Przejdź do głównej zawartości

Liczba kategorii kursów: 13

Wybrane aspekty metodologii badań proweniencyjnych
OCHRONA ZBIORÓW
Wejdź do kursu

OCHRONA ZBIORÓW

Wybrane aspekty metodologii badań proweniencyjnych

Szkolenie ma przygotować uczestników do prowadzenia z należytą starannością badań proweniencyjnych we własnych instytucjach, celem weryfikacji informacji dotyczących historii kolekcji, w zakresie nabywania zbiorów, czy wypożyczanych na wystawy obiektów. Uczestnik szkolenia powinien nabyć wiedzę nie tylko z zakresu metod prowadzenia badań proweniencyjnych i ich doboru, a także konieczności ich realizacji, mając na uwadze właściwą opiekę nad zbiorami oraz wynikających z tego korzyści dla muzeum. 

Szkolenie będzie realizowane w formie wykładu i dyskusji. Zostaną przedstawione metody
i dobre praktyki w zakresie prowadzenia badań proweniencyjnych oraz uwarunkowania,
z jakimi może się zatknąć badacz. Poruszone zostaną zagadnienia odnoszące się do wnikliwej analizy źródeł zarówno historycznych, jak i współczesnych, korzystania z narzędzi ułatwiających pracę z materiałem archiwalnych, podstawowych informacji konserwatorskich, praktycznych wskazówek, które ograniczą zagrożenia w oparciu o pracę nad konkretnymi obiektami muzealnymi. Z uwagi na rozległy obszar zagadnieniowy badań proweniencyjnych, dwudniowe szkolenie nie przedstawia wszystkich aspektów przedmiotowej problematyki. Nie uwzględnione zostaną zagadnienia formalno-organizacyjne m.in. odnoszące się do wdrażania polityk i procedur związanych z zarządzaniem zbiorami oraz kwestie badań proweniencyjnych odnoszące się do rynku sztuki.  

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób, do których zadań należy zapewnienie właściwej opieki zbiorom tj. inwentaryzatorów, opiekunów kolekcji oraz konserwatorów, którzy albo nie zajmowali się badaniami proweniencyjnymi zbiorów, albo nie mają dużego doświadczenia w tym obszarze.


Liczba uczestników: 25. Zgłoszenia przyjmowane będą od 18.10.2023 r. do 25.10.2023 r. do godz. 15:00. W przypadku dużej liczby kandydatów przyjmować będziemy po jednym przedstawicielu z danego muzeum. W dniu 31.10.2023 r. roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Wydane zostaną zaświadczenia o uczestnictwie.


Program ramowy:

15.11.2023 r. (11:00-17:00)

·       Geneza, charakterystyka i podstawy formalne badań proweniencyjnych w Polsce i za granicą

·       Opinie konserwatorskie (teoria i nieco praktyki) w aspekcie proweniencji- obiekty w zbiorach oraz obiekty utracone

·       Muzealna chiromancja, czyli czytanie z odwroci obiektów

·       Geneza obiektów. Badanie proweniencji muzealiów w archiwach

16.11.2023 r. (9:00-13:30)

·       Badania proweniencji obiektów z kolekcji prywatnych i zbiorów kościelnych

·       Badania proweniencyjne dzieł sztuki w kolekcjach muzealnych i walka z czasem - ujęcie praktyczne

·       Wybrane obiekty ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu, w świetle badań proweniencyjnych

 

Prowadzący:

1.       Małgorzata Zając – główny specjalista ds. projektów badawczych i kwerend w Departamencie Restytucji Dóbr Kultury MKiDN.

2.       Anna Lewandowska – konserwator dzieł sztuki w Pracowni Konserwacji Malarstwa na Płótnie, Muzeum Narodowe w Warszawie.

3.       Michał Przygoda – specjalista ds. badania proweniencji zbiorów w Dziale Inwentarzy Muzeum Narodowego w Warszawie.

4.       Robert Bogdan Bartkowski – kustosz w Dziale Sztuki i Rzemiosła Artystycznego w Muzeum w Gliwicach.

5.       Magdalena Hartwig – kustosz w Sekcji Ikonografii Archiwum Akt Nowych.

6.       Karolina Zalewska – niezależna badaczka proweniencji wykonująca kwerendy, związana m.in. z Muzeum Narodowym w Warszawie.

7.       Anna Kroplewska-Gajewska – kustosz Zbioru Polskiej Sztuki Nowoczesnej w Muzeum Okręgowym w Toruniu.

8.       Piotr Gużyński – kustosz Działu Archeologii Muzeum Okręgowego w Toruniu.


W przypadku pytań dotyczących kwestii programowych prosimy o kontakt: Magdalena Zychowicz, mzychowicz@nimoz.pl.

W przypadku pytań organizacyjnych: szkolenia@nimoz.pl.

 środa, 15 listopada 2023, 11:00
 czwartek, 16 listopada 2023, 13:30
 Muzeum Okręgowe w Toruniu (ul. Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń)
 25
 Odbył się / Zakończony
RE-ORG – poprawa warunków i sposobów przechowywania zbiorów muzealnych
OCHRONA ZBIORÓW
Wejdź do kursu

OCHRONA ZBIORÓW

RE-ORG – poprawa warunków i sposobów przechowywania zbiorów muzealnych

Tematem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodologią RE-ORG, opracowaną przez ICCROM i UNESCO w 2011 roku. Głównym celem metodologii RE-ORG jest poprawa warunków w istniejących przestrzeniach magazynowych bez konieczności planowania i budowania nowych pomieszczeń. Szkolenie skierowane jest do pracowników muzeów odpowiedzialnych i uczestniczących w procesie przechowywania zbiorów, w szczególności dyrektorów, kierowników oddziałów, konserwatorów, kustoszy, inwentaryzatorów, archiwistów i magazynierów zbiorów. Szkolenie odbędzie się w Muzeum Narodowym w Poznaniu, które jest liderem we wdrażaniu metodologii RE-ORG w Polsce. Pierwsza część szkolenia będzie miała charakter wykładowy, a w drugiej uczestnicy odbędą wizyty studyjne w magazynach zbiorów MNP, gdzie w 2022 roku przeprowadzono praktyczne działania w ramach metodologii RE-ORG.


Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane będą od 03.03.2023 r. do 10.03.2023 r. do godz. 15:00. W przypadku dużej liczby kandydatów przyjmować będziemy po jednym przedstawicielu z danego muzeum. W dniu 17.03.2023 r. roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Wydane zostaną zaświadczenia o uczestnictwie.


