narodowym Instytucie Dziedzictwa

Moderacja: Michał Dziuba.


W przypadku pytań dotyczących kwestii programowych prosimy o kontakt: mdziuba@nimoz.pl.

W przypadku pytań organizacyjnych: szkolenia@nimoz.pl.

 wtorek, 15 marca 2022, 10:00
 czwartek, 17 marca 2022, 15:40
 online (szkolenia realizowane przez internet)
 30
 Odbył się / Zakończony
Projektowanie, instalowanie i konserwacja systemów zabezpieczenia elektronicznego w muzeach i obiektach zabytkowych – szkolenie uzupełniające
BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW
Wejdź do kursu

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW

Projektowanie, instalowanie i konserwacja systemów zabezpieczenia elektronicznego w muzeach i obiektach zabytkowych – szkolenie uzupełniające

Szkolenie dedykowane jest dla projektantów, instalatorów i konserwatorów systemów zabezpieczeń, którzy uprzednio przebyli już szkolenie w NIMOZ, a termin ważności ich zaświadczeń upłynął w roku 2020 bądź 2021.

Na szkolenie to składa się jedno czterogodzinne seminarium, mające na celu przybliżenie aktualnych informacji i omówienie zmian istotnych z punktu widzenia dobrej praktyki oraz wybranych przepisów dotyczących projektowania, instalowania, konserwowania systemów zabezpieczeń w muzeach i obiektach zabytkowych.  W ramach spotkania podjęta zostanie tematyka przestępczości w ostatnich latach jako suplement przeprowadzanych analiz zagrożeń, zaprezentowana zostanie główna problematyka zaobserwowana w procesie projektowania instalacji bezpieczeństwa w muzeach. Zostanie omówiona rola Konserwatora Zabytków w procesie projektowo-instalacyjnym, przy prowadzeniu prac w zabytkach. Zostaną przedstawione również zmiany w ustawie o ochronie i opiece nad zabytkami w tym obszarze. Prelekcja uzupełniona zostanie wiedzą z zakresu ochrony konserwatorskiej nad zbiorami i obiektami zabytkowymi, jak również pokazane zostaną kierunki w rozwoju ochrony muzeów, zabytków i zbiorów.

 

Zalecenia techniczne:

1.       Przeglądarka Firefox lub Chrome (w aktualnej wersji).

2.       Stabilne i wydajne łącze internetowe (nie zalecamy korzystania z Internetu mobilnego).

3.       Komputer wyprodukowany nie później niż 3 lata wstecz z procesorem minimum i5 lub równoważnym, wyposażony w mikrofon i kamerę (jeśli w ten sposób planowaliby Państwo zadawać pytania).

4.       Zestaw słuchawkowy z mikrofonem, na wypadek pogłosu.


Zgłoszenia przyjmowane będą od 16.11.2021 r. do 23.11.2021 r. do godz. 15:00. W dniu 30.11.2021 r. roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Wydane zostaną zaświadczenia o uczestnictwie.

 

Ramowy program:

·       Przestępczość przeciwko muzeum i zabytkom w latach 2017-2020;

·       Najczęściej popełniane błędy i uchybienia w projektach technicznych przedstawianych NIMOZ do zaopiniowania;

·       Prace projektowo-instalacyjne przy obiektach zabytkowych. Ustawa o ochronie i opiece nad zabytkami;

·       Aspekty ochrony konserwatorskiej w bezpieczeństwie muzeów i zabytków;

·       Trendy i tendencje w ochronie muzeów, zabytków, zbiorów.

 

Prowadzenie: Krzysztof Osiewicz, Michał Dziuba, Magdalena Piorunek, Marek Rogowski – przedstawiciele NIMOZ, Dąbrówka Lipska – starszy specjalista w dziale standardów konserwatorskich, zespole ds. ekspertyz i analiz zabytków w Narodowym Instytucie Dziedzictwa.

Moderacja: Marek Rogowski.


W przypadku pytań dotyczących kwestii programowych prosimy o kontakt: mdziuba@nimoz.pl.

