Przejdź do głównej zawartości

Liczba kategorii kursów: 13

Dostępność muzeum dla osób ze szczególnymi potrzebami
UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW
Wejdź do kursu

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Dostępność muzeum dla osób ze szczególnymi potrzebami

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników działów edukacji, prowadzących zajęcia z osobami z niepełnosprawnością ruchu, wzroku i słuchu. Mogą i powinni w nim też uczestniczyć inni muzealnicy, którzy w swej codziennej pracy mają bezpośredni kontakt z takimi osobami.

Szkolenie odbędzie się w dniach 20-22 marca 2024 r. (środa-piątek) w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie przy ul. Anielewicza 6.  Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy. Liczba uczestników: 18 osób.


Zgłoszenia przyjmowane będą od 22.02.2024 r. do 29.02.2024 r. do godz. 15:00  [nabór przedłużony].
W dniu 06.03.2024 r. roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu i przydzielimy dostęp do płatności osobom zakwalifikowanym. Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na wszystkich częściach szkolenia.


Szkolenie obejmować będzie następujące zagadnienia:

• stereotypy dotyczące osób z niepełnosprawnością

• analiza barier i wyzwań, z którymi spotykają się osoby z niepełnosprawnością

• savoir-vivre wobec osoby z niepełnosprawnością

• widz niepełnosprawny w muzeum

• prawo w sprawie dostępności

• dostępna promocja i informacja

• pieniądze i ich brak

Szkolenie będzie składać się z:

• ćwiczeń praktycznych

• wykładów

• dyskusji

Szkolenie organizowane jest we współpracy z Fundacją Kultury bez Barier.

 

W przypadku pytań dotyczących kwestii programowych prosimy o kontakt: Andrzej Zugaj, azugaj@nim.gov.pl.

W przypadku pytań organizacyjnych: szkolenia@nim.gov.pl.

 środa, 20 marca 2024, 10:00
 piątek, 22 marca 2024, 14:00
 Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie (Mordechaja Anielewicza 6, 00-157 Warszawa)
 18
 Odbył się / Zakończony
 Ceny netto
Muzea z Wykazu muzeów:
600 PLN
Pozostałe muzea i inne instytucje kultury:
700 PLN
Pozostałe instytucje, organizacje i podmioty komercyjne:
1500 PLN
Gość z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu w muzeum
UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW
Wejdź do kursu

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Gość z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu w muzeum

Do udziału w warsztatach zapraszamy koordynatorów dostępności, pracowników działów edukacji oraz wszystkich, którzy chcą tworzyć muzeum przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu. Szkolenie rekomendowane jest muzeom, które planują stworzyć lub chcą uporządkować ofertę dla tej grupy odbiorców.

Celem szkolenia jest przybliżenie muzealnikom potrzeb poznawczych i komunikacyjnych osób w spektrum autyzmu oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Potrzeby skonfrontujemy z wymogami ustawy o dostępności, a także możliwościami różnych typów instytucji kultury. Analiza będzie punktem wyjścia do omówienia rozwiązań, które z powodzeniem stosują instytucje w Polsce i zagranicą. Wśród omawianych rozwiązań będą:

·       pokój wyciszenia

·       ciche godziny

·       plany i oznaczenia przestrzeni

·       tekst łatwy do czytania

·       przedprzewodnik.

Szkolenie zakłada aktywny udział – Uczestnicy będą komunikować się z wykorzystaniem kamer i mikrofonów.


Zalecenia techniczne:

1.       Zainstalowana na komputerze aplikacja Zoom.

2.       Stabilne i wydajne łącze internetowe (nie zalecamy korzystania z Internetu mobilnego).

3.       Zestaw słuchawkowy z mikrofonem, na wypadek pogłosu.

 

UWAGA: warsztaty w dwóch częściach – 13 i 14 czerwca 2023 (każdego dnia w godz. 10.00-15.00).

Liczba uczestników – 20 osób. W przypadku dużej liczby kandydatów przyjmować będziemy po jednym przedstawicielu z danego muzeum. Zgłoszenia przyjmowane będą od 23.05.2022 r. do 30.05.2022 r. do godz. 15:00 (do tego czasu dostępna będzie również krótka obowiązkowa ankieta wstępna). Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną w dniu 06.06.2022 r. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Do otrzymania zaświadczenia uprawniać będzie obecność na całym szkoleniu.


Szkolenie poprowadzą Aleksandra Sztajerwald i Olga Świeża, twórczynie dostępnych rozwiązań dla instytucji kultury.


Aleksandra Sztajerwald, stypendystka MKiDN w dziedzinie zarządzania kulturą. Autorka publikacji i rekomendacji dla muzeów dotyczących programu Dostępność Plus, przygotowanych przez NIMOZ. Współpracuje z licznymi instytucjami w całej Polsce, otwierając je na potrzeby osób w spektrum autyzmu i osób z niepełnosprawnością intelektualną. Opracowuje i koordynuje autorskie i innowacyjne projekty, przygotowuje materiały z tekstem łatwym do czytania, testuje nowe rozwiązania, szkoli i doradza. Członkini Zarządu Fundacji SYNAPSIS.

Olga Świeża, pedagog specjalny, tyflopedagog. Pracuje z osobami w spektrum autyzmu, prowadząc zajęcia indywidualne, grupowe i w diadach, należy również do zespołu diagnostycznego w Fundacji SYNAPSIS. Specjalizuje się w pracy z osobami z niepełnosprawnością wieloraką. Prowadzi szkolenia, warsztaty i superwizje z zakresu ASD. Autorka publikacji i rozwiązań dla instytucji, uwzględniających potrzeby komunikacyjne osób w spektrum autyzmu, mi.in teksty łatwe do czytania i AAC.


Osoba do kontaktu z NIMOZ w razie pytań programowych: Joanna Grzonkowska, jgrzonkowska@nimoz.pl.

Kontakt w przypadku pytań organizacyjnych: szkolenia@nimoz.pl

 wtorek, 13 czerwca 2023, 10:00
 środa, 14 czerwca 2023, 15:00
 online (szkolenia realizowane przez internet)
 20
 Odbył się / Zakończony
Muzea w ustawie o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW
Wejdź do kursu

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Muzea w ustawie o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Szkolenie ma na celu przybliżenie pracownikom muzeów obowiązki wynikające z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Szkolenie kierujemy do pracowników muzeów zajmujących się udostępnianiem zasobów oraz oferty muzeów w siedzibie instytucji, jak i za pośrednictwem strony internetowej i profili w mediach społecznościowych. Prowadzącymi będą Anna Żórawska oraz Robert Więckowski z Fundacji Kultury bez Barier.

Szkolenie online ma charakter warsztatowy. Uczestnicy będą aktywnie komunikować się z wykorzystaniem kamer i mikrofonów.

Zalecenia techniczne:

1.       Zainstalowana na komputerze aplikacja Zoom.

2.       Stabilne i wydajne łącze internetowe (nie zalecamy korzystania z Internetu mobilnego).

3.       Zestaw słuchawkowy z mikrofonem, na wypadek pogłosu.


Liczba uczestników – 20 osób. W przypadku dużej liczby kandydatów przyjmować będziemy po jednym przedstawicielu z danego muzeum. Zgłoszenia przyjmowane będą od 31.01.2023 r. do 07.02.2023 r. do godz. 15:00. W dniu 14.02.2023 r. roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na wszystkich częściach szkolenia.


Program ramowy:

Część 1 – 21.02.2023, godz. 10.00-13.00. Prowadzenie: Robert Więckowski (Fundacja Kultury bez Barier)

1. Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

2. Udostępnianie przestrzeni i oferty muzeum;

Część 2 - 22.02.2023, godz. 10.00-13.00. Prowadzenie: Anna Żórawska (Fundacja Kultury bez Barier)

3. Zadania i obowiązki koordynatora dostępności;

4. Dostępna promocja i komunikacja;

Część 3 – 23.02.2023, godz. 10.00-13.00. Prowadzenie: Robert Więckowski (Fundacja Kultury bez Barier)

5. Ustawa o zapewnianiu dostępności cyfrowej w pracy koordynatora dostępności.

Kontakt w przypadku pytań dotyczących kwestii programowych: Joanna Grzonkowska jgrzonkowska@nimoz.pl. Kontakt w sprawach organizacyjnych: szkolenia@nimoz.pl.

 wtorek, 21 lutego 2023, 10:00
 czwartek, 23 lutego 2023, 13:00
 online (szkolenia realizowane przez internet)
 20
 Odbył się / Zakończony
Gość z niepełnosprawnością w muzeum – Audiodeskrypcja: teksty alternatywne
UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW
Wejdź do kursu

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Gość z niepełnosprawnością w muzeum – Audiodeskrypcja: teksty alternatywne

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom i uczestniczkom informacji pozwalających na samodzielne tworzenie audiodeskrypcji oraz tekstów alternatywnych. Zaprezentowane zostaną zasady tworzenia obu wersji opisów, wskazane również będą sposoby ich funkcjonowania w przestrzeni społeczno-kulturalnej. W trakcie kursu uczestnicy pod opieką prowadzącego przygotują pierwsze teksty alternatywne oraz opisy audiodeskryptywne, dokonają również krytycznej analizy opisów wykorzystywanych już przez muzea i galerie.