Prowadzenie:

Gael de Guichen (ICCROM)  online, Anna Napierała (Starszy konserwator MNP), Joanna Kokoć (Starszy konserwator MNP), Aleksandra Hurnowicz (Główny magazynier zbiorów MNP), Paweł Napierała (Konserwator MNP), Wojciech Lorek (Adiunkt MNP).


Ramowy program:

·       Przywitanie uczestników przez współtwórcę metodologii RE-ORG Gael’a de Guichen’a (on-line)

·       Metodologia RE-ORG na przykładzie ogólnopolskiego szkolenia przeprowadzonego w Poznaniu w dniach 19-30 września 2022 r.

·       Reorganizacja magazynu działu techniki Muzeum Etnograficznego

·       Ankiety magazynowe jako pierwszy etap oceny sytuacji zbiorów muzealnych

·       Magazyn muzealny – definicja

·       Obiekty inwentarzowe/ obiekty pozainwentarzowe

·       System lokalizacji

·       Wizyty studyjne w magazynach, w których przeprowadzono reorganizację RE-ORG (Muzeum Instrumentów Muzycznych i Wielkopolskie Muzeum Wojskowe)

·       Podsumowanie szkolenia / Dyskusja

 

Osoby do kontaktu w razie pytań merytorycznych: Anna Napierała (MNP), a.napierala@mnp.art.pl. Kontakt w przypadku pytań organizacyjnych: szkolenia@nimoz.pl.

 piątek, 31 marca 2023, 09:00
 piątek, 31 marca 2023, 16:00
 MSU (Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu - Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, Góra Przemysła 1, 61-768 Poznań)
 30
 Odbył się / Zakończony
Badania proweniencyjne - teoria i praktyka
OCHRONA ZBIORÓW
Wejdź do kursu

OCHRONA ZBIORÓW

Badania proweniencyjne - teoria i praktyka

Szkolenie koncentrować się będzie na zagadnieniach związanych z badaniem zbiorów własnych instytucji, uwzględnione będą też wybrane aspekty związane z kwestiami proweniencyjnymi w przypadku nabywania obiektów.

Pierwsza część szkolenia poświęcona będzie podstawom, praktyce i znaczeniu badań proweniencyjnych za granicą. Następnie przedstawiona zostanie metodologia badań proweniencyjnych: analiza źródeł, oznakowań na obiektach, konserwatorska analiza obiektu, wraz z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi dokumentacji prac nad badaniami proweniencyjnymi.

Jako przykład praktycznie wykorzystanej metodologii badań proweniencyjnych przedstawione będą badania prowadzone przez Muzeum Zamkowe w Malborku, doświadczenia Muzeum Narodowego w Warszawie w zakresie badań konserwatorskich, a także badania proweniencji z kolekcji prywatnych.

Szkolenie odbędzie się w formie dwudniowego seminarium stacjonarnego w Muzeum Zamkowym w Malborku (Ośrodek konferencyjny Karwan).

 

Liczba uczestników – 25. Zgłoszenia przyjmowane będą od 19.06.2022 r. do  26.09.2022 r. do godz. 15:00 (nabór przedłużony do 28 września, do godz. 15:00). W dniu 03.10.2022 r. roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu. Prosimy o zgłaszanie po 1 kandydacie z danego muzeum. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Wydane zostaną zaświadczenia o uczestnictwie (do ich wydania uprawniać będzie obecność na obydwu dniach szkolenia).

 

Prowadzenie: Małgorzata Zając – Departament Restytucji Dóbr Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Anna Lewandowska – konserwator dzieł sztuki w Muzeum Narodowym w Warszawie, Aleksandra Siuciak oraz Aleksander Masłowski – pracownicy Muzeum Zamkowego w Malborku, Karolina Zalewska – niezależna badaczka, związana m.in. z Muzeum Narodowym w Warszawie oraz wykonująca kwerendy na zlecenie MKiDN i instytucji muzealnych.


W przypadku pytań dotyczących kwestii programowych prosimy o kontakt: mrogowski@nimoz.pl.

W przypadku pytań o kwestie organizacyjne prosimy o kontakt: szkolenia@nimoz.pl.

 poniedziałek, 17 października 2022, 12:30
 wtorek, 18 października 2022, 15:00
 MZM (Muzeum Zamkowe w Malborku, Ośrodek Konferencyjny KARWAN, ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork)
 25
 Odbył się / Zakończony
Zieleń w muzeum - diagnoza problemu
OCHRONA ZBIORÓW
Wejdź do kursu

OCHRONA ZBIORÓW

Zieleń w muzeum - diagnoza problemu

Zabytkowe parki i ogrody to ważny element dziedzictwa kulturowego. Stanowią cenny dokument kultury materialnej poprzednich stuleci, budują tożsamość polskiego pejzażu. Stwierdzenie to dotyczy zarówno założeń rezydencjonalnych, przekształconych w obiekty muzealne, jak i tych skromniejszych, dworsko-parkowych. W trakcie seminarium zamierzamy poruszyć zagadnienia stanu i specyfiki zasobu zabytkowych parków, ogrodów i innych form projektowanej zieleni oraz wynikającą z nich potrzebę prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich. Wstępem do diagnozy problemu będą 3 studia przypadków: Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i Muzeum Łazienek Królewskich w Warszawie. Wstępem do seminarium będzie omówienie standardów opieki nad zabytkową/historyczną zielenią przez przedstawicieli Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Szkolenie odbędzie się w formie jednodniowego seminarium online, tj. będzie składało się z wykładów z sesją pytań. Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań z wykorzystaniem mikrofonów i kamer lub poprzez czat.


Zalecenia techniczne:

1.       Zainstalowana na komputerze aplikacja Zoom.

2.       Stabilne i wydajne łącze internetowe (nie zalecamy korzystania z Internetu mobilnego).

3.       Zestaw słuchawkowy z mikrofonem, na wypadek pogłosu.

 

Liczba uczestników – 25. Na szkolenie zapraszamy po jednym przedstawicielu z danego muzeum. Uwaga – przedłużenie naboru: zgłoszenia przyjmowane będą do 03.06.2022 r. do godz. 15:00. W dniu 08.06.2022 r. roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Wydane zostaną zaświadczenia o uczestnictwie (do ich wydania uprawniać będzie obecność na całym szkoleniu).


Program ramowy:

1. Standardy dotyczące obiektów komponowanej zieleni o wartościach zabytkowych (Izabela Balik i dr Maciej Świątkowski z Zespołu ds. Krajobrazu i Zieleni Zabytkowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa)

2. Zarządzanie krajobrazem Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie a presja inwestycyjna (dr inż. Maciej Żołnierczuk, Muzeum Pałacu Króla Jana III W Wilanowie)

3. Wczoraj, dziś, jutro – zespołu parkowego w Dobrzycy (Wiesław Kaczmarek, Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy)

4. Zieleń w muzeum: doświadczenia Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie (Beata Kańska, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie)


W przypadku pytań dotyczących kwestii programowych prosimy o kontakt: mrogowski@nimoz.pl.