W przypadku pytań organizacyjnych: szkolenia@nimoz.pl.


 wtorek, 7 grudnia 2021, 10:00
 wtorek, 7 grudnia 2021, 14:15
 online (szkolenia realizowane przez internet)
 35
 Odbył się / Zakończony
Szkolenie dla pracowników ochrony muzeum i innych instytucji kultury przechowujących i udostępniających dobra kultury
BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW
Wejdź do kursu

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW

Szkolenie dla pracowników ochrony muzeum i innych instytucji kultury przechowujących i udostępniających dobra kultury

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników ochrony muzeum i innych instytucji kultury przechowujących i udostępniających dobra kultury oraz pracowników funkcyjnych (szef ochrony, koordynator) firm ochroniarskich realizujących ochronę w muzeach i nadzorujący pracę pracowników ochrony fizycznej w muzeach.

Szkolenie koncentrować się będzie na zagadnieniach związanych z realizacją ochrony fizycznej w muzeach, w których nie funkcjonują wewnętrzne służby ochrony. Szkolenie ma na celu przybliżenie wiedzy z zakresu obowiązujących standardów, dobrej praktyki oraz zagadnień związanych z realizacją ochrony w warunkach epidemii.

Podczas szkolenia uczestnicy będą komunikować się z wykorzystaniem kamer i mikrofonów.

 

Zalecenia techniczne dla uczestników seminarium:

1.           Przeglądarka Firefox lub Chrome (w aktualnej wersji).

2.           Stabilne i wydajne łącze internetowe, nie zalecamy wykorzystywania Internetu mobilnego.

3.           Komputer wyprodukowany nie później niż 3 lata wstecz z procesorem minimum i5 lub równoważnym.

4.           Zestaw słuchawkowy z mikrofonem, na wypadek pogłosu. Kamera internetowa.


Liczba uczestników – 25 osób. Zgłoszenia przyjmowane będą od 27.10.2021 r. do 03.11.2021 r. do godz. 15:00. W dniu 10.11.2021 r. roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Wydane zostaną zaświadczenia o uczestnictwie.

 

Seminarium: 18.11.2021 r. (czwartek), godz. 10:00 - 15:00.

Ramowy program:

·      Przegląd zdarzeń przestępczych 2020/2021

·      Koordynacja transportów zbiorów

·      Ochrona wystawy, zagrożenia, obowiązki, ćwiczenia

·      System zarządzania w warunkach kryzysowych w Muzeum Narodowym w Krakowie

·      Problemy kadrowe związane z realizacją ochrony fizycznej w muzeach

·      Zabezpieczenia techniczne w muzeach

 

Prowadzenie: Krzysztof Osiewicz, Michał Dziuba, Magdalena Piorunek, Paweł Kowalczuk – przedstawiciele NIMOZ, Robert Litwiniuk  Koordynator ds. ochrony i bezpieczeństwa w Muzeum Narodowym w Krakowie, Zbigniew Szewczyk – Szef Ochrony w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku

Moderacja: Krzysztof Osiewicz.

 

W przypadku pytań dotyczących kwestii programowych prosimy o kontakt: kosiewicz@nimoz.pl.

W przypadku pytań organizacyjnych: szkolenia@nimoz.pl.


 czwartek, 18 listopada 2021, 10:00
 czwartek, 18 listopada 2021, 15:00
 online (szkolenia realizowane przez internet)
 25
 Odbył się / Zakończony
Projektowanie, instalowanie i konserwacja systemów zabezpieczenia elektronicznego w muzeach i obiektach zabytkowych – szkolenie podstawowe
BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW
Wejdź do kursu

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW

Projektowanie, instalowanie i konserwacja systemów zabezpieczenia elektronicznego w muzeach i obiektach zabytkowych – szkolenie podstawowe

Szkolenie przeznaczone jest dla projektantów, instalatorów i konserwatorów systemów zabezpieczeń, którzy wykonywać będą czynności zawodowe w muzeach i obiektach zabytkowych.

Na szkolenie to składa się trzydniowe seminarium, mające na celu przybliżenie wiedzy z zakresu obowiązujących standardów, dobrej praktyki oraz wybranych przepisów dotyczących projektowania, instalowania, konserwowania systemów zabezpieczeń w muzeach i obiektach zabytkowych. W ramach spotkania podjęta zostanie tematyka zagrożenia przestępczością jako podstawy przeprowadzanych analiz zagrożeń, omówione zostaną wybrane przepisy prawa, określające minimalne standardy bezpieczeństwa w muzeach, jak również zaprezentowane zostaną techniczne zagadnienia związane z projektowaniem, instalowanie i konserwowanie instalacji takich jak system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), system telewizji dozorowej (CCTV), system kontroli dostępu (KD), system sygnalizacji pożarowej (SSP).

