Przejdź do głównej zawartości

Liczba kategorii kursów: 13

Pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
Wejdź do kursu

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych

Szkolenie koncentrować się będzie na zagadnieniach związanych z procesem poszukiwania i pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, od instytucji publicznych i prywatnych, na wspieranie działalności statutowej muzeów. Jego celem będzie także zilustrowanie dobrych praktyk związanych z realizowaniem przedsięwzięć muzealnych z udziałem dofinansowań.

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do relatywnie małych muzeów, niemających pracowników wyspecjalizowanych w zakresie pozyskiwania grantów oraz prowadzenia projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Do udziału w nim zapraszamy muzealników mających niewielkie doświadczenie w pozyskiwaniu dofinansowań oraz takich, którzy chcieliby dotychczas zgromadzoną wiedzę z tego obszaru usystematyzować.

Spotkanie będzie miało charakter wykładowy, z możliwością zadawania pytań przy użyciu mikrofonu i kamery lub poprzez czat.


Uwaga: wszystkie szkolenia NIM realizowane od początku kwietnia br., są opłacane poprzez tę stronę za pośrednictwem systemu płatności PayU. Umożliwia on skorzystanie z najpopularniejszych form płatności, takich jak przelew internetowy, karta kredytowa, BLIK itd. Instytut nie wystawia faktur przed dokonaniem płatności, jak również faktur pro-forma. System daje możliwość wygenerowania tradycyjnego druku przelewu bankowego (w dalszych krokach w kategorii „Przelew”), o zestawie danych zbieżnym z fakturą pro-forma. Po zaksięgowaniu wpłaty system wygeneruje fakturę i można będzie ją pobrać.


Zalecenia techniczne:

1. Zainstalowana na komputerze aplikacja Zoom, w aktualnej wersji.

2. Stabilne i wydajne łącze internetowe (nie zalecamy korzystania z Internetu mobilnego).

3. Zestaw słuchawkowy z mikrofonem, na wypadek pogłosu.

 

Zgłoszenia przyjmowane będą od 09.04.2024 do 16.04.2024 r. do godz. 15:00. W dniu 23.04.2024 r. roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu i przydzielimy dostęp do płatności osobom zakwalifikowanym. W przypadku dużej liczby kandydatów przyjmować będziemy po jednym przedstawicielu z danego muzeum. Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na obu częściach szkolenia.

 

Program ramowy:

Gdzie i jak poszukiwać informacji nt. grantów umożliwiających finansowanie projektów muzealnych (Weronika Litwin)

Jak przygotowywać wnioski o dotacje (Weronika Litwin)

Jak planować i realizować projekty finansowane z grantów, by zminimalizować ryzyko wystąpienia trudności i nieprzewidzianych zdarzeń (Weronika Litwin)

Najważniejsze różnice pomiędzy sposobem planowania i realizowania projektów finansowanych z grantów, a tych finansowanych ze środków własnych (Katarzyna Liwak-Rybak)

Planowanie i ewaluacja. Dlaczego te dwa etapy realizacji projektów są tak ważne (Katarzyna Liwak-Rybak)

Praca zespołowa: budowanie zespołu, zarządzanie zespołem, praca w grupie, komunikacja (Katarzyna Liwak-Rybak)

Praktyczne spojrzenie na pozyskiwanie finansowych środków zewnętrznych od przygotowania wniosku o dofinansowanie do rozliczenia końcowego (Zuzanna Woźniak)


Osoby prowadzące:

Weronika Litwin – ekspertka z zakresu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych (Kierowniczka Działu Pozyskiwania Funduszy w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN)

Katarzyna Liwak-Rybak – ekspertka z zakresu zarządzania projektami w instytucjach kultury (Zastępczyni Dyrektorki Muzeum Warszawy ds. Komunikacji)

Zuzanna Woźniak – Kierownik Działu Wystaw i Projektów (Muzeum Kinematografii w Łodzi)


Osoba do kontaktu z NIM w razie pytań programowych: Monika Czartoryjska (NIM) – mczartoryjska@nim.gov.pl

W przypadku pytań organizacyjnych: szkolenia@nim.gov.pl.