Szkolenie skierowane jest do pracowników muzeów zajmujących się udostępnianiem zbiorów osobom z niepełnosprawnością wzroku oraz tworzeniem treści na stronę internetową. Każdy dzień szkolenia rozpocznie wprowadzająca część teoretyczna. Następnie uczestnicy w grupach przygotują własne opisy, które będą poddane krytycznej analizie.

 Szkolenie zakłada aktywny udział – uczestnicy będą komunikować się z wykorzystaniem kamer i mikrofonów.

Zalecenia techniczne:

1.       Zainstalowana na komputerze aplikacja Zoom.

2.       Stabilne i wydajne łącze internetowe (nie zalecamy korzystania z Internetu mobilnego).

3.       Zestaw słuchawkowy z mikrofonem, na wypadek pogłosu.

 

Liczba uczestników – 20 osób. W przypadku dużej liczby kandydatów przyjmować będziemy po jednym przedstawicielu z danego muzeum. Zgłoszenia przyjmowane będą od 25.10.2022 r. do 02.11.2022 r. do godz. 15:00. W dniu 08.11.2022 r. roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

Ramowy program szkolenia:

Dzień 1. (10:00-15:15)

1. Wykład: Tekst alternatywny – co to jest tekst alternatywny i jak go tworzyć?

2. Ćwiczenia praktyczne – zajęcia w grupie – poznajemy tekst kultury, tworzymy opisy ogólne.

3. Kultura języka, najczęstsze błędy, gramatyka.

Dzień 2. (10:00-15:00)

1. Wykład: Audiodeskrypcja – co to jest audiodeskrypcja i jak ją tworzyć?

2. Ćwiczenia praktyczne – słuchanie istniejących audiodeskrypcji oraz dyskusja.

3. Zajęcia w grupach, tworzenie opisów audiodeskryptywnych do dzieł plastycznych, prezentacja napisanych tekstów, dyskusja.

 

Prowadzący: Robert Więckowski (Fundacja Kultury bez Barier).

 

Kontakt w przypadku pytań dotyczących kwestii programowych: Joanna Grzonkowska, jgrzonkowska@nimoz.pl.

W przypadku pytań dotyczących kwestii organizacyjnych prosimy o kontakt: szkolenia@nimoz.pl

 wtorek, 15 listopada 2022, 10:00
 środa, 16 listopada 2022, 15:00
 online (szkolenia realizowane przez internet)
 20
 Odbył się / Zakończony
Gość z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu w muzeum
UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW
Wejdź do kursu

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Gość z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu w muzeum

Do udziału w warsztatach zapraszamy koordynatorów dostępności, pracowników działów edukacji oraz wszystkich, którzy chcą tworzyć przyjazną instytucję dla osób z niepełnosprawnościami.

Celem szkolenia jest przybliżenie muzealnikom potrzeb poznawczych i komunikacyjnych osób w spektrum autyzmu oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Potrzeby skonfrontujemy z wymogami ustawy o dostępności, a także możliwościami różnych typów instytucji kultury. Analiza będzie punktem wyjścia do omówienia rozwiązań, które z powodzeniem stosują instytucje w Polsce i zagranicą. Wśród omawianych rozwiązań będą:

·       pokój wyciszenia

·       ciche godziny

·       plany i oznaczenia przestrzeni

·       tekst łatwy do czytania

·       przedprzewodnik.

Szkolenie zakłada aktywny udział – Uczestnicy będą komunikować się z wykorzystaniem kamer i mikrofonów.


Zalecenia techniczne:

1.       Zainstalowana na komputerze aplikacja Zoom.

2.       Stabilne i wydajne łącze internetowe (nie zalecamy korzystania z Internetu mobilnego).

3.       Zestaw słuchawkowy z mikrofonem, na wypadek pogłosu.


UWAGA: warsztaty w dwóch częściach – 10 i 11 maja 2022 (każdego dnia w godz. 10.00-15.00).

Liczba uczestników – 20 osób. Na szkolenie zapraszamy po jednym przedstawicielu z danego muzeum. Zgłoszenia przyjmowane będą od 19.04.2022 r. do 26.04.2022 r. do godz. 15:00. Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną w dniu 04.05.2022 r. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Do otrzymania zaświadczenia uprawniać będzie obecność na całym szkoleniu.


Seminarium poprowadzą Aleksandra Sztajerwald i Olga Świeża, twórczynie dostępnych rozwiązań dla instytucji kultury.

Aleksandra Sztajerwald, stypendystka MKiDN w dziedzinie zarządzania kulturą. Autorka publikacji i rekomendacji dla muzeów dotyczących programu Dostępność Plus, przygotowanych przez NIMOZ. Współpracuje z licznymi instytucjami w całej Polsce, otwierając je na potrzeby osób w spektrum autyzmu i osób z niepełnosprawnością intelektualną. Opracowuje i koordynuje autorskie i innowacyjne projekty, przygotowuje materiały z tekstem łatwym do czytania, testuje nowe rozwiązania, szkoli i doradza. Członkini Zarządu Fundacji SYNAPSIS.

Olga Świeża, pedagog specjalny, tyflopedagog. Pracuje z osobami w spektrum autyzmu, prowadząc zajęcia indywidualne, grupowe i w diadach, należy również do zespołu diagnostycznego w Fundacji SYNAPSIS. Specjalizuje się w pracy z osobami z niepełnosprawnością wieloraką. Prowadzi szkolenia, warsztaty i superwizje z zakresu ASD. Autorka publikacji i rozwiązań dla instytucji, uwzględniających potrzeby komunikacyjne osób w spektrum autyzmu, mi.in teksty łatwe do czytania i AAC.


Osoba do kontaktu z NIMOZ w razie pytań programowych Joanna Grzonkowska, jgrzonkowska@nimoz.pl.

Kontakt w przypadku pytań organizacyjnych:  szkolenia@nimoz.pl.  

 wtorek, 10 maja 2022, 10:00
 środa, 11 maja 2022, 15:00
 online (szkolenia realizowane przez internet)
 20
 Odbył się / Zakończony
Muzea w ustawie o zapewnianiu dostępności osobom o szczególnych potrzebach
UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW
Wejdź do kursu

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Muzea w ustawie o zapewnianiu dostępności osobom o szczególnych potrzebach

Szkolenie ma na celu przybliżenie pracownikom muzeów obowiązki wynikające z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Prowadzącymi będą Anna Żórawska oraz Robert Więckowski z Fundacji Kultury Bez Barier.

Szkolenie kierujemy do pracowników muzeów zajmujących się udostępnianiem zasobów oraz oferty muzeów w siedzibie instytucji jak i za pośrednictwem strony internetowej i profili w mediach społecznościowych.

Kurs ma charakter warsztatowy. Uczestnicy będą komunikować się z wykorzystaniem kamer i mikrofonów.


Zalecenia techniczne:

1. Sesja szkolenia odbędzie się na platformie Zoom - zachęcamy do wcześniejszego zainstalowania aplikacji.

2. Stabilne i wydajne łącze internetowe (nie zalecamy korzystania z Internetu mobilnego).

3. Zestaw słuchawkowy z mikrofonem, na wypadek pogłosu.


Liczba uczestników – 20 osób. Zgłoszenia przyjmowane będą od 01.02.2022 r. do 08.02.2022 r. do godz. 15:00. W dniu 15.02.2022 r. roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.