Podczas szkolenia uczestnicy będą komunikować się z wykorzystaniem kamer i mikrofonów.


Zalecenia techniczne:

1.       Przeglądarka Firefox lub Chrome (w aktualnej wersji).

2.       Stabilne i wydajne łącze internetowe (nie zalecamy korzystania z Internetu mobilnego).

3.       Komputer wyprodukowany nie później niż 3 lata wstecz z procesorem minimum i5 lub równoważnym, wyposażony w mikrofon i kamerę (jeśli w ten sposób planowaliby Państwo zadawać pytania).

4.       Zestaw słuchawkowy z mikrofonem, na wypadek pogłosu.


Zgłoszenia przyjmowane będą od 05.10.2021 r. do 12.10.2021 r. do godz. 15:00. W dniu 19.10.2021 r. roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Wydane zostaną zaświadczenia o uczestnictwie.

 

Seminarium: 26.10.2021 r. - 28.10.2021 r. (wtorek - czwartek), godz. 10:00-15:40.

Ramowy program:

·       Obecny stan przepisów prawnych dotyczących ochrony muzeów, bibliotek, archiwów i innych obiektów kultury.

·       Modus operandi sprawców przestępstw przeciwko zabytkom.

·       Zagrożenie dóbr kultury przestępczością (muzea, obiekty sakralne, biblioteki i inne). Opracowanie analizy zagrożeń przestępczością dla obiektów i zbiorów.

·       Zabezpieczenia techniczne w planie ochrony dla obiektów gromadzących i udostępniających dobra kultury.

·       Zagrożenie pożarem w obiektach zabytkowych i innych obiektach kultury.

·       Aktualny stan przepisów prawnych i norm dotyczących projektowania, instalowania urządzeń systemów sygnalizacji pożarowej w obiektach zabytkowych i innych obiektach kultury.

·       Wprowadzenie do analizy zagrożenia pożarowego w muzeach i innych obiektach kultury.

·       Uwagi do projektowania SSP.

·       Zabezpieczenia mechaniczno–budowlane w muzeach i obiektach zabytkowych.

·       Projektowanie systemów sygnalizacji włamania i napadu w muzeach i obiektach zabytkowych.

·       Najczęściej popełniane błędy w projektowaniu i instalacji urządzeń SSWiN w zabezpieczeniach elektronicznych muzeów, bibliotek i obiektów sakralnych.

·       Projektowanie telewizji dozorowej w muzeach i obiektach zabytkowych.

·       Najczęściej popełniane błędy w projektowaniu i instalacji urządzeń CCTV w zabezpieczeniach muzeów, bibliotek i obiektów sakralnych.

·       Charakterystyka zabytków sztuki i architektury pod kątem zagrożenia ich poszczególnych elementów w wyniku prac instalatorskich.

·       Nadzór konserwatorski nad pracami instalacyjnymi zabezpieczeń technicznych w obiektach zabytkowych.

·       Projektowanie tras kablowych systemów zabezpieczenia elektronicznego w zabytkach.

·       Konserwacja muzealna.


Prowadzenie: Krzysztof Osiewicz, Michał Dziuba, Magdalena Piorunek, Paweł Kowalczuk, Magdalena Zychowicz, Marek Rogowski – przedstawiciele NIMOZ, Piotr Wojtaszewski - starszy brygadier Państwowej Straży Pożarnej w stanie spoczynku, Dąbrówka Lipska – starszy specjalista w dziale standardów konserwatorskich, zespole ds. ekspertyz i analiz zabytków w Narodowym Instytucie Dziedzictwa

Moderacja: Michał Dziuba.


W przypadku pytań dotyczących kwestii programowych prosimy o kontakt: m.dziuba@nimoz.pl.