W przypadku pytań o kwestie organizacyjne prosimy o kontakt: szkolenia@nimoz.pl.

 środa, 15 czerwca 2022, 10:00
 środa, 15 czerwca 2022, 16:00
 online (szkolenia realizowane przez internet)
 25
 Odbył się / Zakończony
Zagrożenia mikrobiologiczne w muzeum
OCHRONA ZBIORÓW
Wejdź do kursu

OCHRONA ZBIORÓW

Zagrożenia mikrobiologiczne w muzeum

Seminarium skierowane jest do osób pracujących w muzeach, w szczególności bezpośrednio odpowiedzialnych za warunki przechowywania zbiorów. Seminarium prowadzone będzie przez pracowników Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, a także praktyków związanych zawodowo z doradztwem dla muzeów w zakresie zwalczania zagrożeń mikrobiologicznych.

Szkolenie odbędzie się w formie dwudniowego seminarium online, tj. będzie składało się z wykładów z sesją pytań. Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań poprzez czat lub z wykorzystaniem mikrofonów i kamer.


Zalecenia techniczne:

1.       Zainstalowana na komputerze aplikacja Zoom.

2.       Stabilne i wydajne łącze internetowe (nie zalecamy korzystania z Internetu mobilnego).

3.       Zestaw słuchawkowy z mikrofonem, na wypadek pogłosu.


Liczba uczestników - 25 osób. Na szkolenie zapraszamy po jednym przedstawicielu z danego muzeum. Zgłoszenia przyjmowane będą od 22.03.2022 r. do 29.03.2022 r. do godz. 15:00. Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną w dniu 05.04.2022 r. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Wydane zostaną zaświadczenia o uczestnictwie (do ich wydania uprawniać będzie obecność na całym szkoleniu).

 

Ramowy program:

12.04.2022 r. (wtorek), 10:00-14:00

Blok nr 1:  Strategia ochrony dziedzictwa kulturowego przed szkodliwymi czynnikami biologicznymi oraz monitoring jakości powietrza jako element profilaktyki konserwatorskiej.

Blok nr 2: Dezynfekcja obiektów zabytkowych. Szkodliwe dla zdrowia czynniki biologiczne w środowisku pracy opiekunów zbiorów.

13.04.2022 r. (środa), 10:00-14:00

Blok nr 3: IPM - strategia ochrony dziedzictwa kulturowego przed szkodliwymi czynnikami biologicznymi.

Blok nr 4: Kontrola mikrobiologiczna dziedzictwa kulturowego na podłożu papierowym i pergaminowym.


Prowadzenie: Magdalena Dyda (Wydział Biologii UW), dr Piotr Tykarski (Wydział Biologii UW), Bogdan Filip Zerek (Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie).

 

W przypadku pytań dotyczących kwestii programowych prosimy o kontakt: mrogowski@nimoz.pl.
W przypadku pytań o kwestie organizacyjne prosimy o kontakt: szkolenia@nimoz.pl.

 wtorek, 12 kwietnia 2022, 10:00
 środa, 13 kwietnia 2022, 14:00
 online (szkolenia realizowane przez internet)
 25
 Odbył się / Zakończony
Badania proweniencyjne - teoria i praktyka
OCHRONA ZBIORÓW
Wejdź do kursu

OCHRONA ZBIORÓW

Badania proweniencyjne - teoria i praktyka

Szkolenie koncentrować się będzie na zagadnieniach związanych z badaniem zbiorów własnych instytucji, uwzględnione będą też wybrane aspekty związane z kwestiami proweniencyjnymi w przypadku nabywania obiektów.

Pierwsza część szkolenia poświęcona będzie podstawom, praktyce i znaczeniu badań proweniencyjnych za granicą. Następnie przedstawiona zostanie metodologia badań proweniencyjnych: analiza źródeł, oznakowań na obiektach, konserwatorska analiza obiektu, wraz z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi dokumentacji prac nad badaniami proweniencyjnymi.

Jako przykład praktycznie wykorzystanej metodologii badań proweniencyjnych przedstawione będą badania prowadzone przez Muzeum Zamkowe w Malborku, doświadczenia Muzeum Narodowego w Warszawie w zakresie badań konserwatorskich, a także badania proweniencji z kolekcji prywatnych.

Szkolenie odbędzie się w formie dwudniowego seminarium online, tj. będzie składało się z wykładów z sesją pytań. Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań poprzez czat lub z wykorzystaniem mikrofonów i kamer.


Zalecenia techniczne:

1. Sesja szkolenia odbędzie się na platformie Zoom - zachęcamy do wcześniejszego zainstalowania aplikacji.

2. Stabilne i wydajne łącze internetowe (nie zalecamy korzystania z Internetu mobilnego).

3. Zestaw słuchawkowy z mikrofonem, na wypadek pogłosu.


Liczba uczestników – 25. Zgłoszenia przyjmowane będą od 01.03.2022 r. do 08.03.2022 r. do godz. 15:00. W dniu 15.03.2022 r. roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Wydane zostaną zaświadczenia o uczestnictwie (do ich wydania uprawniać będzie obecność na obydwu dniach szkolenia).


Ramowy program:

Część 1. (22.03.2022)

Blok 1: Historia, podstawy formalne i praktyka badań proweniencyjnych za granicą.             

Blok 2:  Podstawy badań proweniencyjnych. Analiza obiektu i źródeł. Dokumentacja obiektów w bazach danych do ewidencji muzealiów na potrzeby badań proweniencyjnych.

Blok 3:  Badania proweniencji z kolekcji prywatnych.


Część 2. (23.03.2022)

Blok 1: Badania proweniencyjne w muzeum na przykładzie Muzeum Zamkowego w Malborku z uwzględnieniem źródeł w archiwach.                  

Blok 2: Analiza konserwatorska obiektu w kontekście badań proweniencyjnych.    


Prowadzenie: Małgorzata Zając – MKiDN, Departament Restytucji Dóbr Kultury, Anna Lewandowska – konserwator dzieł sztuki w Muzeum Narodowym w Warszawie, Aleksandra Siuciak oraz Aleksander Masłowski – pracownicy Muzeum Zamkowego w Malborku, Karolina Zalewska – niezależna badaczka, związana m.in. z Muzeum Narodowe w Warszawie oraz wykonująca kwerendy na zlecenie MKiDN i instytucji muzealnych.