Program ramowy:

Część 1 – 22.02.2022, godz. 10.00-12.30 (Prowadzenie: Fundacja Kultury bez Barier - Anna Żórawska, Robert Więckowski)

1. Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom o szczególnych potrzebach;

2. Udostępnianie przestrzeni i oferty muzeum.

Część 2 - 23.02.2022, godz. 10.00-12.30 (Prowadzenie: Fundacja Kultury bez Barier - Anna Żórawska, Robert Więckowski)

3. Zadania i obowiązki koordynatora dostępności;

4. Dostępna promocja i komunikacja.

Część 3 – 24.02.2022, godz. 10.00-12.30 (Prowadzenie: Fundacja Kultury bez Barier - Anna Żórawska, Robert Więckowski)

5. Ustawa o zapewnianiu dostępności cyfrowej w pracy koordynatora dostępności.


W przypadku pytań o kwestie programowe prosimy o kontakt: Michał Kulik, mkulik@nimoz.pl. W przypadku pytań o kwestie organizacyjne: szkolenia@nimoz.pl.

 wtorek, 22 lutego 2022, 10:00
 czwartek, 24 lutego 2022, 12:30
 online (szkolenia realizowane przez internet)
 20
 Odbył się / Zakończony
Gość z niepełnosprawnością w muzeum – Audiodeskrypcja: teksty alternatywne
UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW
Wejdź do kursu

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Gość z niepełnosprawnością w muzeum – Audiodeskrypcja: teksty alternatywne

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z audiodeskrypcją oraz tekstami alternatywnymi i zasadami ich tworzenia. W trakcie kursu uczestnicy pod opieką prowadzącego przygotują teksty alternatywne oraz opisy audiodeskryptywne wybranych dzieł. Szkolenie skierowane jest do pracowników muzeów zajmujących się udostępnianiem zbiorów osobom z niepełnosprawnością wzroku oraz tworzeniem treści na stronę internetową. Każdy dzień szkolenia rozpocznie wprowadzająca część teoretyczna. Następnie uczestnicy w grupach przygotują własne teksty.

Uczestnicy będą komunikować się z wykorzystaniem kamer i mikrofonów.


Zalecenia techniczne:

1.       Przeglądarka Firefox lub Chrome (w aktualnej wersji).

2.       Stabilne i wydajne łącze internetowe (nie zalecamy korzystania z Internetu mobilnego).

3.       Komputer wyprodukowany nie później niż 3 lata wstecz z procesorem minimum i5 lub równoważnym, wyposażony w mikrofon i kamerę.

4.       Zestaw słuchawkowy z mikrofonem, na wypadek pogłosu.


Liczba uczestników – 20 osób. Na szkolenie zapraszamy po jednym przedstawicielu z danego muzeum. Zgłoszenia przyjmowane będą od 13.10.2021 r. do 20.10.2021 r. do godz. 15:00. W dniu 27.10.2021 r. roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na obydwu częściach szkolenia.


Program ramowy:

Część 1:

03.11.2021 (środa), godz. 10:00-15:15

1. Wykład: Tekst alternatywny – co to jest tekst alternatywny i jak go tworzyć?

2. Ćwiczenia praktyczne: zajęcia w grupie – poznajemy tekst kultury, tworzymy opisy ogólne 

3. Kultura języka, najczęstsze błędy, gramatyka


Część 2:

04.11.2021 (czwartek), godz. 10:00-15:00

1. Wykład: Audiodeskrypcja – co to jest audiodeskrypcja i jak ją tworzyć?

2. Ćwiczenia praktyczne: słuchanie istniejących audiodeskrypcji oraz dyskusja

3. Zajęcia w grupach, tworzenie opisów audiodeskryptywnych do dzieł plastycznych, prezentacja napisanych tekstów, dyskusja

 

Prowadzący: Robert Więckowski (Fundacja Kultury bez Barier)

 

W przypadku pytań o kwestie organizacyjne prosimy o kontakt: szkolenia@nimoz.pl , w przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych: Michał Kulik mkulik@nimoz.pl

 środa, 3 listopada 2021, 10:00
 czwartek, 4 listopada 2021, 15:00
 online (szkolenia realizowane przez internet)
 20
 Odbył się / Zakończony
Prawo o dostępności. Ujęcie praktyczne - nagranie wykładu
UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW
Wejdź do kursu

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Prawo o dostępności. Ujęcie praktyczne - nagranie wykładu

Przedstawiamy Państwu nagranie z wykładu online pt. "Prawo o dostępności. Ujęcie praktyczne", który odbył się 26 maja 2021 r.

Materiał skierowany jest do pracowników muzeów, szczególnie osób odpowiedzialnych za kontakty z publicznością i za udostępnianie muzeów osobom z niepełnosprawnościami, w tym koordynatorów dostępności. Wykład miał na celu przybliżenie w skondensowanej formie  wymogów ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Poruszone zostały tematy związane z udostępnianiem przestrzeni i ofert muzeów, zadaniami i obowiązkami koordynatora dostępności, dostępną promocją i komunikacją, a także z tymi aspektami ustawy o dostępności cyfrowej, które mają związek z pracą koordynatora dostępności.

Zapraszamy pracowników muzeów do zgłoszeń na niniejszy kurs - w oddzielnej wiadomości otrzymają Państwo dostęp do nagrania.


Wykładowca: Robert Więckowski (Fundacja Kultury bez Barier)

Zakres tematyczny wykładu:

Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – jakie obowiązki ustawa nakłada na muzea, do czego zmusza, a co proponuje jako rozwiązanie najbardziej pożądane, najważniejsze ustawowe definicje, minima dostępności w różnych przestrzeniach, miejsce koordynatora dostępności w muzeum, tworzenie strategii udostępniania muzeów.

Ustawa o zapewnianiu dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych - jakie obowiązki ustawa nakłada na muzea, do czego zmusza, a co proponuje jako rozwiązanie najbardziej pożądane, minimum dostępności cyfrowej, deklaracja dostępności, sposoby udostępniania treści w internecie, intranecie i w aplikacjach mobilnych, skargi na brak dostępności, audyty dostępności cyfrowej.

 środa, 23 czerwca 2021, 10:00
 niedziela, 31 grudnia 2023, 23:00
 online (szkolenia realizowane przez internet)
 100
 Trwa nabór
Dostępność muzeów w Internecie a potrzeby użytkowników
UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW
Wejdź do kursu

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Dostępność muzeów w Internecie a potrzeby użytkowników

Szkolenie dedykowane jest osobom zaangażowanym w proces udostępniania informacji i zasobów muzeów w sieci.

Szkolenie ma formę dwudniowego seminarium, mającego na celu przygotowanie uczestników do wdrażania zmian w zakresie dostępności cyfrowej muzeów, w tym dla osób o szczególnych potrzebach. Dostępność ta oznacza otwartość technologiczną i prawną zasobów, która umożliwia swobodne dzielenie się wiedzą oraz gotowość na zmiany i adaptowanie się do nowych okoliczności, w tym do kontaktu z odbiorcą zasobów muzeów głównie w świecie cyfrowym oraz uważność na jego potrzeby. Podczas seminarium nakreślone zostaną podstawowe zasady, które pomagają wdrożyć taką postawę. Zaprezentowane zostaną dobre praktyki wspierające otwartość i dostępność w działaniach instytucji muzealnych w sieci.

W ramach seminarium zostaną poruszone także zagadnienia związane z WCAG 2.1, licencjami Creative Commons, z domeną publiczną, badaniami odbiorców (w tym osób z niepełnosprawnościami), otwartością danych zgodnie z 5 Star Open Data oraz projektowaniem uniwersalnym (Universal Design).

Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań poprzez czat lub z wykorzystaniem mikrofonów i kamer.

Zalecenia techniczne:

1.       Przeglądarka Firefox lub Chrome (w aktualnej wersji).

2.       Stabilne i wydajne łącze internetowe (nie zalecamy korzystania z Internetu mobilnego).

3.       Komputer wyprodukowany nie później niż 3 lata wstecz z procesorem minimum i5 lub równoważnym, wyposażony w mikrofon i kamerę (jeśli w ten sposób planowaliby Państwo zadawać pytania).

4.       Zestaw słuchawkowy z mikrofonem, na wypadek pogłosu.

 

Liczba uczestników – 25 osób. Na szkolenie zapraszamy po jednym przedstawicielu z danego muzeum. Zgłoszenia przyjmowane będą od 25.05.2021 r. do 1.06.2021 r. do godz. 15:00. W dniu 8.06.2021 r. roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na obydwu dniach seminarium.


Dzień 1: 15.06.2021 r. (wtorek), godz. 10:00-12:30.

Ramowy program:

1. Użytkownik Internetu w centrum – diagnozowanie potrzeb i wiedza o odbiorcach;

2. Projekty cyfrowe w instytucjach kultury – jak dobrze udostępniać?

Prowadzenie: Aleksandra Janus (Centrum Cyfrowe)

 

Dzień 2: 16.06.2021 r. (środa), godz. 10:00-12:30.