W przypadku pytań organizacyjnych: szkolenia@nimoz.pl.

 wtorek, 26 października 2021, 10:00
 czwartek, 28 października 2021, 15:40
 online (szkolenia realizowane przez internet)
 30
 Odbył się / Zakończony
Projektowanie, instalowanie i konserwacja systemów zabezpieczenia elektronicznego w muzeach i obiektach zabytkowych - szkolenie uzupełniające
BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW
Wejdź do kursu

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW

Projektowanie, instalowanie i konserwacja systemów zabezpieczenia elektronicznego w muzeach i obiektach zabytkowych - szkolenie uzupełniające

Szkolenie przeznaczone jest dla projektantów, instalatorów i konserwatorów systemów zabezpieczeń, którzy uprzednio odbyli już szkolenie w NIMOZ a termin ważności ich zaświadczeń upłynął w roku 2019 bądź 2020.

Na szkolenie to składa się czterogodzinne seminarium, mające na celu przybliżenie aktualnych informacji i omówienie zmian istotnych z punktu widzenia dobrej praktyki oraz wybranych przepisów dotyczących projektowania, instalowania, konserwowania systemów zabezpieczeń w muzeach i obiektach zabytkowych. W ramach spotkania podjęta zostanie tematyka przestępczości w ostatnich latach jako suplement przeprowadzanych analiz zagrożeń, zaprezentowana zostanie główna problematyka analizowana w procesie projektowania instalacji bezpieczeństwa w muzeach. Zostanie omówiona rola konserwatora zabytków w procesie projektowo-instalacyjnym, przy prowadzeniu prac w zabytkach.

Zalecenia techniczne dla uczestników seminarium:

 1. Przeglądarka Chrome lub Firefox (w aktualnej wersji).
 2. Stabilne i wydajne łącze internetowe, zalecamy nie wykorzystywanie Internetu mobilnego.
 3. Komputer wyprodukowany nie później niż 3 lata wstecz z procesorem minimum i5 lub równoważnym.
 4. Zestaw słuchawkowy z mikrofonem, na wypadek pogłosu, kamera internetowa.

Zgłoszenia należy przesyłać do 31.03.2021 r. do godz. 15:00. Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną w dniu 07.04.2021 r. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Wydane zostaną zaświadczenia o uczestnictwie.


Ramowy program:

 • Przestępczość przeciwko muzeum i zabytkom w latach 2017-2020;
 • Najczęściej popełniane błędy i uchybienia w projektach technicznych przedstawianych NIMOZ do zaopiniowania;
 • Prace projektowo-instalacyjne przy obiektach zabytkowych. Ustawa o ochronie i opiece nad zabytkami;
 • Aspekty ochrony konserwatorskiej w bezpieczeństwie muzeów i zabytków;
 • Trendy i tendencje w ochronie muzeów, zabytków, zbiorów.

Prowadzenie: Krzysztof Osiewicz, Michał Dziuba, Magdalena Piorunek, Marek Rogowski – przedstawiciele NIMOZ,  Damian Maniakowski – Wydział Zabytków Nieruchomych,  Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Moderacja: Michał Dziuba.

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych prosimy o kontakt: m.dziuba@nimoz.pl.
W przypadku pytań organizacyjnych: szkolenia@nimoz.pl.

 środa, 14 kwietnia 2021, 10:00
 środa, 14 kwietnia 2021, 14:15
 online (szkolenia realizowane przez internet)
 30
 Odbył się / Zakończony
Zarządzanie bezpieczeństwem muzeum w warunkach epidemii
BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW
Wejdź do kursu

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW

Zarządzanie bezpieczeństwem muzeum w warunkach epidemii

[nabór wewnętrzny]

Szkolenie dedykowane jest dla przedstawicieli muzeów współprowadzonych i nadzorowanych przez MKiDN, w których utworzono specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO).

Na szkolenie to składa się jedno całodzienne seminarium, mające na celu stworzenie miejsca wymiany doświadczeń pomiędzy szefami WSO. Zgodnie z tradycją spotkań z tego cyklu w latach poprzednich omówiony zostanie raport WSO oraz przedstawiony przegląd wydarzeń przestępczych obejmujący lata 2019/2020. Adresując bezpośrednio kwestie bezpieczeństwa muzeum w trakcie sytuacji epidemiologicznej, wygłoszony zostanie wykład nt. nadzoru Policji nad WSO podczas pandemii oraz przygotowane trzy bloki dedykowane przedstawieniu stanu ochrony obiektów jak Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Narodowe w Warszawie oraz Muzeum Narodowe w Krakowie. Szkolenie zwieńczy przedstawienie platformy wymiany informacji między WSO.