W przypadku pytań dotyczących kwestii programowych prosimy o kontakt: mrogowski@nimoz.pl.

W przypadku pytań organizacyjnych: szkolenia@nimoz.pl.

 wtorek, 22 marca 2022, 10:00
 środa, 23 marca 2022, 14:30
 online (szkolenia realizowane przez internet)
 25
 Odbył się / Zakończony
Zagrożenia mikrobiologiczne w muzeum
OCHRONA ZBIORÓW
Wejdź do kursu

OCHRONA ZBIORÓW

Zagrożenia mikrobiologiczne w muzeum

Seminarium skierowane jest do osób pracujących w muzeach, w szczególności  bezpośrednio odpowiedzialnych za warunki przechowywania zbiorów. Seminarium prowadzone będzie przez pracowników Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, a także praktyków związanych zawodowo z doradztwem dla muzeów w zakresie zwalczania zagrożeń mikrobiologicznych.

Szkolenie odbędzie się w formie jednodniowego seminarium online, tj. będzie składało się z wykładów z sesją pytań. Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań poprzez czat lub z wykorzystaniem mikrofonów i kamer.


Zalecenia techniczne:

1. Przeglądarka Firefox lub Chrome (w aktualnej wersji).

2. Stabilne i wydajne łącze internetowe, nie zalecamy korzystania z Internetu mobilnego.

3. Komputer wyprodukowany nie później niż 3 lata wstecz z procesorem minimum i5 lub równoważnym, wyposażony w mikrofon i kamerę (jeśli w ten sposób planowaliby Państwo zadawać pytania).

4. Zestaw słuchawkowy z mikrofonem, na wypadek pogłosu.


Zgłoszenia przyjmowane są od 23 do 30 listopada do godz. 15:00. Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną w dniu 7 grudnia br. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Wydane zostaną zaświadczenia o uczestnictwie (do ich wydania uprawniać będzie obecność na całym szkoleniu).

 

Ramowy program:

Blok nr 1:  Monitoring organizmów szkodliwych w obiektach dziedzictwa kulturowego jako kluczowy składnik IPM podnoszący poziom bezpieczeństwa zbiorów.

Blok nr 2: IPM - strategia ochrony dziedzictwa kulturowego przed szkodliwymi czynnikami biologicznymi oraz monitoring jakości powietrza jako element profilaktyki konserwatorskiej.

Blok nr 3: Dezynfekcja obiektów zabytkowych. Szkodliwe dla zdrowia czynniki biologiczne w środowisku pracy opiekunów zbiorów.

Blok nr 4: Kontrola mikrobiologiczna dziedzictwa kulturowego na podłożu papierowym i pergaminowym.


Prowadzenie: Magdalena Dyda (Wydział Biologii UW), Bogdan Filip Zerek (Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie), Jarosław Pawłowicz (Pesteko).

 

W przypadku pytań dotyczących kwestii programowych prosimy o kontakt: mrogowski@nimoz.pl. W przypadku pytań o kwestie organizacyjne prosimy o kontakt: szkolenia@nimoz.pl.

 wtorek, 14 grudnia 2021, 09:15
 wtorek, 14 grudnia 2021, 15:15
 online (szkolenia realizowane przez internet)
 25
 Odbył się / Zakończony
Profilaktyka konserwatorska w muzeum
OCHRONA ZBIORÓW
Wejdź do kursu

OCHRONA ZBIORÓW

Profilaktyka konserwatorska w muzeum

Szkolenie organizowane jest we współpracy z Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

Jego tematyka koncentruje się wokół zagadnień przechowywania muzealiów w magazynach, warunków ich ekspozycji oraz przygotowania muzealiów do transportu (odpowiedniego obchodzenia się z różnego rodzaju przedmiotami, jak i nadzorem nad ich pakowaniem oraz wysyłką i odbiorem). Omówione zostaną również zagrożenia mikrobiologiczne w muzeum.

Szkolenie odbędzie się w formie jednodniowego seminarium online, tj. będzie składało się z wykładów z sesją pytań. Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań poprzez czat lub z wykorzystaniem mikrofonów i kamer.


Zalecenia techniczne:

1. Przeglądarka Firefox lub Chrome (w aktualnej wersji).

2. Stabilne i wydajne łącze internetowe, nie zalecamy wykorzystywania Internetu mobilnego.

3. Komputer wyprodukowany nie później niż 3 lata wstecz z procesorem minimum i5 lub równoważnym, wyposażony w mikrofon i kamerę (jeśli w ten sposób planowaliby Państwo zadawać pytania).

4. Zestaw słuchawkowy z mikrofonem, na wypadek pogłosu.


Zgłoszenia przyjmowane będą od 19.10.2021 r. do 26.10.2021 r. do godz. 15:00. W dniu 02.11.2021 r. roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Wydane zostaną zaświadczenia o uczestnictwie (do ich wydania uprawniać będzie obecność na całym szkoleniu).


Prowadzenie: Anna Fic-Lazor, Jolanta Grzechnik, Anna Byczek (Muzeum Zamoyskich w Kozłówce), Magdalena Dyda (Wydział Biologii UW).

Ze strony NIMOZ: Marek Rogowski (Dział Ochrony Zbiorów Publicznych)

Program:

Blok nr 1:  Profilaktyka konserwatorska - przechowywanie muzealiów.

Blok nr 2: Profilaktyka konserwatorska - przemieszczanie muzealiów.

Blok nr 3: Konserwatorska ochrona zbiorów - organizacja, zasady opieki, muzeum w zabytku, profilaktyka w czasie pandemii.

Blok nr 4: Zagrożenia mikrobiologiczne w muzeum.

W przypadku pytań dotyczących kwestii programowych prosimy o kontakt: mrogowski@nimoz.pl. W przypadku pytań o kwestie organizacyjne prosimy o kontakt: szkolenia@nimoz.pl.

 wtorek, 9 listopada 2021, 10:00
 wtorek, 9 listopada 2021, 14:00
 online (szkolenia realizowane przez internet)
 25
 Odbył się / Zakończony
Badania proweniencyjne - teoria i praktyka
OCHRONA ZBIORÓW
Wejdź do kursu

OCHRONA ZBIORÓW

Badania proweniencyjne - teoria i praktyka

Szkolenie koncentrować się będzie na zagadnieniach związanych z badaniem zbiorów własnych instytucji, uwzględnione będą też wybrane aspekty związane z kwestiami proweniencyjnymi w przypadku nabywania obiektów.

Pierwsza część szkolenia poświęcona będzie podstawom, praktyce i znaczeniu badań proweniencyjnych za granicą. Następnie przedstawiona zostanie metodologia badań proweniencyjnych: analiza źródeł, oznakowań na obiektach, konserwatorska analiza obiektu, wraz z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi dokumentacji prac nad badaniami proweniencyjnymi.