Ramowy program:

1. Dostępność w Internecie – nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami;

2. Projektowanie dostępnych interfejsów.

Prowadzenie: Dorota Orzeszek (Inside Accessibility)

 

Pytania dotyczące kwestii merytorycznych: aderosset@nimoz.pl

Pytania dotyczące kwestii organizacyjnych: szkolenia@nimoz.pl

 wtorek, 15 czerwca 2021, 10:00
 środa, 16 czerwca 2021, 12:30
 online (szkolenia realizowane przez internet)
 25
 Odbył się / Zakończony
Prawo o dostępności. Ujęcie praktyczne
UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW
Wejdź do kursu

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Prawo o dostępności. Ujęcie praktyczne

Szkolenie skierowane jest do pracowników muzeów, szczególnie osób odpowiedzialnych za kontakty z publicznością i za udostępniania muzeów osobom z niepełnosprawnościami, w tym koordynatorów dostępności. Wykład ma na celu przybliżenie w skondensowanej formie  wymogów ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Poruszymy tematy związane z udostępnianiem przestrzeni i ofert muzeów, zadaniami i obowiązkami koordynatora dostępności, dostępną promocją i komunikacją, a także dotkniemy tych aspektów ustawy o dostępności cyfrowej, które mają związek z pracą koordynatora dostępności.

Szkolenie będzie miało charakter wykładowy – realizowane będzie w formie webinaru – uczestnicy będą mieli do dyspozycji czat, poprzez który będzie można zadawać pytania.

 

Zalecenia techniczne dla uczestników webinaru:

1.    Przeglądarka Firefox lub Chrome (w aktualnej wersji).

2.    Stabilne i wydajne łącze internetowe, zalecamy nie wykorzystywanie Internetu mobilnego.


Liczba uczestników – 50 osób. Uwaga! Nabór przedłużony [Zgłoszenia przyjmowane będą do 17.05.2021 r. do godz. 15:00. W dniu 19.05.2021 r. roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu]. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Informujemy, że szkolenie będzie rejestrowane i udostępnione na platformie, po uprzedniej anonimizacji.

 

Ramowy program:

1. Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – jakie obowiązki ustawa nakłada na muzea, do czego zmusza, a co proponuje jako rozwiązanie najbardziej pożądane, najważniejsze ustawowe definicje, minima dostępności w różnych przestrzeniach, miejsce koordynatora dostępności w muzeum, tworzenie strategii udostępniania muzeów.

2. Przerwa.

3. Ustawa o zapewnianiu dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych - jakie obowiązki ustawa nakłada na muzea, do czego zmusza, a co proponuje jako rozwiązanie najbardziej pożądane, minimum dostępności cyfrowej, deklaracja dostępności, sposoby udostępniania treści w internecie, intranecie i w aplikacjach mobilnych, skargi na brak dostępności, audyty dostępności cyfrowej.

4. Pytania i odpowiedzi.

 

Prowadzący: Robert Więckowski (Fundacja Kultury bez Barier)

W przypadku pytań prosimy o kontakt: szkolenia@nimoz.pl.


 środa, 26 maja 2021, 10:00
 środa, 26 maja 2021, 14:15
 online (szkolenia realizowane przez internet)
 50
 Odbył się / Zakończony
Prawo o dostępności. Ujęcie praktyczne
UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW
Wejdź do kursu

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Prawo o dostępności. Ujęcie praktyczne

Szkolenie skierowane jest do pracowników muzeów, szczególnie osób odpowiedzialnych za kontakty z publicznością i za udostępniania muzeów osobom z niepełnosprawnościami, w tym koordynatorów dostępności. Wykład ma na celu przybliżenie w skondensowanej formie  wymogów ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Poruszymy tematy związane z udostępnianiem przestrzeni i ofert muzeów, zadaniami i obowiązkami koordynatora dostępności, dostępną promocją i komunikacją, a także dotkniemy tych aspektów ustawy o dostępności cyfrowej, które mają związek z pracą koordynatora dostępności.

Szkolenie będzie miało charakter wykładowy – realizowane będzie w formie webinaru – uczestnicy będą mieli do dyspozycji czat, poprzez który będzie można zadawać pytania.

Zalecenia techniczne dla uczestników webinaru:

1. Przeglądarka Firefox lub Chrome (w aktualnej wersji).

2. Stabilne i wydajne łącze internetowe, zalecamy nie wykorzystywanie Internetu mobilnego. 


Liczba uczestników – 50 osób. Na szkolenie zapraszamy maksymalnie po dwóch przedstawicieli z danego muzeum. Zgłoszenia przyjmowane będą do 30.03.2021 r. do godz. 15:00. W dniu 06.04.2021 r. roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


Ramowy program:

1. Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – jakie obowiązki ustawa nakłada na muzea, do czego zmusza, a co proponuje jako rozwiązanie najbardziej pożądane, najważniejsze ustawowe definicje, minima dostępności w różnych przestrzeniach, miejsce koordynatora dostępności w muzeum, tworzenie strategii udostępniania muzeów.

2. Przerwa.

3. Ustawa o zapewnianiu dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych - jakie obowiązki ustawa nakłada na muzea, do czego zmusza, a co proponuje jako rozwiązanie najbardziej pożądane, minimum dostępności cyfrowej, deklaracja dostępności, sposoby udostępniania treści w internecie, intranecie i w aplikacjach mobilnych, skargi na brak dostępności, audyty dostępności cyfrowej.

4. Pytania i odpowiedzi.

Prowadzący: Robert Więckowski (Fundacja Kultury bez Barier)

W przypadku pytań prosimy o kontakt: szkolenia@nimoz.pl.

 wtorek, 13 kwietnia 2021, 10:00
 wtorek, 13 kwietnia 2021, 14:15
 online (szkolenia realizowane przez internet)
 50
 Odbył się / Zakończony
Muzea w ustawie o zapewnianiu dostępności osobom o szczególnych potrzebach
UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW
Wejdź do kursu

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Muzea w ustawie o zapewnianiu dostępności osobom o szczególnych potrzebach

Szkolenie skierowane jest do pracowników muzeów, szczególnie osób odpowiedzialnych za kontakty z publicznością i za udostępniania muzeów osobom z niepełnosprawnościami, w tym koordynatorów dostępności. Ma na celu przybliżenie zapisów wymogów ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz próbę wspólnego przełożenia tychże na praktykę pracy muzeów.

Poruszymy tematy związane z udostępnianiem przestrzeni i ofert muzeów, zadaniami i obowiązkami koordynatora dostępności, dostępną promocją i komunikacją, a także dotkniemy tych aspektów ustawy o dostępności cyfrowej, które mają związek z pracą koordynatora dostępności.

Zadaniem cyklu 3 spotkań online jest nie tylko poznanie opinii prelegentów, lecz także wymiana doświadczeń. Szkolenie będzie uwzględniało elementy warsztatowe. Uczestnicy będą komunikować się z wykorzystaniem kamer i mikrofonów.


Wymagania techniczne:

1. Przeglądarka Firefox lub Chrome (w aktualnej wersji).

2. Stabilne i wydajne łącze internetowe, zalecamy nie wykorzystywanie Internetu mobilnego.

3. Komputer wyprodukowany nie później niż 3 lata wstecz z procesorem minimum i5 lub równoważnym, wyposażony w mikrofon i kamerę.

4. Ewentualnie zestaw słuchawkowy z mikrofonem, na wypadek pogłosu.


Liczba uczestników – 20 osób. Na szkolenie zapraszamy maksymalnie po dwóch przedstawicieli z danego muzeum. Zgłoszenia przyjmowane będą do 10.02.2021 r. do godz. 15:00. W dniu 17.02.2021 r. roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Program ramowy:

Część 1 – 24.02.2021, godz. 10.00-12.30 (Prowadzenie: Fundacja Kultury bez Barier - Anna Żórawska, Robert Więckowski)

1. Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom o szczególnych potrzebach;

2. Udostępnianie przestrzeni i oferty muzeum;

Część 2 - 03.03.2021, godz. 10.00-12.30 (Prowadzenie: Fundacja Kultury bez Barier - Anna Żórawska, Robert Więckowski)

3. Zadania i obowiązki koordynatora dostępności;

4. Dostępna promocja i komunikacja;

Część 3 – 10.03.2021, godz. 10.00-12.30 (Prowadzenie: Fundacja Kultury bez Barier - Anna Żórawska, Robert Więckowski)

5. Ustawa o zapewnianiu dostępności cyfrowej w pracy koordynatora dostępności.


W przypadku pytań dotyczących kwestii organizacyjnych prosimy o kontakt: szkolenia@nimoz.pl, w przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych: Michał Kulik mkulik@nimoz.pl.

 środa, 24 lutego 2021, 10:00
 środa, 10 marca 2021, 12:30
 online (szkolenia realizowane przez internet)
 20
 Odbył się / Zakończony
Muzea w ustawie o zapewnianiu dostępności osobom o szczególnych potrzebach
UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW
Wejdź do kursu

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Muzea w ustawie o zapewnianiu dostępności osobom o szczególnych potrzebach

Szkolenie skierowane jest do pracowników muzeów, szczególnie osób odpowiedzialnych za kontakty z publicznością i za udostępnianie muzeów osobom z niepełnosprawnościami, w tym koordynatorów dostępności. Ma na celu przybliżenie zapisów wymogów ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz próbę wspólnego przełożenia tychże na praktykę pracy muzeów.