Wymagania techniczne obowiązujące uczestników seminarium:

 1. Przeglądarka Firefox lub Chrome (w aktualnej wersji).
 2. Stabilne i wydajne łącze internetowe, zalecamy nie wykorzystywanie Internetu mobilnego.
 3. Komputer wyprodukowany nie później niż 3 lata wstecz z procesorem minimum i5 lub równoważnym.
 4. Ewentualnie zestaw słuchawkowy z mikrofonem, na wypadek pogłosu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Wydane zostaną zaświadczenia o uczestnictwie.

Ramowy program:

 • Omówienie raportu WSO;
 • Nadzór Policji nad WSO w czasie epidemii;
 • Przegląd zdarzeń przestępczych 2019/2020;
 • Ochrona Muzeum Narodowego w Krakowie;
 • Ochrona Zamku Królewskiego w Warszawie;
 • Ochrona Muzeum Narodowego w Warszawie;
 • Platforma wymiany informacji miedzy WSO.

Prowadzenie: Krzysztof Osiewicz, Paweł Kowalczuk, Magdalena Piorunek, Paulina Florjanowicz, mł. insp. Katarzyna Olejnik, Robert Litwiniuk, Mariusz Frydrych, Artur Pobikrowski.

Moderacja: Marek Rogowski.

 W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych prosimy o kontakt: kosiewicz@nimoz.pl. W przypadku pytań organizacyjnych: szkolenia@nimoz.pl.

 piątek, 6 listopada 2020, 10:00
 piątek, 6 listopada 2020, 15:20
 online (szkolenia realizowane przez internet)
 25
 Odbył się / Zakończony
Szkolenie projektantów i instalatorów systemów zabezpieczających przed przestępczością i pożarem obiekty zabytkowe, muzealne, sakralne i inne gromadzące publiczne zbiory kultury
BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW
Wejdź do kursu

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW

Szkolenie projektantów i instalatorów systemów zabezpieczających przed przestępczością i pożarem obiekty zabytkowe, muzealne, sakralne i inne gromadzące publiczne zbiory kultury

Zapraszamy na szkolenie dla projektantów i instalatorów systemów zabezpieczeń w muzeach i obiektach zabytkowych.
Szkolenie przeznaczone jest dla projektantów, instalatorów i konserwatorów systemów zabezpieczeń, którzy do tej pory nie uczestniczyli w takim szkoleniu i nie posiadają wydawanego przez NIMOZ zaświadczenia.

Termin szkolenia:
31 marca-2 kwietnia 2020 (wtorek-czwartek)

Miejsce szkolenia:
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
ul. Rynek 19
24-120 Kazimierz Dolny
https://www.mnkd.pl

Koszty szkolenia:
1400 zł (brutto) *

Cena obejmuje  wyżywienie, materiały szkoleniowe, egzamin, wydanie zaświadczenia.


UWAGA!!!
Przy zapisywaniu się zamiast oświadczenia proszę załączyć kopię dowodu wpłaty
Nabór trwa do 18 marca, do godziny 12:00.

Faktury będą wydawane w dniu zakończenia szkolenia /Dane do faktury prosimy przesłać do dnia 18 marca 2020 r. mailem na adres: rpasieczny@nimoz.pl 


LICZBA MIEJSC OGRANICZONA - DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Szczegółowych informacji udziela Pan Robert Pasieczny -  tel.: 22 25 69 633.

1.  Przy zapisywaniu się na kurs  należy dołączyć dowód wpłaty

2.  Wpłaty należy dokonać na konto NIMOZ z dopiskiem szkolenie instalatorów - 2020  do dnia 18 marca 2020 r. 
Nr konta: 75 1130 1017 0020 1460 1820 0002

3.  Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu po dokonaniu wpłaty możliwa jest najpóźniej 10 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu.
W przypadku powiadomienia w terminie krótszym niż 5 dni obciążamy zleceniodawcę opłatą w wysokości 50% ceny kursu.

4.  Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w szkoleniu decyduje kolejność wpłynięcia wpłaty na konto NIMOZ.

