Przejdź do głównej zawartości

Liczba kategorii kursów: 13

Publiczność w muzeum. Opracowywanie wyników badań publiczności
PUBLICZNOŚĆ W MUZEUM
Wejdź do kursu

PUBLICZNOŚĆ W MUZEUM

Publiczność w muzeum. Opracowywanie wyników badań publiczności

Warsztaty online adresowane są do wszystkich osób, które w muzeum współpracują z publicznością, prowadzą badania publiczności, opracowują raporty dotyczące odbiorców, przygotowują ofertę edukacyjną i towarzyszącą wystawom lub opracowują strategię rozwoju muzeum.

Celem szkolenia jest poszerzenie kompetencji i umiejętności muzealników prowadzących badania publiczności w zakresie gromadzenia i opracowywania wyników badań publiczności oraz poszerzanie metod i narzędzi pozwalających na analizę wybranych zagadnień (indywidualnych wywiadów pogłębionych, zogniskowanych wywiadów grupowych). Podczas dwudniowych spotkań o charakterze warsztatowym będziemy starali się omówić także opracowywanie wpisów do księgi gości i na stronach internetowych, kodowanie pytań otwartych w ankietach oraz analizę rozmów z publicznością. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jak wykorzystywać wyniki badań, aby wiedza o publiczności nie ulegała rozproszeniu, tylko poszerzeniu? Problematykę tę  będziemy omawiać w oparciu o efekty różnych projektów badawczych oraz w odniesieniu do rezultatów ćwiczeń praktycznych, które zaproponujemy uczestnikom tego szkolenia.

Warsztaty będą realizowane w dwóch częściach:  14 i 15 września 2023, w godz. od. 10.00 do 13.30.

Szkolenie zakłada aktywny udział – Uczestnicy będą komunikować się z wykorzystaniem kamer i mikrofonów.


Zalecenia techniczne:

1.       Zainstalowana na komputerze aplikacja Zoom.

2.       Stabilne i wydajne łącze internetowe (nie zalecamy korzystania z Internetu mobilnego).

3.       Zestaw słuchawkowy z mikrofonem, na wypadek pogłosu.


Liczba uczestników – 20 osób. W przypadku dużej liczby kandydatów przyjmować będziemy po jednym przedstawicielu z danego muzeum. Zgłoszenia przyjmowane będą od 24.08.2023 r. do 31.08.2023 r. do godz. 15:00. W dniu 07.09.2023 r. roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


Ramowy program cz. I.  14.09.2023 (10:00-13:30):

1.       Blok 1: Opracowywanie wpisów. Kodowanie wyników badań ilościowych.

2.       Blok 2: Pogłębiona analiza wyników badań jakościowych.

Ramowy program cz. II  15.09.2023 (10:00-13:30):

1.       Blok 3: Nowe narzędzia. IDI.

2.       Blok 4: Nowe narzędzia. Zogniskowane wywiady grupowe.

Prowadzący:

prof. dr hab. Piotr T. Kwiatkowski, Uniwersytet SWPS,

dr Beata Nessel-Łukasik, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej.


Osoba do kontaktu w razie pytań programowych: Joanna Grzonkowska, jgrzonkowska@nimoz.pl.

Kontakt w przypadku pytań organizacyjnych: szkolenia@nimoz.pl


 czwartek, 14 września 2023, 10:00
 piątek, 15 września 2023, 13:30
 online (szkolenia realizowane przez internet)
 20
 Odbył się / Zakończony
Publiczność w muzeum. Badania publiczności (poziom podstawowy)
PUBLICZNOŚĆ W MUZEUM
Wejdź do kursu

PUBLICZNOŚĆ W MUZEUM

Publiczność w muzeum. Badania publiczności (poziom podstawowy)

Warsztaty online adresowane są do wszystkich osób, które w muzeum współpracują z publicznością, prowadzą badania publiczności, opracowują raporty dotyczące odbiorców, przygotowują ofertę edukacyjną i towarzyszącą wystawom lub opracowują strategię rozwoju muzeum.