 wtorek, 7 maja 2024, 09:00
 środa, 8 maja 2024, 14:00
 online (szkolenia realizowane przez internet)
 40
 Odbył się / Zakończony
 Ceny netto
Muzea z Wykazu muzeów:
250 PLN
Pozostałe muzea i inne instytucje kultury:
300 PLN
Pozostałe instytucje, organizacje i podmioty komercyjne:
500 PLN
Zarządzanie projektem w muzeum
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
Wejdź do kursu

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Zarządzanie projektem w muzeum

Warsztaty adresowane są w szczególności do koordynatorów projektów, ale także wszystkich osób, które w muzeum tworzą i prowadzą mniejsze i większe projekty, opracowują harmonogramy działań, przygotowują scenariusze wystaw i chcą poczuć się pewniej w kierowaniu zespołem lub poznać sposoby ewaluacji projektu.

Celem szkolenia jest przybliżenie muzealnikom zasad sprawnego zarządzania projektem. W trakcie zajęć uczestnicy zostaną podzieleni na zespoły, które będą miały możliwość praktycznego poznania etapów pracy nad projektem od planowania, przez produkcję, po ewaluację. Poznają sposoby tworzenia skutecznych i realistycznych harmonogramów, a także dowiedzą się jak zarządzać zmianą i radzić sobie w trudnych sytuacjach. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na kulturę organizacyjną instytucji, dzięki czemu uczestnicy otrzymają narzędzia do zarządzania projektem i kierowania zespołem projektowym. Dyskusja z udziałem ekspertów z większych i mniejszych instytucji pozwoli zapoznać się z doświadczeniami osób pracujących w różnych muzeach.

Szkolenie ma charakter warsztatowy, zakłada aktywny udział uczestników.

Uwaga: wszystkie szkolenia NIM realizowane od początku kwietnia br., są opłacane poprzez tę stronę za pośrednictwem systemu płatności PayU. Umożliwia on skorzystanie z najpopularniejszych form płatności, takich jak przelew internetowy, karta kredytowa, BLIK itd. Instytut nie wystawia faktur przed dokonaniem płatności, jak również faktur pro-forma. System daje możliwość wygenerowania tradycyjnego druku przelewu bankowego (w dalszych krokach w kategorii „Przelew”), o zestawie danych zbieżnym z fakturą pro-forma. Po zaksięgowaniu wpłaty system wygeneruje fakturę i można będzie ją pobrać.

Zgłoszenia przyjmowane są od 28.03.2024 do 10.04.2024 r. do godz. 15:00. W dniu 11.04.2024 r. roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu i przydzielimy dostęp do płatności osobom zakwalifikowanym. Cena nie obejmuje noclegu i dojazdu. Uczestnicy realizują dojazd i nocleg we własnym zakresie. W przypadku dużej liczby kandydatów przyjmować będziemy po jednym przedstawicielu z danego muzeum. Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na obu częściach szkolenia.


Szkolenie odbędzie się w dwóch lokalizacjach:

Dzień 1. (25.04.2024, czwartek): Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1A, 81-374 Gdynia. Sala wystawowa, poziom K3, Wystawa "Jakub Szczęsny. Polskie Projekty Polscy Projektanci"

Dzień 2. (26.04.2024, piątek): Pomorski Park Naukowo-Technologiczny (PPNT), Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia. Budynek III, sala F/H


Ramowy program:

1. Wprowadzenie podstawowych pojęć i informacji

2. Tworzenie zespołu projektowego

3. Etapy prac nad projektem (kreacja/inicjacja, planowanie, realizacja, zamykanie/ewaluacja).

4. Planowanie jest wszystkim, czyli pierwsze kroki w projekcie (karta projektu, planowanie, harmonogram, zakres, budżet, itd.) Praca w grupach.

5. Realizacja projektu. Trudności i zmiany w projekcie.

6. Zamykanie projektu i ewaluacja. Przydatne narzędzia i dobre praktyki.

7. Dyskusja z udziałem zaproszonych ekspertów - Zarządzanie projektem w mniejszych  i większych instytucjach

 

Prowadzący:

- dr Anna Śliwa, Muzeum Miasta Gdyni, kierownik Działu Sztuki;

- Alicja Harackiewicz, Centrum Nauki Experyment, dyrektor.