UWAGA: W PRZYPADKU MAŁEJ LICZBY CHĘTNYCH ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE MOŻLIWOŚĆ ODWOŁANIA SZKOLENIA

 wtorek, 31 marca 2020, 12:00
 czwartek, 2 kwietnia 2020, 18:00
 MNKD (ul. Rynek 19 24-120 Kazimierz Dolny tel.: +48 81 881 02 88 https://www.mnkd.pl e-mail: sekretariat@mnkd.pl)
 20
 Odwołany
Zarządzanie bezpieczeństwem muzeum - nowe wyzwania w ochronie muzeów
BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW
Wejdź do kursu

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW

Zarządzanie bezpieczeństwem muzeum - nowe wyzwania w ochronie muzeów

Zapraszamy Państwa kolejną edycję szkolenia dotyczącego bezpieczeństwa zbiorów muzealnych: ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM MUZEUM - NOWE WYZWANIA W OCHRONIE MUZEÓW.

Szkolenie jest organizowane we współpracy z Muzeum Okręgowym w Suwałkach.

W szkoleniu mogą uczestniczyć maksymalnie 2 osoby z jednego muzeum.

Nabór trwa do 28 lutego , do godziny 12:00.

Informację o przyjęciu na szkolenie lub wpisie na listę rezerwową prześlemy Państwu po zakończeniu naboru na szkolenie.

SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE

Osoba odpowiedzialna za stronę merytoryczną szkolenia - Krzysztof Osiewicz kosiewicz@nimoz.pl

Osoba odpowiedzialna za stronę organizacyjną szkolenia - Robert Pasieczny rpasieczny@nimoz.pl

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

 • Nowe wyzwania w ochronie muzeów
 • Zapobieganie przestępczości
 • Technika adekwatna do zagrożeń – optymalizacja stosowanych urządzeń
 • Terroryzm reagowanie na incydenty
 • Ewakuacja ludzi i zbiorów
 • Konserwatorska ochrona zbiorów w muzeum
 • Ochrona danych osobowych

 czwartek, 19 marca 2020, 09:00
 czwartek, 19 marca 2020, 15:00
 MOS (ul. T. Kościuszki 81, 16-400 Suwałki http://muzeum.suwalki.pl/)
 40
 Nabór zamknięty
Kierowanie ochroną muzeów i innych instytucji kultury przechowujących i udostępniających dobra kultury
BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW
Wejdź do kursu

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW

Kierowanie ochroną muzeów i innych instytucji kultury przechowujących i udostępniających dobra kultury

Szkolenie skierowane jest do pracowników funkcyjnych i kadry zarządzającej koncesjonowanych firm ochrony, kierujących lub nadzorujących ochronę muzeów. Jego celem jest pokazanie specyfiki muzeum, jako jednej z wielu instytucji kultury. W trakcie kursu przedstawione zostaną podstawowe zagrożenia z jakimi spotykamy się w muzeum, akty prawne i dokumenty obowiązujące w muzeach. Omówione będą różne formy współpracy firmy zewnętrznej z WSO. Elementem szkolenia będzie wizyta studyjna w Muzeum Narodowym w Gdańsku oraz Muzeum II Wojny Światowej.
Zajęcia odbywają się w siedzibie Muzeum Narodowego w Gdańsku, przy ul. Toruńskiej 1.

Termin szkolenia:
27-29 listopada 2019 (środa-piątek)

Miejsce szkolenia:
Muzeum Narodowe w Gdańsku, przy ul. Toruńskiej 1
http://www.mng.gda.pl/

Koszt szkolenia:
900 zł brutto.
Obejmuje on catering w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, wejścia do muzeów, wydanie zaświadczeń uczestnictwa w kursie. Cena nie obejmuje noclegów.
Faktury będą wydawane w dniu zakończenia szkolenia /Dane do faktury prosimy przesłać do dnia 15 listopada 2019 r. mailem na adres: rpasieczny@nimoz.pl 


LICZBA MIEJSC OGRANICZONA - DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

NABÓR TRWA DO 15 LISTOPADA, DO GODZINY 12:00
Powiadomienia o przyjęciu będą wysyłane osobny mailem po zakończeniu naboru.
Szczegółowych informacji udziela Pan Robert Pasieczny -  tel.: 22 25 69 633.

WAŻNE:

1.  Przy zapisywaniu się na kurs  należy dołączyć dowód wpłaty

2.  Wpłaty należy dokonać na konto NIMOZ z dopiskiem "kierowanie ochroną muzeów 2019"  do dnia 15 listopada 2019 r. 
Nr konta: 75 1130 1017 0020 1460 1820 0002

3.  Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu po dokonaniu wpłaty możliwa jest najpóźniej 10 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu.
W przypadku powiadomienia w terminie krótszym niż 5 dni obciążamy zleceniodawcę opłatą w wysokości 50% ceny kursu.