Celem szkolenia jest przybliżenie muzealnikom zasad projektowania działań pozwalających na poznanie bliżej publiczności ich muzeum. Punktem wyjścia do wspólnej dyskusji o prowadzeniu rozmów z osobami odwiedzającymi muzea i do ćwiczeń praktycznych związanych z tą tematyką będą doświadczenia nie tylko badaczy, ale też różnych osób pracujących w muzeach. W trakcie zajęć uczestnicy poznają rozmaite sposoby zbierania informacji na temat publiczności, a także formy ich opracowywania i wykorzystywania w praktyce. Dzięki temu otrzymają narzędzia do poszerzania swojej wiedzy o publiczności i używania jej na co dzień.

Szkolenie zakłada aktywny udział – Uczestnicy będą komunikować się z wykorzystaniem kamer i mikrofonów.

UWAGA: warsztaty w dwóch częściach – 14 marca i 15 marca 2023 r.


Zalecenia techniczne:

1.       Zainstalowana na komputerze aplikacja Zoom.

2.       Stabilne i wydajne łącze internetowe (nie zalecamy korzystania z Internetu mobilnego).

3.       Zestaw słuchawkowy z mikrofonem, na wypadek pogłosu.

 

Liczba uczestników – 20 osób. W przypadku dużej liczby kandydatów przyjmować będziemy po jednym przedstawicielu z danego muzeum.  Zgłoszenia przyjmowane będą od 21.02.2023 r. do 28.02.2023 r. do godz. 15:00. W dniu 07.03.2023 r. roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na obydwu częściach szkolenia.

 

Ramowy program cz. I – 14.03.2023 r., godz. 10.00-13.30:

1.       Blok 1: Publiczność muzeum: znana czy nieznana?

2.       Blok 2: Pogłębianie wiedzy o publiczności na co dzień

Ramowy program cz. II - 15.03.2023 r., godz. 10.00-13.30:

1.       Blok 3: Badania wybranych grup publiczności

2.       Blok 4: Projektowanie zmian, czyli jak przełożyć wyniki badań na praktykę


Prowadzący:

dr Beata Nessel-Łukasik (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)

prof. dr hab. Piotr T. Kwiatkowski  (Uniwersytet SWPS)


Osoba do kontaktu z NIMOZ w razie pytań programowych Joanna Grzonkowska, jgrzonkowska@nimoz.pl.

Kontakt w przypadku pytań organizacyjnych: szkolenia@nimoz.pl

 wtorek, 14 marca 2023, 10:00
 środa, 15 marca 2023, 13:30
 online (szkolenia realizowane przez internet)
 20
 Odbył się / Zakończony
Publiczność w muzeum. Opracowywanie wyników badań publiczności
PUBLICZNOŚĆ W MUZEUM
Wejdź do kursu

PUBLICZNOŚĆ W MUZEUM

Publiczność w muzeum. Opracowywanie wyników badań publiczności

Warsztaty online adresowane są do wszystkich osób, które w muzeum współpracują z publicznością, prowadzą badania publiczności, opracowują raporty dotyczące odbiorców, przygotowują ofertę edukacyjną i towarzyszącą wystawom lub opracowują strategię rozwoju muzeum.

Celem szkolenia jest poszerzenie kompetencji i umiejętności muzealników prowadzących badania publiczności w zakresie gromadzenia i opracowywania wyników badań publiczności oraz poszerzanie metod i narzędzi pozwalających na analizę wybranych zagadnień (indywidualnych wywiadów pogłębionych, zogniskowanych wywiadów grupowych). Podczas dwudniowych spotkań o charakterze warsztatowym będziemy starali się omówić także opracowywanie wpisów do księgi gości i na stronach internetowych, kodowanie pytań otwartych w ankietach oraz analizę rozmów z publicznością. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jak wykorzystywać wyniki badań, aby wiedza o publiczności nie ulegała rozproszeniu, tylko poszerzeniu? Problematykę tę  będziemy omawiać w oparciu o efekty różnych projektów badawczych oraz w odniesieniu do rezultatów ćwiczeń praktycznych, które zaproponujemy uczestnikom tego szkolenia.

Warsztaty będą realizowane w dwóch częściach:  29 i 30 września 2022, w godz. od. 10.00 do 13.30.

Szkolenie zakłada aktywny udział – Uczestnicy będą komunikować się z wykorzystaniem kamer i mikrofonów.