Eksperci zaproszeni do dyskusji:
Dyrektor Muzeum Miasta Gdyni: Karin Moder
Dyrektor Muzeum Ziemi Puckiej:
Barbara Kos-Dąbrowska

Moderacja: Joanna Grzonkowska


Osoba do kontaktu z NIM w razie pytań programowych: Joanna Grzonkowska jgrzonkowska@nim.gov.pl
Kontakt w przypadku pytań organizacyjnych: szkolenia@nim.gov.pl

 czwartek, 25 kwietnia 2024, 10:00
 piątek, 26 kwietnia 2024, 15:00
 Muzeum Miasta Gdyni (Gdynia (81-374), ul. Zawiszy Czarnego 1A)
 25
 Odbył się / Zakończony
 Ceny netto
Muzea z Wykazu muzeów:
450,00 PLN
Pozostałe muzea i inne instytucje kultury:
550,00 PLN
Pozostałe instytucje, organizacje i podmioty komercyjne:
1200,00 PLN
Zarządzanie procesem wydawniczym
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
Wejdź do kursu

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Zarządzanie procesem wydawniczym

Warsztaty towarzyszą II edycji Konkursu Muzealna Książka Roku i skierowane są do pracowników muzeów odpowiedzialnych za koordynację procesów wydawniczych. Są to warsztaty stacjonarne – odbędą się w dniu 24 listopada 2023 r. w Akademickiej Drukarni Akcydensowej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu 5.

Celem warsztatów jest praktyczne omówienie procesu wydawniczego: począwszy od tworzenia strategii wydawniczej i określenia celów działalności wydawniczej, przez zagadnienia związane z finansowaniem publikacji i ich projektowaniem – tu z uwzględnieniem aspektów graficznych, po wskazanie dobrych praktyk, najczęstszych problemów i wyzwań.

Forma warsztatowa zakłada prezentację case study, wymianę opinii, poglądów i doświadczeń.


Liczba miejsc jest ograniczona (20). Zgłoszenia przyjmowane będą od 27.10.2023 r. do 08.11.2023 r. do godz. 15:00. W dniu 10.11.2023 r. roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Uczestnicy realizują dojazd i nocleg we własnym zakresie.


Program ramowy:

·       Strategia wydawnicza (profil działalności i kierunki rozwoju instytucji, typy publikacji, odbiorcy publikowanych treści)

·       Cele działalności wydawniczej (publikacje, których potrzebujemy, oczekiwania potencjalnych czytelników, poszukiwanie autorów i współautorów, określenie stylu i języka publikacji a identyfikacja wizualna wydawcy)

·       Planowanie i finansowanie publikacji (tworzenie budżetu, umowy z twórcami i autorami, prawo autorskie i licencje, postępowania przetargowe)

·       Projektowanie publikacji (typografia, obróbka ilustracji, zagadnienia poligraficzne, przygotowanie do druku)

·       Współpraca grafik – zespół wydawniczy

·       Case study

·       Budowanie zespołu wydawniczego i środowiska współpracowników

·       Przebieg prac wydawniczych – dobre praktyki, problemy i wyzwania

·       Sukcesy i porażki

·       Pytania i odpowiedzi

 

Prowadzący:

1. Katarzyna Nowak – dyrektor Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha

2. Wioletta Laskowska-Smoczyńska – specjalista ds. wydawnictw (Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha)

3. Tomasz Stelmaski – artysta wizualny, projektant graficzny (Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie)

 

W przypadku pytań dotyczących kwestii programowych prosimy o kontakt z Martą Kocus: mkocus@nimoz.pl 

W przypadku pytań organizacyjnych: szkolenia@nimoz.pl

 piątek, 24 listopada 2023, 10:00
 piątek, 24 listopada 2023, 17:00
 Akademicka Drukarnia Akcydensowa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 5)
 20
 Odbył się / Zakończony
Pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
Wejdź do kursu

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych

Szkolenie koncentrować się będzie na zagadnieniach związanych z procesem poszukiwania i pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, od instytucji publicznych i prywatnych, na wspieranie działalności statutowej muzeów. Jego celem będzie także zilustrowanie dobrych praktyk związanych z realizowaniem przedsięwzięć muzealnych z udziałem dofinansowań.