Jako przykład praktycznie wykorzystanej metodologii badań proweniencyjnych przedstawione będą badania prowadzone przez Muzeum Zamkowe w Malborku oraz Muzeum Narodowe w Poznaniu.

Szkolenie odbędzie się w formie dwudniowego seminarium online (13 października 10:00-13:15 oraz 14 października 10:00-14:15), tj. będzie składało się z wykładów z sesją pytań. Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań poprzez czat lub z wykorzystaniem mikrofonów i kamer.


Zalecenia techniczne:

1. Przeglądarka Firefox lub Chrome (w aktualnej wersji).

2. Stabilne i wydajne łącze internetowe, nie zalecamy wykorzystywania Internetu mobilnego.

3. Komputer wyprodukowany nie później niż 3 lata wstecz z procesorem minimum i5 lub równoważnym, wyposażony w mikrofon i kamerę (jeśli w ten sposób planowaliby Państwo zadawać pytania).

4. Zestaw słuchawkowy z mikrofonem, na wypadek pogłosu.


Liczba uczestników – 25 osób. Zgłoszenia przyjmowane będą od 22.09.2021 r. do 29.09.2021 r. do godz. 15:00. W dniu 06.10.2021 r. roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Wydane zostaną zaświadczenia o uczestnictwie (do ich wydania uprawniać będzie obecność na obydwu dniach szkolenia).

 

Prowadzenie: Małgorzata Zając – MKDNiS, Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych, Michał Błaszczyński – Muzeum Narodowe w Poznaniu, Anna Lewandowska – Muzeum Narodowe w Warszawie, Aleksandra Siuciak – Muzeum Zamkowe w Malborku.

 

W przypadku pytań dotyczących kwestii programowych prosimy o kontakt: mrogowski@nimoz.pl. W przypadku pytań organizacyjnych: szkolenia@nimoz.pl.


 środa, 13 października 2021, 10:00
 czwartek, 14 października 2021, 14:15
 online (szkolenia realizowane przez internet)
 25
 Odbył się / Zakończony
Badania proweniencyjne - teoria i praktyka
OCHRONA ZBIORÓW
Wejdź do kursu

OCHRONA ZBIORÓW

Badania proweniencyjne - teoria i praktyka

Szkolenie koncentrować się będzie na zagadnieniach związanych z badaniem zbiorów własnych instytucji, uwzględnione będą też wybrane aspekty związane z kwestiami proweniencyjnymi w przypadku nabywania obiektów.

Pierwsza część szkolenia poświęcona będzie podstawom, praktyce i znaczeniu badań proweniencyjnych za granicą. Następnie przedstawiona zostanie metodologia badań proweniencyjnych: analiza źródeł, oznakowań na obiektach, konserwatorska analiza obiektu, wraz z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi dokumentacji prac nad badaniami proweniencyjnymi.

Jako przykład praktycznie wykorzystanej metodologii badań proweniencyjnych przedstawione będą badania nad historią kolekcji grupy a.r. ze zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi.

Szkolenie odbędzie się w formie dwóch seminariów online (pytania będzie można zadawać poprzez czat lub włączając mikrofon, ew. kamerę). Zgłoszenia przyjmowane będą do 12.11.2020 r. do godz. 10:00. W dniu 17.11.2020 r. roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu.

Wymagania techniczne obowiązujące uczestników seminarium:

 1. Przeglądarka Firefox lub Chrome (w aktualnej wersji).
 2. Stabilne i wydajne łącze internetowe, zalecamy nie wykorzystywanie Internetu mobilnego.
 3. Komputer wyprodukowany nie później niż 3 lata wstecz z procesorem minimum i5 lub równoważnym.
 4. Ewentualnie zestaw słuchawkowy z mikrofonem, na wypadek pogłosu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Wydane zostaną zaświadczenia o uczestnictwie (do ich wydania uprawniać będzie obecność na obydwu seminariach).

Program:

24.11.2020, godz. 10:00-13:15

 • Historia, podstawy formalne i praktyka badań proweniencyjnych za granicą;
 • Podstawy badań proweniencyjnych. Analiza obiektu i źródeł. Dokumentacja obiektów w bazach danych do ewidencji muzealiów na potrzeby badań proweniencyjnych;
25.11.2020, godz. 10:00-13:15

 • Badania historii kolekcji grupy a. r. ze zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi - case study;
 • Analiza konserwatorska obiektu w kontekście badań proweniencyjnych.

Prowadzenie: Prowadzenie: Małgorzata Zając - MKiDN, Agata Modzolewska - MKiDN, Paulina Kurc-Maj - Muzeum Sztuki w Łodzi, Anna Lewandowska – Muzeum Narodowe w Warszawie.


 W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych prosimy o kontakt: mrogowski@nimoz.pl. W przypadku pytań organizacyjnych: szkolenia@nimoz.pl.

 wtorek, 24 listopada 2020, 10:00
 środa, 25 listopada 2020, 13:15
 online (szkolenia realizowane przez internet)
 25
 Odbył się / Zakończony
Analizy mikrobiologiczne oraz monitoring środowiska muzealnego i archiwalnego
OCHRONA ZBIORÓW
Wejdź do kursu

OCHRONA ZBIORÓW

Analizy mikrobiologiczne oraz monitoring środowiska muzealnego i archiwalnego

Seminarium skierowane jest dla osób pracujących w instytucjach muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych, w szczególności dla osób bezpośrednio odpowiedzialnych za warunki przechowywania zbiorów, kolekcji. Seminarium prowadzone będzie przez pracowników Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W trakcie zajęć uczestnicy w sposób przystępny otrzymają informacje dotyczące bezpieczeństwa obiektów oraz zdrowia pracowników, podstawowe dane dotyczące obowiązujących norm, rozporządzeń oraz zasady dobrej praktyki prewencyjnej. Ponadto w ramach części praktycznej będzie możliwość sprawdzenia pod kątem czystości mikrobiologicznej powierzchni obiektu przyniesionego na zajęcia przez uczestnika.

Ze względu na zajęcia, które będą odbywały się w laboratorium liczba miejsc jest ograniczona do 18 osób. 

Nabór trwa do dnia 7 listopada 2019 r., do godziny 12:00.
Informację o przyjęciu na szkolenie lub zapisie na listę rezerwową otrzymacie Państwo osobnym mailem po zakończeniu naboru.