Zalecenia techniczne:

1.       Zainstalowana na komputerze aplikacja Zoom.

2.       Stabilne i wydajne łącze internetowe (nie zalecamy korzystania z Internetu mobilnego).

3.       Zestaw słuchawkowy z mikrofonem, na wypadek pogłosu.


Liczba uczestników – 20 osób. Na szkolenie zapraszamy maksymalnie po dwóch przedstawicieli z danego muzeum. Zgłoszenia przyjmowane będą od 08.09.2022 r. do 15.09.2022 r. do godz. 15:00. W dniu 22.09.2022 r. roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


Ramowy program cz. I. 29.09.2022:

1.       Blok 1: Opracowywanie wpisów. Kodowanie wyników badań ilościowych.

2.       Blok 2: Pogłębiona analiza wyników badań jakościowych.

Ramowy program cz. II 30.09.2022:

1.       Blok 3: Nowe narzędzia. IDI.

2.       Blok 4: Nowe narzędzia. Zogniskowane wywiady grupowe.

Prowadzący:

prof. dr hab. Piotr T. Kwiatkowski, Uniwersytet SWPS,

dr Beata Nessel-Łukasik, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej.


Osoba do kontaktu w razie pytań programowych: Joanna Grzonkowska, jgrzonkowska@nimoz.pl.

Kontakt w przypadku pytań organizacyjnych: Monika Jędralska, szkolenia@nimoz.pl

 czwartek, 29 września 2022, 10:00
 piątek, 30 września 2022, 13:30
 online (szkolenia realizowane przez internet)
 20
 Odbył się / Zakończony
Publiczność w muzeum. Badania publiczności
PUBLICZNOŚĆ W MUZEUM
Wejdź do kursu

PUBLICZNOŚĆ W MUZEUM

Publiczność w muzeum. Badania publiczności

Warsztaty online adresowane są do wszystkich osób, które w muzeum współpracują z publicznością, prowadzą badania publiczności, opracowują raporty dotyczące odbiorców, przygotowują ofertę edukacyjną i towarzyszącą wystawom lub opracowują strategię rozwoju muzeum.

Celem szkolenia jest przybliżenie muzealnikom zasad projektowania działań pozwalających na poznanie bliżej publiczności ich muzeum. Punktem wyjścia do wspólnej dyskusji o prowadzeniu rozmów z osobami odwiedzającymi muzea i do ćwiczeń praktycznych związanych z tą tematyką będą doświadczenia nie tylko badaczy, ale też różnych osób pracujących w muzeach. W trakcie zajęć uczestnicy poznają rozmaite sposoby zbierania informacji na temat publiczności, a także formy ich opracowywania i wykorzystywania w praktyce. Dzięki temu otrzymają narzędzia do poszerzania swojej wiedzy o publiczności i używania jej na co dzień.

Szkolenie zakłada aktywny udział – Uczestnicy będą komunikować się z wykorzystaniem kamer i mikrofonów.

UWAGA: warsztaty w dwóch częściach – 31 marca i 1 kwietnia 2022 r.


Zalecenia techniczne:

1. Sesja szkolenia odbędzie się na platformie Zoom - zachęcamy do wcześniejszego zainstalowania aplikacji.

2. Stabilne i wydajne łącze internetowe (nie zalecamy korzystania z Internetu mobilnego).

3. Zestaw słuchawkowy z mikrofonem, na wypadek pogłosu.


Liczba uczestników – 20 osób. Na szkolenie zapraszamy po jednym przedstawicielu z danego muzeum. Zgłoszenia przyjmowane będą do 17.03.2022 r. do godz. 15:00. W dniu 24.03.2022 r. roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na obydwu częściach szkolenia.


Prowadzący:

dr Beata Nessel-Łukasik (Akademia Pedagogiki Specjalnej)

prof. dr hab. Piotr T. Kwiatkowski  (Uniwersytet SWPS)


Ramowy program:

cz. I. – 31.03.2022 (czwartek), godz. 13.00–16.30:

Blok 1: Publiczność muzeum: znana czy nieznana?

Blok 2: Pogłębianie wiedzy o publiczności na co dzień

cz. II – 01.04.2022 (piątek), godz. 10.00–13.30:

Blok 3: Badania wybranych grup publiczności

Blok 4: Projektowanie zmian, czyli jak przełożyć wyniki badań na praktykę


Osoba do kontaktu z NIMOZ w razie pytań programowych: Joanna Grzonkowska, jgrzonkowska@nimoz.pl.