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do relatywnie niewielkich muzeów, niemających pracowników wyspecjalizowanych w zakresie pozyskiwania grantów oraz prowadzenia projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Do udziału w nim zapraszamy muzealników mających niewielkie doświadczenie w pozyskiwaniu dofinansowań oraz takich, którzy chcieliby dotychczas zgromadzoną wiedzę z tego obszaru usystematyzować.

Spotkanie będzie miało charakter wykładowy, z możliwością zadawania pytań przy użyciu mikrofonu i kamery lub poprzez czat.


Zalecenia techniczne:

1.       Zainstalowana na komputerze aplikacja Zoom.

2.       Stabilne i wydajne łącze internetowe (nie zalecamy korzystania z Internetu mobilnego).

3.       Zestaw słuchawkowy z mikrofonem, na wypadek pogłosu.


Liczba uczestników – 40 osób. W przypadku dużej liczby kandydatów przyjmować będziemy po jednym przedstawicielu z danego muzeum. Zgłoszenia przyjmowane będą od 16 maja do 23 maja 2023, do godziny 15:00. Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną 30 maja 2023. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


Program ramowy:

Gdzie i jak poszukiwać informacji nt. grantów umożliwiających finansowanie projektów muzealnych.

Jak planować i realizować projekty finansowane z grantów, by zminimalizować ryzyko wystąpienia trudności i nieprzewidzianych zdarzeń.

Jak przygotowywać wnioski o dotacje.

Najważniejsze różnice pomiędzy sposobem planowania i realizowania projektów finansowanych z grantów, a tych finansowanych ze środków własnych.

Planowanie i ewaluacja. Dlaczego te dwa etapy realizacji projektów są tak ważne?

Praca zespołowa: budowanie zespołu, zarządzanie zespołem, praca w grupie, komunikacja.


Osoby prowadzące:

Weronika Litwin – ekspertka z zakresu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych (Muzeum Historii Żydów Polskich Polin)

Katarzyna Liwak-Rybak – ekspertka z zakresu zarządzania projektami w instytucjach kultury (Muzeum Warszawy)


W przypadku pytań dotyczących kwestii programowych: Monika Czartoryjska, mczartoryjska@nimoz.pl.

W przypadku pytań dotyczących kwestii organizacyjnych prosimy o kontakt: szkolenia@nimoz.pl

 wtorek, 6 czerwca 2023, 09:00
 wtorek, 6 czerwca 2023, 15:00
 online (szkolenia realizowane przez internet)
 40
 Odbył się / Zakończony
Zarządzanie projektem w muzeum
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
Wejdź do kursu

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Zarządzanie projektem w muzeum

Warsztaty online adresowane są w szczególności do koordynatorów projektów, ale także wszystkich osób, które w muzeum tworzą i prowadzą mniejsze i większe projekty, opracowują harmonogramy działań, przygotowują scenariusze wystaw i chcą poczuć się pewniej kierowaniu zespołem lub poznać sposoby ewaluacji projektu.

Celem szkolenia jest przybliżenie muzealnikom zasad sprawnego zarządzania projektem. W trakcie zajęć uczestnicy zostaną podzieleni na wirtualne zespoły, które będą miały możliwość praktycznego poznania etapów pracy nad projektem od planowania, przez produkcję, po ewaluację. Poznają sposoby tworzenia skutecznych i realistycznych harmonogramów, a także dowiedzą się jak zarządzać zmianą i radzić sobie w trudnych sytuacjach. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na kulturę organizacyjną instytucji, dzięki czemu uczestnicy otrzymają narzędzia do zarządzania projektem i kierowania zespołem projektowym. Dyskusja z udziałem ekspertów z większych i mniejszych instytucji pozwoli zapoznać się z doświadczeniami osób pracujących w różnych muzeach.