Poruszymy tematy związane z udostępnianiem przestrzeni i ofert muzeów, zadaniami i obowiązkami koordynatora dostępności, dostępną promocją i komunikacją, a także dotkniemy tych aspektów ustawy o dostępności cyfrowej, które mają związek z pracą koordynatora dostępności.

Zadaniem cyklu webinariów jest nie tylko poznanie opinii prelegentów, lecz także wymiana doświadczeń. Szkolenie będzie miało formę webinariów połączonych z elementami warsztatu.


Wymagania techniczne:

 1. Przeglądarka Firefox lub Chrome (w aktualnej wersji).
 2. Stabilne i wydajne łącze internetowe, zalecamy nie wykorzystywanie Internetu mobilnego.

Liczba uczestników – 20 osób. Na szkolenie zapraszamy maksymalnie po dwóch przedstawicieli z danego muzeum. Zgłoszenia przyjmowane będą do 30.09.2020 r. do godz. 15:00. W dniu 07.10.2020 r. roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


Ramowy program:

Webinar 1 – 14.10.2020, godz. 10.00-12.20 (Prowadzenie: Fundacja Kultury bez Barier - Anna Żórawska, Robert Więckowski)

1. Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom o szczególnych potrzebach;
2. Udostępnianie przestrzeni i oferty muzeum;

Webinar 2 - 21.10.2020, godz. 10.00-12.20 (Prowadzenie: Fundacja Kultury bez Barier - Anna Żórawska, Robert Więckowski)

3. Zadania i obowiązki koordynatora dostępności;
4. Dostępna promocja i komunikacja;

Webinar 3 - 28.10.2020, godz. 10.00-12.20 (Prowadzenie: Fundacja Kultury bez Barier - Anna Żórawska, Robert Więckowski)

5. Ustawa o zapewnianiu dostępności cyfrowej w pracy koordynatora dostępności.

 

W przypadku pytań dotyczących kwestii organizacyjnych prosimy o kontakt: szkolenia@nimoz.pl, w przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych: Joanna Grzonkowska jgrzonkowska@nimoz.pl.

 środa, 14 października 2020, 10:00
 środa, 28 października 2020, 12:20
 online (szkolenia realizowane przez internet)
 20
 Odbył się / Zakończony
Dostępność muzeów w Internecie a potrzeby użytkowników
UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW
Wejdź do kursu

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Dostępność muzeów w Internecie a potrzeby użytkowników

Szkolenie dedykowane jest osobom zaangażowanym w proces udostępniania informacji i zasobów muzeów w sieci.

Szkolenie to jest cyklem dwóch webinarów, mających na celu przygotowanie uczestników do wdrażania zmian w zakresie dostępności cyfrowej muzeów, w tym dla osób o szczególnych potrzebach. Dostępność ta oznacza otwartość technologiczną i prawną zasobów, która umożliwia swobodne dzielenie się wiedzą oraz gotowość na zmiany i adaptowanie się do nowych okoliczności, w tym do kontaktu z odbiorcą zasobów muzeów głównie w świecie cyfrowym oraz uważność na jego potrzeby. Podczas webinarów nakreślone zostaną podstawowe zasady, które pomagają wdrożyć taką postawę. Zaprezentowane zostaną dobre praktyki wspierające otwartość i dostępność w działaniach instytucji muzealnych w sieci.

W ramach webinarów zostaną poruszone także zagadnienia związane z WCAG 2.1, licencjami Creative Commons, z domeną publiczną, badaniami odbiorców (w tym osób z niepełnosprawnościami), otwartością danych zgodnie z 5 Star Open Data oraz projektowaniem uniwersalnym (Universal Design).

Wymagania techniczne obowiązujące uczestników webinarów:

1. Przeglądarka Firefox lub Chrome (w aktualnej wersji).

2. Stabilne i wydajne łącze internetowe, zalecamy nie wykorzystywanie Internetu mobilnego.

Liczba uczestników – 20 osób. Na szkolenie zapraszamy po jednym przedstawicielu z danego muzeum. Zgłoszenia przyjmowane będą do 08.09.2020 r. do godz. 15:00. W dniu 15.09.2020 r. roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na obydwu webinarach.

 

Webinar 1: 22.09.2020 r. (wtorek), godz. 10:00-12:25. Ramowy program:

 • Użytkownik Internetu w centrum – diagnozowanie potrzeb i wiedza o odbiorcach;
 • Projekty cyfrowe w instytucjach kultury – jak dobrze udostępniać?

Prowadzenie: Aleksandra Janus (Centrum Cyfrowe)

Webinar 2: 29.09.2020 r. (wtorek), godz. 10:00-12:25. Ramowy program:

 • Dostępność w Internecie – nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami;
 • Projektowanie dostępnych interfejsów.

Prowadzenie: Dorota Orzeszek (Inside Accessibility)

W przypadku pytań dotyczących kwestii organizacyjnych i merytorycznych prosimy o kontakt: szkolenia@nimoz.pl.

 wtorek, 22 września 2020, 10:00
 wtorek, 29 września 2020, 12:25
 online (szkolenia realizowane przez internet)
 20
 Odbył się / Zakończony
Gość z niepełnosprawnością wzroku w muzeum - audiodeskrypcja do dzieł plastycznych
UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW
Wejdź do kursu

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Gość z niepełnosprawnością wzroku w muzeum - audiodeskrypcja do dzieł plastycznych

Kolejna  edycja szkolenia adresowanego w pierwszej kolejności  do etatowych i nieetatowych pracowników muzeów.
Na kursie jest 15 miejsc.
W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednego muzeum (w przypadku dużej liczby chętnych będzie przyjęta tylko jedna osoba).

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 27 stycznia 2020 r., do godziny 12:00.
Informacja o przyjęciu na szkolenie będzie wysłana po zakończeniu naboru, w dniach 28-29 stycznia.

Tak łatwo jest opatrzyć wystawy w muzeum audiodeskrypcją i otworzyć je na widzów  z niepełnosprawnością wzroku; tak łatwo, a wciąż stosunkowo niewielu to robi. Warsztaty z tworzenia audiodeskrypcji to szansa na zdobycie nowych dla wielu, praktycznych i niezwykle ważnych społecznie, umiejętności pozwalających tworzyć w muzeach warunki przeciwdziałające wykluczeniu  z kultury osób niewidomych i niedowidzących. Warsztaty z tworzenia audiodeskrypcji to szansa twórczego spojrzenia na istniejący tekst kultury i udostępnienia go osobom, które z uwagi na dysfunkcję nie są w stanie samodzielnie zgłębić jego treści.

Warsztaty będą prowadzone w formie wykładów (część teoretyczna) i ćwiczeń (część praktyczna) w sposób gwarantujący każdemu uczestnikowi zdobycie niezbędnej wiedzy pozwalającej zrozumieć czym jest audiodeskrypcja i jak się ją tworzy; w sposób umożliwiający osobiste zmierzenie się z wyzwaniami stojącymi przed audiodeskryptorami pracującymi nad udostępnieniem danego tekstu kultury osobom z niepełnosprawnością wzroku.

Część teoretyczna - wykład i prezentacja multimedialna

W czasie warsztatów uczestnicy poznają w części teoretycznej ogólną charakterystykę środowiska osób z niepełnosprawnością wzroku. Prezentacja prowadzona będzie ze szczególnym uwzględnieniem społeczno – kulturowych konsekwencji dysfunkcji wzroku i determinowanych nimi potrzeb formułowanych przez widzów niewidomych i niedowidzących.

W części teoretycznej uczestnicy warsztatów poznają też istniejącą w polskim prawie oraz w polskiej nauce definicję audiodeskrypcji oraz jej różne odmiany wykorzystywane na całym świecie do tłumaczenia czym jest i w jakim celu tworzy się dedykowane niewidomym i niedowidzącym opisy wizualnych treści składających się na dane dzieło kultury. Uczestnikom ogólnie przedstawione zostaną również wykorzystywane w Polsce zasady tworzenia audiodeskrypcji, przytoczone będą zagraniczne (światowe i europejskie) standardy, wskazane zostaną podobieństwa i różnice oraz wynikające z nich konsekwencje. Szczegółowo zostaną zaprezentowane ogólne zasady tworzenia opisów audiodeskryptywnych z uwzględnieniem specyficznych dla danego gatunku dzieł sztuki rozwiązań, propozycji i wskazówek. Każda myśl teoretyczna zostanie opatrzona przykładem pozwalającym lepiej zrozumieć proponowane rozwiązanie.