Kontakt w przypadku pytań organizacyjnych: szkolenia@nimoz.pl.  

 czwartek, 31 marca 2022, 13:00
 piątek, 1 kwietnia 2022, 13:30
 online (szkolenia realizowane przez internet)
 20
 Odbył się / Zakończony
Senior w muzeum
PUBLICZNOŚĆ W MUZEUM
Wejdź do kursu

PUBLICZNOŚĆ W MUZEUM

Senior w muzeum

Szkolenie skierowane jest do pracowników muzeów. Głównym celem szkolenia jest poznanie bliżej oczekiwań osób starszych – jednej z powiększających się grup publiczności muzeów. W trakcie szkolenia uczestnicy będą mogli opracować zarówno charakterystykę tego typu odbiorców, jak również nakreślić obszar relacji zachodzących pomiędzy osobami starszymi a różnymi typami muzeów. Dzięki temu zweryfikują zakres potrzeb tej grupy w różnych polach działań instytucji oraz dookreślą korzyści, jakie może przynieść muzeum współpraca z osobami starszymi. Uczestnicy szkolenia poznają narzędzia przydatne przy opracowaniu oferty oraz do współpracy z osobami starszymi.

Szkolenie będzie miało formę wykładów połączonych z elementami pracy w grupach i warsztatami. Uczestnicy będą komunikować się z wykorzystaniem kamer i mikrofonów.

 

Prowadzenie szkolenia: Beata Nessel-Łukasik (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej), Małgorzata Wiktorko (Muzeum Sztuki w Łodzi).

 

Zalecenia techniczne:

1. Przeglądarka Chrome lub Firefox (w aktualnej wersji).

2. Stabilne i wydajne łącze internetowe, zalecamy nie wykorzystywanie Internetu mobilnego.

3. Komputer wyprodukowany nie później niż 3 lata wstecz z procesorem minimum i5 lub równoważnym, wyposażony w mikrofon i kamerę.

4. Zestaw słuchawkowy z mikrofonem, na wypadek pogłosu.

 

Liczba uczestników – 20 osób. Na szkolenie zapraszamy maksymalnie po dwóch przedstawicieli z danego muzeum. Zgłoszenia przyjmowane będą od 08.09.2021 do 15.09.2021 r. do godz. 15:00. W dniu 22.09.2021. r. roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

Program ramowy:

Dzień I: 29.09.2021

 • Poznajmy się bliżej. Wprowadzenie do tematyki szkolenia.
 • Osoba starsza czyli kto? Portret zbiorowy.
 • Wizyta w muzeum.
 • Razem czy osobno? Grupy osób starszych a grupy międzypokoleniowe.

Dzień II: 30.09.20221

 • Współpraca z osobami starszymi.
 • Wolontariat osób starszych.
 • Angażowanie osób starszych. Narzędziownik.
 • Przypadek Muzeum Sztuki w Łodzi  czyli  jak odbywa się edukacja muzealna dla osób dorosłych w Muzeum Sztuki w Łodzi  przed, w czasie i po pandemii.
 • Podsumowanie i zamknięcie szkolenia.

 

W przypadku pytań dotyczących kwestii organizacyjnych prosimy o kontakt: szkolenia@nimoz.pl

W przypadku pytań dotyczących kwestii programowych prosimy o kontakt: Izabela Łapacz ilapacz@nimoz.pl lub Michał Kulik mkulik@nimoz.pl.

 środa, 29 września 2021, 10:00
 czwartek, 30 września 2021, 15:00
 online (szkolenia realizowane przez internet)
 20
 Odbył się / Zakończony
Publiczność w muzeum. Badania publiczności
PUBLICZNOŚĆ W MUZEUM
Wejdź do kursu

PUBLICZNOŚĆ W MUZEUM

Publiczność w muzeum. Badania publiczności

Warsztaty online adresowane są do wszystkich osób, które w muzeum współpracują z publicznością, prowadzą badania publiczności, opracowują raporty dotyczące odbiorców, przygotowują ofertę edukacyjną i towarzyszącą wystawom lub opracowują strategię rozwoju muzeum.