Szkolenie zakłada aktywny udział – uczestnicy będą komunikować się z wykorzystaniem kamer i mikrofonów.


Zalecenia techniczne:

1.       Zainstalowana na komputerze aplikacja Zoom.

2.       Stabilne i wydajne łącze internetowe (nie zalecamy korzystania z Internetu mobilnego).

3.       Zestaw słuchawkowy z mikrofonem, na wypadek pogłosu.

 

Liczba uczestników – 24 osoby. W przypadku dużej liczby kandydatów przyjmować będziemy po jednym przedstawicielu z danego muzeum. Zgłoszenia przyjmowane będą od 6.04.2023 r. do 14.04.2023 r. do godz. 15:00. Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną w dniu 20 kwietnia 2023 r. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na obu częściach szkolenia.


Ramowy program:

1. Tworzenie zespołu projektowego.

2. Etapy prac nad projektem (kreacja/inicjacja, planowanie, realizacja, zamykanie/ewaluacja).

3. Planowanie jest wszystkim, czyli pierwsze kroki w projekcie (karta

projektu, planowanie, harmonogram, zakres, budżet itd.). Praca w grupach.

4. Realizacja projektu. Trudności i zmiany w projekcie.

5. Zamykanie projektu i ewaluacja. Przydatne narzędzia i dobre praktyki.

6. Dyskusja z udziałem zaproszonych ekspertów – Zarządzanie projektem w mniejszych

 i większych instytucjach.

 

Prowadzący:

dr Anna Śliwa, Muzeum Miasta Gdyni, Kierownik Działu Sztuki

Alicja Harackiewicz, Centrum Nauki Experyment, Dyrektor

Eksperci zaproszeni do dyskusji:

Beata Kiszel, Dyrektor Muzeum w Tarnowskich Górach

Piotr Górajec, Zastępca dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Moderacja: Joanna Grzonkowska (NIMOZ)


Osoba do kontaktu z NIMOZ w razie pytań programowych Joanna Grzonkowska, jgrzonkowska@nimoz.pl.

Kontakt w przypadku pytań organizacyjnych: szkolenia@nimoz.pl

 czwartek, 27 kwietnia 2023, 10:00
 piątek, 28 kwietnia 2023, 14:00
 online (szkolenia realizowane przez internet)
 24
 Odbył się / Zakończony
Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Badanie polskich strat wojennych” – zasady aplikowania i realizacji
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
Wejdź do kursu

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Badanie polskich strat wojennych” – zasady aplikowania i realizacji

Seminarium online skierowane do osób zainteresowanych aplikacją do programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Badanie polskich strat wojennych”. Seminarium poruszać będzie kwestie merytoryczne i formalne związane z aplikacją do programu oraz wybrane aspekty realizacji zadań w ramach przyznanej dotacji.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów uprawnionych do składania wniosków:

·       państwowych instytucji kultury;

·       samorządowych instytucji kultury;

·       organizacji pozarządowych;

·       kościołów i związków wyznaniowych oraz ich osób prawnych;

·       państwowych uczelni wyższych oraz ich osób prawnych.

W szkoleniu uczestniczyć mogą przedstawiciele podmiotów, które do tej pory nie brały udziału w naborach do programu, jak również podmiotów, które korzystały z przyznanych dotacji.

Szkolenie organizowane jest we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


 Program „Badanie polskich strat wojennych” poświęcony jest wsparciu działalności w obszarze badań proweniencyjnych odnośnie do strat wojennych poniesionych w związku z II wojną światową w zakresie zbiorów pochodzących z kolekcji publicznych, prywatnych i związków wyznaniowych. Wspierane są kwerendy archiwalne, digitalizacja źródeł, wydawnictwa, konferencje, szkolenia, budowa stron internetowych i organizacja wystaw poświęconych stratom wojennym lub, szerzej, badaniom proweniencyjnym zbiorów.