PROGRAM ZAJĘĆ

WYKŁADY (część teoretyczna):

- Czynniki mikrobiologiczne w środowisku muzealnym, archiwalnym i bibliotecznym a szkodliwe czynniki biologiczne w miejscu pracy,

- Najczęstsze schorzenia powodowane przez mikroorganizmy

- Czynniki niszczące zbiory zabytkowe: czynniki mechaniczne, czynniki fizyko-chemiczne, czynniki biologiczne (owady, bakterie i grzyby),

- Normy i rozporządzenia dotyczące parametrów mikroklimatu, czystości mikrobiologicznej powietrza i powierzchni obowiązujące w Polsce i na świecie, podstawowe zasady przechowywania zbiorów

- Rodzaje analiz i metody wykorzystywane do badania parametrów mikroklimatu i różnorodności mikroorganizmów w kontekście ochrony zabytków

- Zasady typowania obiektów i pomieszczeń do pobierania próbek mikrobiologicznych z powierzchni i powietrza

- Dobra praktyka:

·  działania prewencyjne dla zachowania bezpieczeństwa zbiorów w jednostkach muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych (monitoring parametrów mikroklimatu i czystości mikrobiologicznej powietrza i powierzchni, zasady postępowania z zakażonym materiałem, dezynfekcja obiektów, udostępnianie zbiorów, katastrofy)

·  działania prewencyjne dla ochrony zdrowia pracowników w jednostkach muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych (odzież ochronna, wyposażenie pracowni konserwatorskiej, czas ekspozycji na szkodliwe czynniki fizykochemiczne i biologiczne)

LABORATORIUM (część praktyczna):

Każdy uczestnik może na zajęcia przynieść obiekt, który chciałby sprawdzić pod kątem czystości mikrobiologicznej.

- Zasady pracy w laboratorium mikrobiologicznym, podstawowe wyposażenie laboratorium

- Pobieranie próbek z powierzchni obiektów metodą wymazu i metodą odcisku oraz analizy mikrobiologiczne powierzchni w oparciu o metodę luminometrycznego pomiaru stężenia ATP.

- Pobieranie próbek powietrza:

· analizy stężenia wybranych związków lotnych w powietrzu (formaldehyd, tlenek węgla)

· analizy stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu

· pobieranie próbek powietrza metodą impakcyjną i interpretacja wyników analiz mikrobiologicznych powietrza

 czwartek, 21 listopada 2019, 09:30
 czwartek, 21 listopada 2019, 16:00
 Wydział Biologii UW (ul. Miecznikowa 1 02-096 Warszawa)
 18
 Odbył się / Zakończony
Konserwacja prewencyjna dla ruchomych zabytków archeologicznych
OCHRONA ZBIORÓW
Wejdź do kursu

OCHRONA ZBIORÓW

Konserwacja prewencyjna dla ruchomych zabytków archeologicznych

Celem szkolenia, organizowanego wspólnie z Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie i przygotowanego we współpracy z Aleksandrą Rowińską z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie,  jest zapoznanie słuchaczy ze współczesnymi standardami konserwacji prewencyjnej w odniesieniu do specyfiki zbiorów archeologicznych. Zapoznanie z podstawowymi informacjami dotyczącymi charakterystyki materiałów, z których wykonane są zabytki archeologiczne i mechanizmów ich degradacji. Zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami postępowania z zabytkami na stanowisku archeologicznym i zasadami „pierwszej pomocy” dla ruchomych zabytków archeologicznych.

Po zakończeniu szkolenia słuchacze zyskają przekonanie, że działania z zakresu konserwacji prewencyjnej nie muszą być skomplikowane czy też kosztowne, a dzięki ich podjęciu można osiągnąć wymierne korzyści zarówno w obszarze opieki nad zabytkami, jak i w funkcjonowaniu instytucji kultury czy firmy archeologicznej.

Szkolenie jest skierowane do archeologów, kuratorów archeologicznych zbiorów muzealnych, konserwatorów zbiorów archeologicznych, konserwatorów prewencyjnych, pracowników repozytoriów archeologicznych.

Szkolenie będzie składało się z 3 bloków tematycznych:

1. Problematyka konserwacji prewencyjnej w odniesieniu do ruchomych zabytków archeologicznych
Wprowadzenie do problematyki konserwacji prewencyjnej. Zapoznanie z podstawowymi czynnikami degradującymi zabytki archeologiczne od momentu ich wytworzenia, aż po długoterminowe przechowywanie. Omówienie zasad przyświecających pracy konserwatora zabytków archeologicznych, norm etycznych, standardów dokumentacji prac konserwatorskich, a także znaczenia konserwacji w procesie badawczym zabytków archeologicznych.

2. Metody postępowania na stanowisku archeologicznym z ruchomymi zabytkami archeologicznymi z podziałem na materiał z którego wykonany jest zabytek
We wstępie do bloku: podkreślenie wagi współpracy archeologa z konserwatorem zabytków od początku planowania prac archeologicznych, zaprezentowanie „apteczki konserwatorskiej” niezbędnej w trakcie prac archeologicznych.

Wystąpienia w ramach poszczególnych grup materiałowych: ogólne scharakteryzowanie poszczególnych materiałów, z których wykonane są zabytki archeologiczne i przyczyn ich degradacji po wydobyciu z kontekstu archeologicznego, metody wydobywania obiektów szczególnie zdegradowanych, pakowanie na stanowisku archeologicznym, zasady dotyczące czyszczenia/mycia zabytków przez archeologów na stanowisku archeologicznym. Omówione zostaną następujące materiały:

a. Metale

b. Ceramika/szkło

c. Drewno

d. Skóra/tkanina/kość

3. Zagadnienia związane z długoterminowym magazynowaniem archiwów archeologicznych

Temat zostanie poruszony w trakcie zaplanowanej na początek drugiego dnia wizyty studyjnej w Ośrodku Studyjno-Magazynowym Zabytków Archeologicznych, w trakcie oprowadzania po przestrzeniach magazynowych i pracowni konserwacji. Zaprezentowane zostaną praktyczne rozwiązania dotyczące właściwego pakowania zabytków archeologicznych do długotrwałego przechowywania.

Na szkoleniu jest 20 miejsc.
Nabór będzie prowadzony do 7 października 2019, do godziny 12:00.
Informacja o zakwalifikowaniu się na szkolenie zostanie wysłana 10 października.

 czwartek, 24 października 2019, 12:00
 piątek, 25 października 2019, 12:30
 MAHG (ul. Brama Brzostowska 1, 67-200 Głogów tel (076) 8341081)
 20
 Odbył się / Zakończony
Profilaktyka konserwatorska w muzeum
OCHRONA ZBIORÓW
Wejdź do kursu

OCHRONA ZBIORÓW

Profilaktyka konserwatorska w muzeum

Szkolenie organizowane jest we współpracy z Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

Jego tematyka koncentruje się wokół zagadnień przechowywania muzealiów w magazynach, warunków ich ekspozycji oraz przygotowania muzealiów do transportu (odpowiedniego obchodzenia się z różnego rodzaju przedmiotami, jak i nadzorem nad ich pakowaniem oraz wysyłką i odbiorem).