Celem szkolenia jest przybliżenie muzealnikom zasad projektowania działań pozwalających na poznanie bliżej publiczności ich muzeum. Punktem wyjścia do wspólnej dyskusji o prowadzeniu rozmów z osobami odwiedzającymi muzea i do ćwiczeń praktycznych związanych z tą tematyką będą doświadczenia nie tylko badaczy, ale też różnych osób pracujących w muzeach. W trakcie zajęć uczestnicy poznają rozmaite sposoby zbierania informacji na temat publiczności, a także formy ich opracowywania i wykorzystywania w praktyce. Dzięki temu otrzymają narzędzia do poszerzania swojej wiedzy o publiczności i używania jej na co dzień.

Warsztaty obejmą dwie sesje online, realizowane 21 i 23 kwietnia 2021 r.

Warsztaty zakładają aktywny udział – uczestnicy będą komunikować się z wykorzystaniem kamer i mikrofonów.

Zalecenia techniczne dla uczestników warsztatów:

1. Przeglądarka Chrome lub Firefox (w aktualnej wersji).

2. Stabilne i wydajne łącze internetowe, zalecamy nie wykorzystywanie Internetu mobilnego.

3. Komputer wyprodukowany nie później niż 3 lata wstecz z procesorem minimum i5 lub równoważnym, wyposażony w mikrofon i kamerę.

4. Zestaw słuchawkowy z mikrofonem, na wypadek pogłosu.


Liczba uczestników – 20 osób. Na szkolenie zapraszamy maksymalnie po dwóch przedstawicieli z danego muzeum. Zgłoszenia przyjmowane będą do 08.04.2021 r. do godz. 15:00. W dniu 14.04.2021 r. roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


Dwudniowe warsztaty online:

21.04.2021 r. (środa), godz. 10.00-13.30. Ramowy program cz. I:

Blok 1: Publiczność muzeum: znana czy nieznana?

Blok 2: Pogłębianie wiedzy o publiczności na co dzień

23.04.2021 r. (piątek), godz. 10.00-13.30. Ramowy program cz. II:

Blok 3: Badania wybranych grup publiczności

Blok 4: Projektowanie zmian, czyli jak przełożyć wyniki badań na praktykę

Prowadzenie: Beata Nessel-Łukasik (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej), Piotr T. Kwiatkowski (Uniwersytet SWPS).

 środa, 21 kwietnia 2021, 10:00
 piątek, 23 kwietnia 2021, 13:30
 online (szkolenia realizowane przez internet)
 20
 Odbył się / Zakończony
Publiczność w muzeum. Badania publiczności
PUBLICZNOŚĆ W MUZEUM
Wejdź do kursu

PUBLICZNOŚĆ W MUZEUM

Publiczność w muzeum. Badania publiczności

Warsztaty online  adresowane są do wszystkich osób, które w muzeum współpracują z publicznością, prowadzą badania publiczności, opracowują raporty dotyczące odbiorców, przygotowują ofertę edukacyjną i towarzyszącą wystawom lub opracowują strategię rozwoju muzeum.

Celem szkolenia jest przybliżenie muzealnikom zasad projektowania działań pozwalających na poznanie bliżej publiczności ich muzeum. Punktem wyjścia do wspólnej dyskusji o prowadzeniu rozmów z osobami odwiedzającymi muzea i do ćwiczeń praktycznych związanych z tą tematyką będą doświadczenia nie tylko badaczy, ale też różnych osób pracujących w muzeach. W trakcie zajęć uczestnicy poznają rozmaite sposoby zbierania informacji na temat publiczności, a także formy ich opracowywania i wykorzystywania w praktyce. Dzięki temu otrzymają narzędzia do poszerzania swojej wiedzy o publiczności i używania jej na co dzień.

Warsztaty zakładają aktywny udział – uczestnicy będą komunikować się z wykorzystaniem kamer i mikrofonów.

Wymagania techniczne obowiązujące uczestników warsztatów:

 1. Przeglądarka Firefox lub Chrome (w aktualnej wersji).
 2. Stabilne i wydajne łącze internetowe, zalecamy nie wykorzystywanie Internetu mobilnego.
 3. Komputer wyprodukowany nie później niż 3 lata wstecz z procesorem minimum i5 lub równoważnym, wyposażony w mikrofon i kamerę.
 4. Ewentualnie zestaw słuchawkowy z mikrofonem, na wypadek pogłosu.