Zalecenia techniczne:

1.       Zainstalowana na komputerze aplikacja Zoom.

2.       Stabilne i wydajne łącze internetowe (nie zalecamy korzystania z Internetu mobilnego).

3.       Zestaw słuchawkowy z mikrofonem, na wypadek pogłosu.


Zgłoszenia przyjmowane będą od 05.10.2022 r. do 14.10.2022 r. do godz. 13:00. W dniu 19.10.2022 r. roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

Osoba do kontaktu w sprawach programowych: Małgorzata Zając, tel. (22) 421-01-70.

Kontakt w przypadku pytań organizacyjnych: szkolenia@nimoz.pl

 środa, 26 października 2022, 10:00
 środa, 26 października 2022, 13:30
 online (szkolenia realizowane przez internet)
 100
 Odbył się / Zakończony
Zarządzanie projektem w muzeum
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
Wejdź do kursu

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Zarządzanie projektem w muzeum

Warsztaty online adresowane są w szczególności do koordynatorów projektów, ale także wszystkich osób, które w muzeum tworzą i prowadzą mniejsze i większe projekty, opracowują harmonogramy działań, przygotowują scenariusze wystaw i chcą poczuć się pewniej kierowaniu zespołem lub poznać sposoby ewaluacji projektu.

Celem szkolenia jest przybliżenie muzealnikom zasad sprawnego zarządzania projektem. W trakcie zajęć uczestnicy zostaną podzieleni na wirtualne zespoły, które będą miały możliwość praktycznego poznania etapów pracy nad projektem od planowania, przez produkcję, po ewaluację. Poznają sposoby tworzenia skutecznych i realistycznych harmonogramów, a także dowiedzą się jak zarządzać zmianą i radzić sobie w trudnych sytuacjach. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na kulturę organizacyjną instytucji, dzięki czemu uczestnicy otrzymają narzędzia do zarządzania projektem i kierowania zespołem projektowym. Dyskusja z udziałem ekspertów z większych i mniejszych instytucji pozwoli zapoznać się z doświadczeniami osób pracujących w różnych muzeach.

Szkolenie zakłada aktywny udział – uczestnicy będą komunikować się z wykorzystaniem kamer i mikrofonów.


Zalecenia techniczne:

1.       Zainstalowana na komputerze aplikacja Zoom.

2.       Stabilne i wydajne łącze internetowe (nie zalecamy korzystania z Internetu mobilnego).

3.       Zestaw słuchawkowy z mikrofonem, na wypadek pogłosu.


Liczba uczestników – 25 osób. Prosimy o przysyłanie kandydatur jednego przedstawiciela danego muzeum. Zgłoszenia przyjmowane będą od 24.08.2022 r. do 31.08.2022 r. do godz. 15:00 (do tego czasu aktywna będzie również krótka obowiązkowa ankieta wstępna). Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną w dniu 07.09.2022 r. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Do otrzymania zaświadczenia uprawniać będzie obecność na całym szkoleniu.


Prowadzący:

dr Anna Śliwa, Muzeum Miasta Gdyni, Kierownik Działu Sztuki.

Alicja Harackiewicz, Centrum Nauki Experyment, Dyrektor.

Eksperci zaproszeni do dyskusji:

Beata Kiszel, Dyrektor Muzeum w Tarnowskich Górach.

Paweł Fijałkowski, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Kierownik Biura Projektów.

Moderacja: Piotr Majewski, Dyrektor NIMOZ.


 Program ramowy:

1. Tworzenie zespołu projektowego.

2. Etapy prac nad projektem (kreacja, realizacja, ewaluacja).

3. Planowanie, zakładane cele, grupa docelowa, harmonogram.

4. Realizacja projektu. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach.

5. Ewaluacja. Przydatne narzędzia i dobre praktyki.

6. Dyskusja z udziałem zaproszonych ekspertów - Zarządzanie projektem w mniejszych

 i większych instytucjach.

 

Osoba do kontaktu z NIMOZ w razie pytań programowych: Joanna Grzonkowska, jgrzonkowska@nimoz.pl.

Kontakt w przypadku pytań organizacyjnych: szkolenia@nimoz.pl.  