Na kursie jest 25 miejsc.
W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednego muzeum.

Nabór trwa do 23 kwietnia, do godziny 12:00
Informację o przyjęciu na szkolenie lub wpisie na listę rezerwową prześlemy po zakończeniu naboru.

Szkolenie jest bezpłatne.

Kontakt w sprawach dotyczących programu szkolenia: Marek Rogowski - mrogowski@nimoz.pl

Kontakt w sprawach organizacyjnych: Robert Pasieczny - rpasieczny@nimoz.pl

PROGRAM SZKOLENIA

9.05.2019

 • „Analizy mikrobiologiczne oraz monitoring środowiska muzealnego dla lepszej ochrony zbiorów” z warsztatami, pytania
 • zwiedzanie Galerii Sztuki Socrealizmu (oprowadzanie kuratorskie) i magazynu studyjnego oraz magazynu sztuki współczesnej
 • zwiedzanie Powozowni oraz magazynów malarstwa dawnego i ram zabytkowych
 • wizyta w magazynach rzemiosła artystycznego i tkanin; opieka pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za magazyny oraz komentarz konserwatorski

10.05.2019

 • wprowadzenie do warsztatów konserwatorskich
 • warsztaty konserwatorskie - pakowanie, oczyszczanie, przechowywanie
 • zwiedzanie pałacu z komentarzem konserwatorskim
 • zakończenie warsztatów

 czwartek, 9 maja 2019, 10:00
 piątek, 10 maja 2019, 15:00
 Muzeum Zamoyskich (Muzeum Zamoyskich w Kozłówce Kozłówka 3, 21-132 Kamionka http://www.muzeumzamoyskich.pl/dojazd )
 25
 Odbył się / Zakończony
Profilaktyka konserwatorska w muzeum
OCHRONA ZBIORÓW
Wejdź do kursu

OCHRONA ZBIORÓW

Profilaktyka konserwatorska w muzeum

Szkolenie organizowane jest we współpracy z Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

Jego tematyka koncentruje się wokół zagadnień przechowywania muzealiów w magazynach, warunków ich ekspozycji oraz przygotowania muzealiów do transportu (odpowiedniego obchodzenia się z różnego rodzaju przedmiotami, jak i nadzorem nad ich pakowaniem oraz wysyłką i odbiorem).

Na kursie jest 25 miejsc. Dodatkowo 5 ostatnich osób przyjmowanych jest na listę rezerwową.
W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednego muzeum. 


O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Nabór trwa do 10 października, do godziny 12:00
Informację o przyjęciu na szkolenie lub wpisie na listę rezerwową prześlemy po zakończeniu naboru.


PROGRAM SZKOLENIA

18.10.2018

 • „Analizy mikrobiologiczne oraz monitoring środowiska muzealnego dla lepszej ochrony zbiorów” z warsztatami, pytania
 • zwiedzanie Galerii Sztuki Socrealizmu (oprowadzanie kuratorskie) i magazynu studyjnego oraz magazynu sztuki współczesnej
 • zwiedzanie Powozowni oraz magazynów malarstwa dawnego i ram zabytkowych
 • wizyta w magazynach rzemiosła artystycznego i tkanin; opieka pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za magazyny oraz komentarz konserwatorski

19.10.2018

 • wprowadzenie do warsztatów konserwatorskich
 • warsztaty konserwatorskie - pakowanie, oczyszczanie, przechowywanie
 • zwiedzanie pałacu z komentarzem konserwatorskim
 • zakończenie warsztatów

 czwartek, 18 października 2018, 10:00
 piątek, 19 października 2018, 15:00
 Muzeum Zamoyskich (Muzeum Zamoyskich w Kozłówce Kozłówka 3, 21-132 Kamionka http://www.muzeumzamoyskich.pl/dojazd )
 30
 Odbył się / Zakończony
Konserwacja prewencyjna w muzeum. Strategie ochrony a rozwój narzędzi do badań technologicznych obiektów muzealnych
OCHRONA ZBIORÓW
Wejdź do kursu

OCHRONA ZBIORÓW

Konserwacja prewencyjna w muzeum. Strategie ochrony a rozwój narzędzi do badań technologicznych obiektów muzealnych

Zapraszamy na kolejne szkolenie dotyczące profilaktyki konserwatorskiej, organizowane przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Muzeum Narodowe w Krakowie.
Szkolenie adresowane jest w pierwszej kolejności  do etatowych i nie etatowych pracowników muzeów.
Na kursie jest 50 miejsc.
W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 3 osoby z jednego muzeum.

Nabór na szkolenie trwa do 17 września, do godziny 10:00.
O przyjęciu na szkolenie lub zapisaniu na listę rezerwową będziemy informować w osobnych mailach, po zakończeniu naboru.

PROGRAM SZKOLENIA

10.00-10.30 rejestracja

10.30-11.00 Janusz Czop - Długofalowe strategie ochrony zbiorów muzealnych.

11.00-11.30 Joanna Sobczyk - 'Preventive conservation officer' - po co ktoś taki w muzeum? Okiem praktyka.

11.30-12.00 Julio del Hoyo - Za ciemno? Zbyt jasno? Natężenie oświetlenia jako parametr określający warunki ekspozycji.

12.00-12.30 Przerwa kawowa

13.00-13.30 Joanna Sobczyk, Karolina Budkowska- Zintegrowany System Zarządzania Ochroną przed Szkodnikami (IPM) - jedno z narzędzi konserwacji prewencyjnej.

12.30-13.00 Julio del Hoyo - Badania technologiczne. Badania nad ochroną.

13.00-13.30 Agata Mendys - Żeby chronić trzeba poznać - nowa metoda obrazowania rozkładu pierwiastków stworzona do badania dzieł sztuki.