Liczba uczestników – 20 osób. Na szkolenie zapraszamy maksymalnie po dwóch przedstawicieli z danego muzeum. Zgłoszenia przyjmowane będą do 17.11.2020 r. do godz. 15:00. W dniu 20.11.2020 r. roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Warsztaty online 27.11.2020 (piątek), godz. 09:00-16:45. Ramowy program:

 1. Powitanie, sprawy techniczne.
 2. Blok 1: Publiczność muzeum: znana czy nieznana? (skąd uczestnicy czerpią wiedzę na temat publiczności).
 3. Blok 2: Pogłębianie wiedzy o publiczności na co dzień (uczestnicy sprawdzą, czego można się dowiedzieć o publiczności na podstawie: danych statystycznych gromadzonych przez instytucję, dokumentacji fotograficzno-filmowej, ewaluacji projektów).
 4. Blok 3: Badania wybranych grup publiczności publiczności  czyli po co robić rekonesans/znaczenie badań ilościowych w procesie badawczym, po co dopytywać/znaczenie badań jakościowych w procesie badawczym.
 5. Blok 4: Projektowanie zmian, czyli jak przełożyć wyniki badań na praktykę.
Prowadzenie: Beata Nessel-Łukasik (Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku), Piotr T. Kwiatkowski (Uniwersytet SWPS).

W przypadku pytań dotyczących kwestii organizacyjnych prosimy o kontakt: szkolenia@nimoz.pl, w przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych: Joanna Grzonkowska: jgrzonkowska@nimoz.pl.

 piątek, 27 listopada 2020, 09:00
 piątek, 27 listopada 2020, 16:45
 online (szkolenia realizowane przez internet)
 20
 Odbył się / Zakończony
Senior w muzeum
PUBLICZNOŚĆ W MUZEUM
Wejdź do kursu

PUBLICZNOŚĆ W MUZEUM

Senior w muzeum

ZAPRASZAMY NA NOWE SZKOLENIE NIMOZu.

Celem szkolenia jest poznanie bliżej oczekiwań osób starszych - jednej z powiększających się stale grup publiczności muzeów.  W trakcie szkolenia uczestnicy będą mogli opracować zarówno charakterystykę tego typu odbiorców, jak również nakreślić obszar relacji zachodzących pomiędzy osobami starszymi a różnymi typami muzeów. Dzięki temu zweryfikują zakres potrzeb tej grupy w różnych polach działań instytucji oraz dookreślą korzyści, jakie może przynieść muzeum współpraca z osobami starszymi. Uczestnicy szkolenia poznają narzędzia przydatne przy  opracowaniu oferty oraz do współpracy z osobami starszymi.

Szkolenie odbędzie się w dniach 21-22 listopada2019 r.  (czwartek-piątek) w siedzibie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7 (wejście od ul. Jodłowej). Zapraszamy wyłącznie osoby pracujące w muzeach (zatrudnione na umowę o pracę, umowę o dzieło lub umowę zlecenie), maksimum dwie osoby z jednego muzeum.

Nabór trwa do 6 listopada, do godziny 12:00.
Informację o przyjęciu na szkolenie lub zapisie na listę rezerwową otrzymacie Państwo osobnym mailem po zakończeniu naboru, w dniach 7-8 listopada.

PROGRAM SZKOLENIA

 • Osoba starsza czyli kto? Portret zbiorowy
 • Wizyta osób starszych w muzeum
 • Różne formy obecności osób starszych w muzeum
 • Razem czy osobno? Grupy osób starszych i międzypokoleniowe
 • Współpraca z osobami starszymi
 • Wolontariat osób starszych – panel ekspercki
 • Angażowanie osób starszych. Narzędziownik 

 

 


 czwartek, 21 listopada 2019, 09:30
 piątek, 22 listopada 2019, 15:00
 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)
 18
 Odbył się / Zakończony
Badanie publiczności muzealnej
PUBLICZNOŚĆ W MUZEUM
Wejdź do kursu

PUBLICZNOŚĆ W MUZEUM

Badanie publiczności muzealnej

Celem szkolenia jest wskazanie korzyści płynących z prowadzenia przez muzea badań dotyczących własnej publiczności oraz omówienie metod pozwalających na poznanie różnych grup odwiedzających muzeum i projektowanie rozwoju publiczności. Punktem wyjścia do dyskusji i ćwiczeń praktycznych będzie wymiana poglądów na temat publiczności muzeów. W trakcie zajęć uczestnicy będą poznawać różne sposoby zbierania informacji na temat publiczności, rozmaite formy ich opracowywania i wykorzystywania w praktyce. Dzięki temu otrzymają narzędzia do zdobywania wiedzy w tym zakresie i jej używania na co dzień.