Istotną kwestią będą też sprawy związane z upublicznianiem audiodeskrypcji - kto i jak powinien czytać audiodeskrypcję, ile to kosztuje, jak poszukiwać tekstów do udostępnienia.
Prezentacja teorii audiodeskrypcji zostanie zakończona krótkim przedstawieniem stanu refleksji teoretycznej podejmowanej w środowiskach akademickich. Znajomość prowadzonego namysłu teoretycznego umożliwi uczestnikom warsztatu naturalne zakorzenienie się w najbardziej aktualnych światowych trendach audiodeskryptywnych.
Klamrą zamykającą wykład będzie prezentacja dokonań służących popularyzacji audiodeskrypcji.

Część praktyczna – warsztaty, ćwiczenia

W czasie ćwiczeń, stanowiących, w wymiarze godzinowym, zdecydowanie większą część  warsztatów,  uczestnicy  szkolenia będą mogli osobiście zmierzyć się z wyzwaniami stającymi przed twórcami opisów audiodeskryptywnych. Zajęcia będą prowadzone w różnych formach – praca grupowa będzie przeplatana pracą indywidualną, uczestnicy będą mierzyli się z różnymi tekstami kultury.

Ważnym aspektem prowadzonych ćwiczeń będzie konieczność twórczego spojrzenia na dane dzieło kultury i stworzenia opisu odpowiadającego jak największej grupie odbiorców (dzieci, dorośli; niewidomi, niedowidzący; niewidomi od urodzenia, ociemniali). Ćwiczenia pozwolą poznać szerokie możliwości stojące przed audiodeskryptorem, przyzwyczają do poszukiwań językowych, do plastycznego, pobudzającego wyobraźnię udostępniania dzieła. Istotne będą też zajęcia z kultury języka – audiodeskryptor musi mieć świadomość reguł panujących w języku polskim, musi wiedzieć gdzie poszukiwać odpowiedzi na nurtujące pytania.

Stałym elementem ćwiczeń, zmuszającym uczestników warsztatu do wysiłku intelektualnego, będą „gry i zabawy audiodeskryptywne” pozwalające na odpoczynek i „nasiąkanie” audiodeskrypcją poprzez relaks.

 Z uwagi na ograniczony czas warsztatów niemożliwe będzie zmierzenie się ze wszystkimi kategoriami dzieł składających się na ofertę różnych muzeów. Praca beędzie koncentrowała się na tworzeniu opisów dzieł sztuki, każdy uczestnik/ każda uczestniczka szkolenia może jednak przywieść na warsztaty reprodukcję jednego/ dwóch dzieł ważnych z perspektywy własnego muzeum. Reprodukcje te zostaną wykorzystane do stworzenia audiodeskrypcji.

Niezmiennymi zasadami ćwiczeń będą:

Publiczne (na forum grupy) prezentowanie wyników własnej pracy i mierzenie się z opiniami odbiorców.

Prezentacja audiodeskrypcji stworzonych przez osoby zajmujące się profesjonalnie udostępnianiem kultury osobom z niepełnosprawnością wzroku.

Przygotowanie opisów - każdy blok ćwiczeniowy skończy się konkretnym rezultatem:

stworzeniem jednego/ kilku opisów audio deskryptywnych, które zostaną przekazane wszystkim uczestnikom warsztatów jako materiały wzorcowe (w przypadku wystawy w muzeum opis jednego lub kilku dzieł plastycznych).


Szczegółowy harmonogram warsztatów:

Dzień pierwszy (19 lutego 2020, godz. 9.00-15.30) – prowadzący Robert Więckowski

 • Poznanie grupy, integracja
 • Wykład – część teoretyczna
 • Ćwiczenia praktyczne – zajęcia w grupie – poznajemy tekst kultury, tworzymy opisy ogólne 

Dzień drugi (20 lutego 2020, godz. 9.00-16.00) – prowadzący Robert Więckowski

 • Dzielimy się na grupy – poznajemy teksty kultury, tworzymy opisy audiodeskryptywne, prezentacja, dyskusja
 • Kultura języka – synonimika, najczęstsze błędy, gramatyka – ćwiczenia – godzina
 • Praca indywidualna – poznajemy teksty kultury, tworzymy audiodeskrypcję, prezentacja, dyskusja

Dzień trzeci (21 lutego 2020, godz. 9.00-13.30) – prowadzący Robert Więckowski

 • Praca indywidualna – poznajemy teksty kultury, tworzymy audiodeskrypcje, prezentacja, dyskusja

 

Prowadzący:

Fundacja Kultury bez Barier powstała w odpowiedzi na marzenia o pełnym włączeniu osób wykluczonych, w tym głównie niepełnosprawnych, w naturalny rytm życia kulturalnego i społecznego. Podejmowane działania mają prowadzić do tworzenia mentalnych  i technicznych warunków gwarantujących osobom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu samodzielność i komfort w czasie wizyty w kinie, teatrze, muzeum i galerii. Systematyczne i powszechne udostępnianie przestrzeni kultury ma być także, kierowanym do wszystkich, zaproszeniem do dialogu o potrzebie i możliwościach budowania społeczeństwa otwartego, świadomego, wolnego od stereotypów i uprzedzeń. Realizując swoje cele Fundacja Kultury bez Barier inicjuje wydarzenia kulturalne i społeczne, prowadzi szkolenia, warsztaty, przygotowuje skrypty audiodeskrypcji i napisy dla niesłyszących, promuje ideę społeczeństwa „bez barier” oraz dobre praktyki podpatrywane na całym świecie. Zachwyćmy się Kulturą bez Barier!

 środa, 19 lutego 2020, 09:00
 piątek, 21 lutego 2020, 13:30
 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)
 15
 Odbył się / Zakończony
Gość niepełnosprawny w muzeum - muzeum bez barier
UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW
Wejdź do kursu

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Gość niepełnosprawny w muzeum - muzeum bez barier

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników działów edukacji, prowadzących zajęcia z osobami z niepełnosprawnością ruchu, wzroku i słuchu. Mogą i powinni w nim też uczestniczyć inni muzealnicy, którzy w swej codziennej pracy mają bezpośredni kontakt z takimi osobami.

Szkolenie odbędzie się w dniach 18-20 września 2019 r.  (środa-piątek) w siedzibie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7 (wejście od ul. Jodłowej). Ze względu na warsztatową formę szkolenia, która narzuca niewielka grupę uczestników, na szkolenie zapraszamy wyłącznie osoby pracujące w muzeach (zatrudnione na umowę o pracę, umowę o dzieło lub umowę zlecenie).

Szkolenie obejmować będzie następujące zagadnienia:

 • stereotypy dotyczące osób z niepełnosprawnością
 • analiza problemów, z którymi spotykają się osoby z niepełnosprawnością
 • savoir - vivre wobec osoby z niepełnosprawnością
 • widz niepełnosprawny w muzeum
 • bariery w kulturze
 • digitalizacja tekstów kultury
 • pieniądze i ich brak

 Szkolenie będzie składać się z:

 • ćwiczeń praktycznych
 • wykładów
 • dyskusji

Szkolenie organizowane jest we współpracy z Fundacją Kultury bez Barier.
Na kursie jest 15 miejsc.
W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednego muzeum.

Nabór trwa do 3 września do godziny 15:00.
Informację o przyjęciu na szkolenie lub zapisie na listę rezerwową otrzymacie Państwo osobnym mailem, po zakończeniu naboru.

 środa, 18 września 2019, 10:00
 piątek, 20 września 2019, 14:00
 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)
 15
 Nabór zamknięty
Dostępność muzeów w internecie a potrzeby użytkowników
UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW
Wejdź do kursu

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Dostępność muzeów w internecie a potrzeby użytkowników

Szkolenie dedykowane jest osobom zaangażowanym w proces udostępniania informacji i zasobów muzeów w sieci.

Otwartość na odbiorcę muzeum oznacza dostępność dla osób o szczególnych potrzebach, otwartość technologiczną i prawną zasobów, która umożliwia swobodne dzielenie się wiedzą oraz gotowość na zmiany i adaptowanie się do nowych okoliczności, w tym zmieniającego się świata i, wraz z nim, publiczności i jej potrzeb. W praktyce, taka postawa przekłada się na inkluzywność tworzonych przez instytucję rozwiązań, równy dostęp do wiedzy, zasobów i możliwości uczestnictwa w kulturze oraz uważność na potrzeby użytkowników. Podczas szkolenia prowadzące nakreślą podstawowe zasady, które pomagają wdrożyć taką postawę, przedstawią praktyczne rady i wskazówki oraz zaprezentują dobre praktyki wspierające otwartość i dostępność w działaniach instytucji muzealnych w sieci.