UWAGA: W PRZYPADKU MAŁEJ LICZBY CHĘTNYCH ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE MOŻLIWOŚĆ ODWOŁANIA SZKOLENIA

 środa, 27 listopada 2019, 14:00
 piątek, 29 listopada 2019, 13:00
 MNG (ul. Toruńska 1, 80-822 Gdańsk http://www.mng.gda.pl )
 20
 Odbył się / Zakończony
Zarządzanie bezpieczeństwem muzeum - nowe wyzwania w ochronie muzeów
BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW
Wejdź do kursu

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW

Zarządzanie bezpieczeństwem muzeum - nowe wyzwania w ochronie muzeów

Zapraszamy Państwa kolejną edycję szkolenia dotyczącego bezpieczeństwa zbiorów muzealnych: ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM MUZEUM - NOWE WYZWANIA W OCHRONIE MUZEÓW.

Szkolenie jest organizowane we współpracy z Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu.

W szkoleniu mogą uczestniczyć maksymalnie 2 osoby z jednego muzeum.

Nabór trwa do 15 października , do godziny 12:00.

Informację o przyjęciu na szkolenie lub wpisie na listę rezerwową prześlemy Państwu po zakończeniu naboru na szkolenie.

Osoba odpowiedzialna za stronę merytoryczną szkolenia - Krzysztof Osiewicz kosiewicz@nimoz.pl

Osoba odpowiedzialna za stronę organizacyjną szkolenia - Robert Pasieczny rpasieczny@nimoz.pl

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

 • Nowe wyzwania w ochronie muzeów
 • Zapobieganie przestępczości
 • Technika adekwatna do zagrożeń – optymalizacja stosowanych urządzeń
 • Terroryzm reagowanie na incydenty
 • Ewakuacja ludzi i zbiorów
 • Konserwatorska ochrona zbiorów w muzeum
 • Ochrona danych osobowych. Bezpieczeństwo

 wtorek, 29 października 2019, 09:00
 wtorek, 29 października 2019, 17:00
 MA-H Elbląg (bulwar Zygmunta Augusta 11 82-300 Elbląg)
 30
 Odbył się / Zakończony
Zarządzanie bezpieczeństwem muzeum - nowe wyzwania w ochronie muzeów
BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW
Wejdź do kursu

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW

Zarządzanie bezpieczeństwem muzeum - nowe wyzwania w ochronie muzeów

Zapraszamy Państwa trzecią edycję szkolenia dotyczącego bezpieczeństwa zbiorów muzealnych: ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM MUZEUM - NOWE WYZWANIA W OCHRONIE MUZEÓW.

Szkolenie jest organizowane we współpracy z Muzeum Zamkowym w Pszczynie.

W szkoleniu mogą uczestniczyć maksymalnie 2 osoby z jednego muzeum.

Nabór trwa do 30 kwietnia, do godziny 10:00.

Informację o przyjęciu na szkolenie lub wpisie na listę rezerwową prześlemy Państwu po zakończeniu naboru na szkolenie.

Osoba odpowiedzialna za stronę merytoryczną szkolenia - Krzysztof Osiewicz kosiewicz@nimoz.pl

Osoba odpowiedzialna za stronę organizacyjną szkolenia - Robert Pasieczny rpasieczny@nimoz.pl

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

 • Nowe wyzwania w ochronie muzeów
 • Zapobieganie przestępczości
 • Technika adekwatna do zagrożeń – optymalizacja stosowanych urządzeń
 • Terroryzm reagowanie na incydenty
 • Ewakuacja ludzi i zbiorów
 • Konserwatorska ochrona zbiorów w muzeum
 • Ochrona danych osobowych. Bezpieczeństwo
 • Dyskusja. Podsumowanie spotkania
 • Zwiedzanie muzeum

 wtorek, 14 maja 2019, 09:00
 wtorek, 14 maja 2019, 15:00
 MZP (Muzeum Zamkowe w Pszczynie ul. Brama Wybrańców 1, 43-200 Pszczyna www.zamek-pszczyna.pl)
 20
 Odbył się / Zakończony