 środa, 14 września 2022, 09:30
 środa, 14 września 2022, 15:00
 online (szkolenia realizowane przez internet)
 25
 Odbył się / Zakończony
Zarządzanie projektem dofinansowanym ze środków zewnętrznych
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
Wejdź do kursu

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Zarządzanie projektem dofinansowanym ze środków zewnętrznych

Zapraszamy na drugą edycję szkolenia dotyczącego zrządzania projektem realizowanym w muzeum z dotacji celowej, grantu lub innych środków zewnętrznych. Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które w  muzeum biorą udział w realizacji tego typu projektów; pomysłodawców projektów i osób nimi zarządzających, pracowników merytorycznych, osób zajmujących się pozyskiwaniem funduszy, realizujących projekty, rozliczających je, sprawozdających.

Na proces planowania, realizacji i rozliczanie projektu chcemy spojrzeć oczami pracownika merytorycznego, osoby odpowiedzialnej za pozyskiwanie funduszy, głównej księgowej, dyrektora, osoby wnioski o grant oceniającej i osoby ze strony grantobiorcy odpowiedzialnej za współpracę i rozliczenie projektu. Te uzupełniające się spojrzenia pozwolą pokazać wagę budowania zespołu projektowego, komunikacji oraz właściwej kolejności włączanie w projekt kolejnych specjalistów. Tematem przewodnim szkolenia będzie współpraca między wszystkimi wymienionymi osobami a także zewnętrznymi podmiotami, np. grantodawcą. Prelegenci zwracać będą uwagę na kwestie związane ze wszystkimi rodzajami grantów i dotacji, a także na konieczność organizacyjnego powiązania zadań realizowanych z dotacji celowych z działalnością podstawową muzeów i innymi, równolegle prowadzonymi projektami.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Liczba uczestników to 20 osób. Prosimy o przysyłanie zgłoszeń wyłącznie 2 osób z  danego muzeum (w przypadku dużej liczby chętnych liczba osób z danego muzeum może być ograniczona do 1 osoby).
Prosimy, aby osoby zgłaszające się zakładały swoje konto osobiście, podając indywidualny adres email.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 10 października 2019 r. do godziny 12:00 wyłącznie za pośrednictwem systemu Moodle.
Po zakończeniu naboru roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu się bądź przyjęciu na listę rezerwową. 


PROGRAM SZKOLENIA

  • Zarządzanie projektem z punktu widzenia pracownika merytorycznego
  • Zarządzanie projektem z punktu widzenia pracownika zajmującego się pozyskiwaniem funduszy
  • Zarządzanie projektem z punktu widzenia pracownika zajmującego się księgowością
  • Zarządzanie projektem z punktu widzenia dyrektora muzeum
  • Zasady wypełniania wniosków z punktu widzenia oceniającego
  • Zarządzanie projektem z punktu widzenia przedstawiciela grantodawcy

 piątek, 25 października 2019, 09:30
 piątek, 25 października 2019, 15:15
 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)
 20
 Odbył się / Zakończony
Zarządzanie projektem dofinansowanym ze środków zewnętrznych
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
Wejdź do kursu

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Zarządzanie projektem dofinansowanym ze środków zewnętrznych

Zapraszamy na pierwszą edycję szkolenia dotyczącego zrządzania projektem realizowanym w muzeum z dotacji celowej, grantu lub innych środków zewnętrznych. Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które w  muzeum biorą udział w realizacji tego typu projektów; pomysłodawców projektów i osób nimi zarządzających, pracowników merytorycznych, osób zajmujących się pozyskiwaniem funduszy, realizujących projekty, rozliczających je, sprawozdających.