Na szkoleniu zostaną również poruszone zagadnienia związane z WCAG 2.0, licencjami Creative Commons, domeną publiczną, badaniami odbiorców (w tym osób z niepełnosprawnościami), otwartością danych zgodnie z 5 Star Open Data oraz projektowaniem uniwersalnym (Univesal Design).

Liczba uczestników to 25 osób. Na szkolenie zapraszamy po jednym przedstawicielu z danego muzeum. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 20 maja 2019 r. do godz. 16:00. W dniach 23-24 maja roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

RAMOWY PROGRAM:

 • Użytkownik w centrum - diagnozowanie potrzeb i wiedza o odbiorcach. 
 • Otwartość - co oznacza w działaniu instytucji dbających o swoich odbiorców.
 • Dostępność - zasady i praktyka. 
 • Instytucja otwarta na każdego odbiorcę - standardy i dobre praktyki. 

Prowadzenie: Aleksandra Janus, Dorota Orzeszek (Centrum Cyfrowe)

 czwartek, 6 czerwca 2019, 09:30
 czwartek, 6 czerwca 2019, 16:00
 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)
 25
 Odbył się / Zakończony
Kreatywność w edukacji muzealnej. Działania wspólne
UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW
Wejdź do kursu

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Kreatywność w edukacji muzealnej. Działania wspólne

Zapraszamy na kolejną edycję szkolenia "Kreatywność w edukacji muzealnej", organizowanego we współpracy z Muzeum Sztuki w Łodzi, które ukazuje różnorodność obszarów pracy edukatora w muzeum, jak i różnorodne formy kreacji, zależne od profilu muzeum, aktualnych wystaw i środowiska, w którym  funkcjonuje muzeum.

Prowadzący:

Pracownicy działu edukacji Muzeum Sztuki w Łodzi

Liczba uczestników to 25 osób.
W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z danego muzeum.

Szkolenie jest bezpłatne.
Organizator nie zapewnia noclegu.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 maja 2019 r. do godziny 10:00.
Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie lub wpisie na listę rezerwową rozesłane zostaną po zakończeniu naboru.

Prosimy, aby osoby zgłaszające się zakładały swoje konto osobiście, podając indywidualny adres email.
Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.


PROGRAM SZKOLENIA
29.05. środa. Dzień pierwszy

DZIAŁANIA WSPÓLNE

Każdy ma trochę racji. Konstruktywizm w edukacji muzealnej. Wykład
Case study: działania wokół wystawy „Zjednoczona Pangea” („Mea  pulpa”, „Lekarzy talerzy”). Warsztat
Case study: działania nie o kolekcji (cykl „Niedziela w muzeum”). Warsztat

Case study: działania na licencji artystycznej (rezydencje w Szczekocinach). Warsztat

30.05. czwartek. Dzień drugi

GOŚCIE O SPECJALNYCH POTRZEBACH

Muzeum dotyku, cz. 1. Audiodeskrypcja dzieła, audiodeskrypcja przestrzeni
Muzeum dotyku, cz. 2. Tyflografika – rękodzieło
Muzeum dotyku, cz. 3. Edukacja wizualna dla osób niewidomych i słabo widzących
Muzeum migów. Abecadło PJM dla edukatora muzealnego
Muzeum bez niespodzianek. Edukacja dla gości ze spektrum autyzmu

31.05. piątek. Dzień trzeci

PEDAGOGIKA TWÓRCZOŚCI W EDUKACJI MUZEALNEJ

Muzeum w pieluchach. Edukacja dla gości 1+. Warsztat
Znane przez nieznane. Dezautomatyzacja jako punkt wyjścia edukacji kulturowej. Warsztat
Partycypacja w muzeum. Agon jako punkt wyjścia edukacji kulturowej. Warsztat

 środa, 29 maja 2019, 10:00
 piątek, 31 maja 2019, 16:00
 ms² (ul. Ogrodowa 19, 91-065 Łódź)
 25
 Odbył się / Zakończony
Gość z niepełnosprawnością intelektualną w muzeum
UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW
Wejdź do kursu

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Gość z niepełnosprawnością intelektualną w muzeum

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji szkolenia pt. „Gość niepełnosprawny intelektualnie w muzeum”, organizowanego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Szkolenie odbędzie się w dniach 13-15 maja 2019 r.  (poniedziałek-środa) w siedzibie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7 (wejście od ul. Jodłowej). Ze względu na warsztatową formę szkolenia, która narzuca niewielka grupę uczestników, na szkolenie zapraszamy wyłącznie osoby pracujące w muzeach (zatrudnione na umowę o pracę, umowę o dzieło lub umowę zlecenie).

Na kursie jest 15 miejsc.
W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednego muzeum. 

Nabór trwa do 30 kwietnia, do godziny 10:00
Informację o przyjęciu na szkolenie lub wpisie na listę rezerwową prześlemy po zakończeniu naboru.

Szkolenie jest bezpłatne.


PROGRAM SZKOLENIA

13 maja (pon.) – Aleksandra Sztajerwald (Fundacja Kultury bez Barier) i Olga Świeża (Fundacja SYNAPSIS) - godz. 10.00-15.00

„Potrzeby i oczekiwania osób ze spektrum autyzmu”

Ćwicząc i rozmawiając poszukamy odpowiedzi na pytania:

• Czym jest autyzm oraz zaburzenia ze spektrum autyzmu?

• Jak osoba z autyzmem odbiera świat?

• Jak komunikować się z osobą z autyzmem?

• Czy osoba z autyzmem może być odbiorcą kultury?

Omówimy także rozwiązania, które zostały już wprowadzone w niektórych placówkach kultury w Polsce.

Autyzm i zespół Aspergera są najczęściej występującymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD). Powodują trudności w postrzeganiu świata, uczeniu się, porozumiewaniu i kontaktach społecznych. W Polsce autyzm wykrywany jest u jednego dziecka na około 150. ONZ oficjalnie uznał autyzm za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata obok raka, cukrzycy i AIDS.

14 maja (wt.) - Aleksandra Sztajerwald (Fundacja Kultury bez Barier) i Joanna Rogozińska - godz. 9.00-15.00

„Niewerbalne sposoby komunikowania”

Podsumujemy i uporządkujemy wiedzę dotyczącą potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Na przykładzie już wdrożonych rozwiązań, zastanowimy się jak zaplanować własne działania edukacyjne skierowane do tych dwóch grup odwiedzających. A także przyjrzymy się jak można prowadzić współpracę ze środowiskiem - gdzie szukać wsparcia i odbiorców.

Główny nacisk zostanie położony na sferę praktyczną, tak aby uczestnicy szkolenia mogli po jego zakończeniu wdrożyć konkretne rozwiązania w swoich placówkach.

Poruszone będzie także zagadnienie potrzeby tworzenia dedykowanych rozwiązań i uczestnictwa w kulturze osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie, pomoże nam Joanna Rogozińska - miłośniczka muzeów i kultury.

15 maja (śr.) -  Monika Zima-Parjaszewska i Monika Zakrzewska (Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób  z Niepełnosprawnością Intelektualną) – godz. 9.00-14.00

„Niepełnosprawność intelektualna oraz funkcjonowanie społeczno-prawne osób
z niepełnosprawnością intelektualną a także ich potrzeby w korzystaniu z przestrzeni muzealnej"

Ta część szkolenia będzie stanowiła kompendium wiedzy na temat niepełnosprawności intelektualnej, funkcjonowania społeczno-prawnego osób
z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich potrzeb w korzystaniu z przestrzeni muzealnej. Przekazywane treści będą uwzględniać postanowienia art. 30 Konwencji NZ o prawach osób  z niepełnosprawnościami, gwarantującego równy dostęp do kultury osobom   z niepełnosprawnościami.

Uczestniczki i uczestnicy szkolenia będę mieli możliwość dyskusji na temat mitów i stereotypów na temat osób z niepełnosprawnością i intelektualną z perspektywy własnych doświadczeń. Prowadzące przedstawią zasady komunikacji z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, a także kodeks zachowań wobec nich z perspektywy pracowników instytucji kultury, szczególnie w sytuacjach trudnych społecznie.

Analiza sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną jako gości muzeum, zostanie przedstawiona z perspektywy praw człowieka, szczególnie osób dorosłych, możliwości i potencjału społeczno-zawodowego osób niepełnosprawnością intelektualną. W szkoleniu udział wezmą self-adwokaci – dorosłe osoby z niepełnosprawnością  intelektualną, które występując we własnym imieniu, stają się rzecznikami własnych spraw i praw.

 poniedziałek, 13 maja 2019, 10:00
 środa, 15 maja 2019, 14:00
 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)
 15
 Odbył się / Zakończony
Gość z niepełnosprawnością wzroku w muzeum - audiodeskrypcja do dzieł plastycznych
UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW
Wejdź do kursu

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Gość z niepełnosprawnością wzroku w muzeum - audiodeskrypcja do dzieł plastycznych

Szkolenie adresowane jest w pierwszej kolejności  do etatowych i nieetatowych pracowników muzeów.
Na kursie jest 15 miejsc.
W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednego muzeum.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 7 lutego 2019 r.
Informacja o przyjęciu na szkolenie będzie wysłana po zakończeniu naboru.