Prowadzący: Piotr T. Kwiatkowski, B. Nessel-Łukasik

Liczba uczestników to 20 osób.
W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z danego muzeum.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 9 maja 2019 r. do godziny 10:00.
Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie lub wpisie na listę rezerwową rozesłane zostaną po zakończeniu naboru.

Prosimy, aby osoby zgłaszające się zakładały swoje konto osobiście, podając indywidualny adres email.
Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

PROGRAM SZKOLENIA

23 MAJA (CZWARTEK)
Dzień pierwszy: 10.00 – 17.00 (7h)

 • 10.00 – 10.15 Wprowadzenie
 • 10.15 - 11.00 ostrzeganie publiczności i jej poznawanie w praktyce
 • 11.00 – 12.00 Obserwacja osób zwiedzających muzeum
 • 12.00 – 12.15 przerwa kawowa
 • 12.15 – 13.30 Krótkie rozmowy z publicznością
 • 13.30 – 14.00   lunch
 • 14.00 – 15.15 Dłuższe rozmowy z publicznością: indywidualny wywiad pogłębiony
 • 15:15 – 15.30 przerwa kawowa
 • 15.30 – 17.00 Dłuższe rozmowy z publicznością: dyskusje grupowe

24 MAJA (PIĄTEK)
Dzień drugi: 09.00 – 15.00 (6h)

 • 09.00 – 10.30 Rozmowy z publicznością: analiza wyników
 • 10.30 – 11.30 Badania ankietowe
 • 11.30 – 11.45 przerwa kawowa
 • 11.45 – 13.45 Badania ankietowe c.d.
 • 13.45 – 14.15 Zakończenie
 • 14.15 – 15.00 - lunch

 czwartek, 23 maja 2019, 10:00
 piątek, 24 maja 2019, 15:00
 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)
 20
 Odbył się / Zakończony
Badania publiczności muzealnej
PUBLICZNOŚĆ W MUZEUM
Wejdź do kursu

PUBLICZNOŚĆ W MUZEUM

Badania publiczności muzealnej

Zapraszamy na kolejne szkolenie dotyczące prowadzenia badań publiczności muzeów. Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które w  muzeum współpracują z publiczności, prowadzą badania publiczności, opracowują raporty dotyczące odbiorców, przygotowują ofertę edukacyjną i towarzyszącą wystawom lub opracowują strategię rozwoju muzeum.

Celem szkolenia jest przybliżenie muzealnikom zasad projektowania działań pozwalających na poznanie bliżej publiczności ich muzeum. Punktem wyjścia do wspólnej dyskusji o prowadzeniu rozmów z osobami odwiedzającymi muzea i do ćwiczeń praktycznych związanych z tą tematyką będą doświadczenia nie tylko badaczy, ale też różnych osób pracujących w muzeach. W trakcie zajęć uczestnicy poznają rozmaite sposoby zbierania informacji na temat publiczności, a także formy ich opracowywania i wykorzystywania w praktyce. Dzięki temu otrzymają narzędzia do poszerzania swojej wiedzy o publiczności i używania jej na co dzień.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Maksymalna liczba uczestników to 20 osób.
W szkoleniu mogą wziąć udział tylko 2 osoby z danego muzeum.

Prosimy, aby osoby zgłaszające się zakładały swoje konto osobiście, podając indywidualny adres email.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 28 września 2018 r. do godziny 10:00, wyłącznie za pośrednictwem systemu Moodle.
Informację o przyjęciu na szkolenie bądź wpisie na listę rezerwową roześlemy do Państwa w osobnym mailu.