13.30-14.00 Panel dyskusyjny

 piątek, 21 września 2018, 10:00
 piątek, 21 września 2018, 14:00
 MNK (al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków)
 50
 Odbył się / Zakończony
Analizy mikrobiologiczne oraz monitoring środowiska muzealnego i archiwalnego
OCHRONA ZBIORÓW
Wejdź do kursu

OCHRONA ZBIORÓW

Analizy mikrobiologiczne oraz monitoring środowiska muzealnego i archiwalnego

Seminarium skierowane jest dla osób pracujących w instytucjach muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych, w szczególności dla osób bezpośrednio odpowiedzialnych za warunki przechowywania zbiorów, kolekcji. Seminarium prowadzone będzie przez pracowników Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W trakcie zajęć uczestnicy w sposób przystępny otrzymają informacje dotyczące bezpieczeństwa obiektów oraz zdrowia pracowników, podstawowe dane dotyczące obowiązujących norm, rozporządzeń oraz zasady dobrej praktyki prewencyjnej. Ponadto w ramach części praktycznej będzie możliwość sprawdzenia pod kątem czystości mikrobiologicznej powierzchni obiektu przyniesionego na zajęcia przez uczestnika.

Ze względu na zajęcia, które będą odbywały się w laboratorium liczba miejsc jest ograniczona do 25 osób.
Kolejne 5 osób zostanie przyjętych na listę rezerwową.

 czwartek, 12 kwietnia 2018, 09:30
 czwartek, 12 kwietnia 2018, 16:00
 WenderEDU Business Center (WenderEDU Business Center ul. św. Józefa 1/3 50-329 Wrocław http://www.wenderedu.pl/kontakt.html)
 22 / 30
 Odbył się / Zakończony
Profilaktyka konserwatorska – przeciwdziałanie zagrożeniom kolekcji muzealnych
OCHRONA ZBIORÓW
Wejdź do kursu

OCHRONA ZBIORÓW

Profilaktyka konserwatorska – przeciwdziałanie zagrożeniom kolekcji muzealnych

Zapraszamy na kolejne szkolenie dotyczące profilaktyki konserwatorskiej, organizowane przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Muzeum Narodowe w Krakowie.
Szkolenie adresowane jest w pierwszej kolejności  do etatowych i nie etatowych pracowników muzeów.
Na kursie jest 50 miejsc.
W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 3 osoby z jednego muzeum.

Nabór na szkolenie trwa do 16 marca, do godziny 12:00.
O przyjęciu na szkolenie lub zapisaniu na listę rezerwową będziemy informować w osobnych mailach, po zakończeniu naboru.

PROGRAM SZKOLENIA

10.00 – 10.30 Rejestracja

CZĘŚĆ I – PROFILAKTYKA KONSERWATORSKA W MUZEUM

10.30 – 11.00 Ochrona zbiorów w Muzeum Narodowym w Krakowie – stałe udoskonalanie strategii i metod zarządzania kolekcją, Janusz Czop, Muzeum Narodowe w Krakowie

11.00 – 11.30 Ocena ryzyka w Muzeum Narodowym w Krakowie, Barbara Świątkowska, Muzeum Narodowe w Krakowie

11.30 – 12.00 Monitorować, analizować, badać, aby chronić - okiem specjalisty do spraw konserwacji prewencyjnej, Joanna Sobczyk, Muzeum Narodowe w Krakowie

12.00 – 12.30 Zasady bezpiecznego obchodzenia się z obiektami muzealnymi, Anna Kłosowska, Muzeum Narodowe w Krakowie

12.30 – 13.00 Przerwa kawowa   

CZĘŚĆ II – WARUNKI KLIMATYCZNE JAKO ZAGROŻENIE KOLEKCJI MUZEALNYCH

13.00 – 13.30 Dylemat plus/minus – ocena zagrożeń obiektów zabytkowych przez wahania parametrów klimatu, Roman Kozłowski, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

13.30 – 14.00 HERIe – oprogramowanie do oceny zagrożenia drewna polichromowanego przez fluktuacje wilgotności, Arkadiusz Kupczak, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

14.00 – 15.00 HERIe w praktyce – zainteresowani uczestnicy warsztatu będą mogli praktycznie zapoznać się z działaniem oprogramowania na przygotowanych stanowiskach z komputerami – liczba miejsc ograniczona

 piątek, 23 marca 2018, 10:00
 piątek, 23 marca 2018, 15:00
 MNK (al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków)
 50
 Odbył się / Zakończony
Seminarium: Analizy mikrobiologiczne oraz monitoring środowiska muzealnego i archiwalnego dla lepszej ochrony zbiorów i zdrowia pracowników
OCHRONA ZBIORÓW
Wejdź do kursu

OCHRONA ZBIORÓW

Seminarium: Analizy mikrobiologiczne oraz monitoring środowiska muzealnego i archiwalnego dla lepszej ochrony zbiorów i zdrowia pracowników

Seminarium skierowane jest dla osób pracujących w instytucjach muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych, w szczególności dla osób bezpośrednio odpowiedzialnych za warunki przechowywania zbiorów, kolekcji. Seminarium prowadzone będzie przez pracowników Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W trakcie zajęć uczestnicy w sposób przystępny otrzymają informacje dotyczące bezpieczeństwa obiektów oraz zdrowia pracowników, podstawowe dane dotyczące obowiązujących norm, rozporządzeń oraz zasady dobrej praktyki prewencyjnej. Ponadto w ramach części praktycznej będzie możliwość sprawdzenia pod kątem czystości mikrobiologicznej powierzchni obiektu przyniesionego na zajęcia przez uczestnika.

Ze względu na zajęcia, które będą odbywały się w laboratorium liczba miejsc jest ograniczona do 25 osób.
Kolejne 5 osób zostanie przyjętych na listę rezerwową.

 piątek, 9 marca 2018, 09:30
 piątek, 9 marca 2018, 16:00
 Wydział Biologii UW (ul. Miecznikowa 1 02-096 Warszawa)
 25
 Odbył się / Zakończony
Profilaktyka konserwatorska w muzeum
OCHRONA ZBIORÓW
Wejdź do kursu

OCHRONA ZBIORÓW

Profilaktyka konserwatorska w muzeum

Szkolenie organizowane jest we współpracy z Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

Jego tematyka koncentruje się wokół zagadnień przechowywania muzealiów w magazynach, warunków ich ekspozycji oraz przygotowania muzealiów do transportu (odpowiedniego obchodzenia się z różnego rodzaju przedmiotami, jak i nadzorem nad ich pakowaniem oraz wysyłką i odbiorem).

Na kursie jest 25 miejsc. Dodatkowo 5 ostatnich osób przyjmowanych jest na listę rezerwową.
W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednego muzeum. 


O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Prowadzący:

Pracownicy działu Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

 środa, 27 września 2017, 10:00
 czwartek, 28 września 2017, 14:00
 Muzeum Zamoyskich (Muzeum Zamoyskich w Kozłówce Kozłówka 3, 21-132 Kamionka http://www.muzeumzamoyskich.pl/dojazd )
 16 / 30
 Odbył się / Zakończony