Tak łatwo jest opatrzyć wystawy w muzeum audiodeskrypcją i otworzyć je na widzów  z niepełnosprawnością wzroku; tak łatwo, a wciąż stosunkowo niewielu to robi. Warsztaty z tworzenia audiodeskrypcji to szansa na zdobycie nowych dla wielu, praktycznych i niezwykle ważnych społecznie, umiejętności pozwalających tworzyć w muzeach warunki przeciwdziałające wykluczeniu  z kultury osób niewidomych i niedowidzących. Warsztaty z tworzenia audiodeskrypcji to szansa twórczego spojrzenia na istniejący tekst kultury i udostępnienia go osobom, które z uwagi na dysfunkcję nie są w stanie samodzielnie zgłębić jego treści.

Warsztaty będą prowadzone w formie wykładów (część teoretyczna) i ćwiczeń (część praktyczna) w sposób gwarantujący każdemu uczestnikowi zdobycie niezbędnej wiedzy pozwalającej zrozumieć czym jest audiodeskrypcja i jak się ją tworzy; w sposób umożliwiający osobiste zmierzenie się z wyzwaniami stojącymi przed audiodeskryptorami pracującymi nad udostępnieniem danego tekstu kultury osobom z niepełnosprawnością wzroku.

Część teoretyczna - wykład i prezentacja multimedialna

W czasie warsztatów uczestnicy poznają w części teoretycznej ogólną charakterystykę środowiska osób z niepełnosprawnością wzroku. Prezentacja prowadzona będzie ze szczególnym uwzględnieniem społeczno – kulturowych konsekwencji dysfunkcji wzroku i determinowanych nimi potrzeb formułowanych przez widzów niewidomych i niedowidzących.

W części teoretycznej uczestnicy warsztatów poznają też istniejącą w polskim prawie oraz w polskiej nauce definicję audiodeskrypcji oraz jej różne odmiany wykorzystywane na całym świecie do tłumaczenia czym jest i w jakim celu tworzy się dedykowane niewidomym i niedowidzącym opisy wizualnych treści składających się na dane dzieło kultury. Uczestnikom ogólnie przedstawione zostaną również wykorzystywane w Polsce zasady tworzenia audiodeskrypcji, przytoczone będą zagraniczne (światowe i europejskie) standardy, wskazane zostaną podobieństwa i różnice oraz wynikające z nich konsekwencje. Szczegółowo zostaną zaprezentowane ogólne zasady tworzenia opisów audiodeskryptywnych z uwzględnieniem specyficznych dla danego gatunku dzieł sztuki rozwiązań, propozycji i wskazówek. Każda myśl teoretyczna zostanie opatrzona przykładem pozwalającym lepiej zrozumieć proponowane rozwiązanie.

Istotną kwestią będą też sprawy związane z upublicznianiem audiodeskrypcji - kto i jak powinien czytać audiodeskrypcję, ile to kosztuje, jak poszukiwać tekstów do udostępnienia.
Prezentacja teorii audiodeskrypcji zostanie zakończona krótkim przedstawieniem stanu refleksji teoretycznej podejmowanej w środowiskach akademickich. Znajomość prowadzonego namysłu teoretycznego umożliwi uczestnikom warsztatu naturalne zakorzenienie się w najbardziej aktualnych światowych trendach audiodeskryptywnych.
Klamrą zamykającą wykład będzie prezentacja dokonań służących popularyzacji audiodeskrypcji.

Część praktyczna – warsztaty, ćwiczenia

W czasie ćwiczeń, stanowiących, w wymiarze godzinowym, zdecydowanie większą część  warsztatów,  uczestnicy  szkolenia będą mogli osobiście zmierzyć się z wyzwaniami stającymi przed twórcami opisów audiodeskryptywnych. Zajęcia będą prowadzone w różnych formach – praca grupowa będzie przeplatana pracą indywidualną, uczestnicy będą mierzyli się z różnymi tekstami kultury.

Ważnym aspektem prowadzonych ćwiczeń będzie konieczność twórczego spojrzenia na dane dzieło kultury i stworzenia opisu odpowiadającego jak największej grupie odbiorców (dzieci, dorośli; niewidomi, niedowidzący; niewidomi od urodzenia, ociemniali). Ćwiczenia pozwolą poznać szerokie możliwości stojące przed audiodeskryptorem, przyzwyczają do poszukiwań językowych, do plastycznego, pobudzającego wyobraźnię udostępniania dzieła. Istotne będą też zajęcia z kultury języka – audiodeskryptor musi mieć świadomość reguł panujących w języku polskim, musi wiedzieć gdzie poszukiwać odpowiedzi na nurtujące pytania.

Stałym elementem ćwiczeń, zmuszającym uczestników warsztatu do wysiłku intelektualnego, będą „gry i zabawy audiodeskryptywne” pozwalające na odpoczynek i „nasiąkanie” audiodeskrypcją poprzez relaks.

 Z uwagi na ograniczony czas warsztatów niemożliwe będzie zmierzenie się ze wszystkimi kategoriami dzieł składających się na ofertę różnych muzeów. Praca będzie koncentrowała się na tworzeniu opisów dzieł sztuki, każdy uczestnik/ każda uczestniczka szkolenia może jednak przywieść na warsztaty reprodukcję jednego/ dwóch dzieł ważnych z perspektywy własnego muzeum. Reprodukcje te zostaną wykorzystane do stworzenia audiodeskrypcji.

Niezmiennymi zasadami ćwiczeń będą:

Publiczne (na forum grupy) prezentowanie wyników własnej pracy i mierzenie się z opiniami odbiorców.

Prezentacja audiodeskrypcji stworzonych przez osoby zajmujące się profesjonalnie udostępnianiem kultury osobom z niepełnosprawnością wzroku.

Przygotowanie opisów - każdy blok ćwiczeniowy skończy się konkretnym rezultatem:

stworzeniem jednego/ kilku opisów audio deskryptywnych, które zostaną przekazane wszystkim uczestnikom warsztatów jako materiały wzorcowe (w przypadku wystawy w muzeum opis jednego lub kilku dzieł plastycznych).


Szczegółowy harmonogram warsztatów:

Dzień pierwszy (20 lutego 2019, godz. 9.00-15.30)

Poznanie grupy, integracja

Wykład – część teoretyczna

Ćwiczenia praktyczne – zajęcia w grupie – poznajemy tekst kultury, tworzymy opisy ogólne 

Dzień drugi (21 lutego 2019, godz. 9.00-16.00)

Dzielimy się na grupy – poznajemy teksty kultury, tworzymy opisy audiodeskryptywne, prezentacja, dyskusja

Kultura języka – synonimika, najczęstsze błędy, gramatyka – ćwiczenia – godzina

Praca indywidualna – poznajemy teksty kultury, tworzymy audiodeskrypcję, prezentacja, dyskusja

Dzień trzeci (22 lutego 2019, godz. 9.00-13.30)

Praca indywidualna – poznajemy teksty kultury, tworzymy audiodeskrypcje, prezentacja, dyskusja

 

Prowadzący:

Fundacja Kultury bez Barier powstała w odpowiedzi na marzenia o pełnym włączeniu osób wykluczonych, w tym głównie niepełnosprawnych, w naturalny rytm życia kulturalnego i społecznego. Podejmowane działania mają prowadzić do tworzenia mentalnych  i technicznych warunków gwarantujących osobom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu samodzielność i komfort w czasie wizyty w kinie, teatrze, muzeum i galerii. Systematyczne i powszechne udostępnianie przestrzeni kultury ma być także, kierowanym do wszystkich, zaproszeniem do dialogu o potrzebie i możliwościach budowania społeczeństwa otwartego, świadomego, wolnego od stereotypów i uprzedzeń. Realizując swoje cele Fundacja Kultury bez Barier inicjuje wydarzenia kulturalne i społeczne, prowadzi szkolenia, warsztaty, przygotowuje skrypty audiodeskrypcji i napisy dla niesłyszących, promuje ideę społeczeństwa „bez barier” oraz dobre praktyki podpatrywane na całym świecie. Zachwyćmy się Kulturą bez Barier!

 środa, 20 lutego 2019, 09:00
 piątek, 22 lutego 2019, 13:30
 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)
 15
 Odbył się / Zakończony