PROGRAM SZKOLENIA

 • Postrzeganie publiczności i jej poznawanie w praktyce
 • Obserwacja osób zwiedzających muzeum
 • Krótkie rozmowy z publicznością
 • Dłuższe rozmowy z publicznością: indywidualny wywiad pogłębiony
 • Analiza wyników badań jakościowych
 • Badania ankietowe
Prowadzący: Piotr T. Kwiatkowski, B. Nessel-Łukasik

 czwartek, 11 października 2018, 10:00
 piątek, 12 października 2018, 15:00
 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)
 20
 Odbył się / Zakończony
Badanie publiczności muzealnej
PUBLICZNOŚĆ W MUZEUM
Wejdź do kursu

PUBLICZNOŚĆ W MUZEUM

Badanie publiczności muzealnej

Celem szkolenia jest wskazanie korzyści płynących z prowadzenia przez muzea badań dotyczących własnej publiczności oraz omówienie metod pozwalających na poznanie różnych grup odwiedzających muzeum i projektowanie rozwoju publiczności. Punktem wyjścia do dyskusji i ćwiczeń praktycznych będzie wymiana poglądów na temat publiczności muzeów. W trakcie zajęć uczestnicy będą poznawać różne sposoby zbierania informacji na temat publiczności, rozmaite formy ich opracowywania i wykorzystywania w praktyce. Dzięki temu otrzymają narzędzia do zdobywania wiedzy w tym zakresie i jej używania na co dzień.

Prowadzący: Piotr T. Kwiatkowski, B. Nessel-Łukasik

Liczba uczestników to 20 osób.
W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z danego muzeum.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 10 maja 2018 r. do godziny 10:00.

Prosimy, aby osoby zgłaszające się zakładały swoje konto osobiście, podając indywidualny adres email.
Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

PROGRAM SZKOLENIA

24 MAJA (CZWARTEK)

Dzień pierwszy:   10.00 – 17.00 (7h)

 • Postrzeganie publiczności i jej poznawanie w praktyce
 • Obserwacja osób zwiedzających muzeum
 • Krótkie rozmowy z publicznością
 • Dłuższe rozmowy z publicznością: indywidualny wywiad pogłębiony

 

25 MAJA (PIĄTEK)

Dzień drugi:   09.00 – 15.00 (6h)

 • Dłuższe rozmowy z publicznością:  dyskusje grupowe
 • Analiza wyników badań jakościowych
 • Badania ankietowe


 czwartek, 24 maja 2018, 10:00
 piątek, 25 maja 2018, 15:00
 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)
 20
 Odbył się / Zakończony
Senior w muzeum
PUBLICZNOŚĆ W MUZEUM
Wejdź do kursu

PUBLICZNOŚĆ W MUZEUM

Senior w muzeum

Celem szkolenia jest poznanie bliżej oczekiwań osób starszych - jednej z powiększających się stale grup publiczności muzeów.  W trakcie szkolenia uczestnicy będą mogli opracować zarówno charakterystykę tego typu odbiorców, jak również nakreślić obszar relacji zachodzących pomiędzy osobami starszymi a różnymi typami muzeów. Dzięki temu zweryfikują zakres potrzeb tej grupy w różnych polach działań instytucji oraz dookreślą korzyści, jakie może przynieść muzeum współpraca z osobami starszymi. Uczestnicy szkolenia poznają narzędzia przydatne przy  opracowaniu oferty oraz do współpracy z osobami starszymi.

Szkolenie odbędzie się w dniach 16-17  kwietnia 2020 r.  (czwartek-piątek) w siedzibie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7 (wejście od ul. Jodłowej).
Zapraszamy wyłącznie osoby pracujące w muzeach (zatrudnione na umowę o pracę, umowę o dzieło lub umowę zlecenie), maksimum dwie osoby z jednego muzeum.

Nabór trwa do 26 marca, do godziny 12:00.
Informację o przyjęciu na szkolenie lub zapisie na listę rezerwową otrzymacie Państwo osobnym mailem po zakończeniu naboru, do dniach 30 marca.

PROGRAM SZKOLENIA

 • Osoba starsza czyli kto? Portret zbiorowy
 • Wizyta osób starszych w muzeum
 • Różne formy obecności osób starszych w muzeum
 • Razem czy osobno? Grupy osób starszych i międzypokoleniowe
 • Współpraca z osobami starszymi
 • Wolontariat osób starszych – panel ekspercki
 • Angażowanie osób starszych. Narzędziownik 

 czwartek, 16 kwietnia 2020, 09:30
 piątek, 17 kwietnia 2020, 15:00
 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)
 18
 Nabór zamknięty