Na proces planowania, realizacji i rozliczanie projektu chcemy spojrzeć oczami pracownika merytorycznego, osoby odpowiedzialnej za pozyskiwanie funduszy, głównej księgowej, dyrektora, osoby wnioski o grant oceniającej i osoby ze strony grantobiorcy odpowiedzialnej za współpracę i rozliczenie projektu. Te uzupełniające się spojrzenia pozwolą pokazać wagę budowania zespołu projektowego, komunikacji oraz właściwej kolejności włączanie w projekt kolejnych specjalistów. Tematem przewodnim szkolenia będzie współpraca między wszystkimi wymienionymi osobami a także zewnętrznymi podmiotami, np. grantodawcą. Prelegenci zwracać będą uwagę na kwestie związane ze wszystkimi rodzajami grantów i dotacji, a także na konieczność organizacyjnego powiązania zadań realizowanych z dotacji celowych z działalnością podstawową muzeów i innymi, równolegle prowadzonymi projektami.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Liczba uczestników to 25 osób. Prosimy o przysyłanie zgłoszeń wyłącznie 2 osób z  danego muzeum (w przypadku dużej liczby chętnych liczba osób z danego muzeum może być ograniczona do 1 osoby).
Prosimy, aby osoby zgłaszające się zakładały swoje konto osobiście, podając indywidualny adres email.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 11 października 2018 r. do godziny 16:00 wyłącznie za pośrednictwem systemu Moodle. Po zakończeniu naboru roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu się bądź przyjęciu na listę rezerwową.

PROGRAM SZKOLENIA

9.30 -9.35 – Wprowadzenie – Monika Czartoryjska (NIMOZ)

9.35-10.45 – Zarządzanie projektem z punktu widzenia pracownika merytorycznego - dr Anna Śliwa (Kierownik Działu Sztuki, Muzeum Miasta Gdyni)

10.45-11.00 – przerwa kawowa

11.00-12.00 – Zarządzanie projektem z punktu widzenia pracownika zajmującego się pozyskiwaniem funduszy - Joanna Konecka (Specjalista ds. Pozyskiwania Funduszy, Muzeum Warmii i Mazur)

12.00-12.45  - Zarządzanie projektem z punktu widzenia pracownika zajmującego się księgowością – Aneta Kamińska (Główny Księgowy, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie)

12.45-13.30 - lunch

13.30- 14.15 - Zarządzanie projektem z punktu widzenia dyrektora muzeum – Anna Wiśniewska (Zastępca Dyrektora, Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu)

14.15-14.45 - Zasady wypełniania wniosków z punktu widzenia oceniającego – Alicja de Rosset (Dział Digitalizacji, NIMOZ)

14.45-15.15- Zarządzanie projektem z punktu widzenia przedstawiciela grantodawcy  - Monika Czartoryjska (NIMOZ)

 piątek, 26 października 2018, 09:30
 piątek, 26 października 2018, 15:30
 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)
 25
 Odbył się / Zakończony
Zarządzanie projektem digitalizacyjnym w muzeach
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
Wejdź do kursu

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Zarządzanie projektem digitalizacyjnym w muzeach

Szkolenie to kierowane jest do pracowników muzeów, którzy rozpoczynają lub mają rozpocząć zadania związane z zarządzaniem i nadzorowaniem procesu digitalizacji oraz realizację projektów z tego obszaru.

Szkolenie poruszać będzie podstawy zarządzania procesem digitalizacji w muzeach. Omówione zostaną zarówno zagadnienia szeroko rozumianej digitalizacji, jak i najważniejsze elementy procesu produkcyjnego, w tym jego planowania, organizacji, realizacji oraz ewaluacji.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Liczba uczestników to 20 osób. Prosimy o przysyłanie kandydatur wyłącznie 1 przedstawiciela danego muzeum. Prosimy, aby osoby zgłaszające się zakładały swoje konto osobiście, podając indywidualny adres email.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 27 marca 2018 r. do godziny 16:00 wyłącznie za pośrednictwem systemu Moodle. W dniu 29 marca roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu.

 

Informacje organizacyjne:

Prowadzący: Marcin Kłos

Program:

I. Czym jest digitalizacja? Czym jest projekt digitalizacyjny? Jakie są jego cele i dla kogo się go tworzy?

Przygotowanie projektu

Wizja, misja i cele

Odbiorcy projektu i udziałowcy

II. Jak przebiega proces digitalizacji?

Organizacja procesu     

Realizacja procesu

Ewaluacja procesu

III. Jakie są efekty projektu? Jak należy ewaluować projekt? Co dzieje się po zakończeniu projektu?

Efekty projektu

Ewaluacja

Dalsze działania

Społeczności

 czwartek, 12 kwietnia 2018, 09:30
 czwartek, 12 kwietnia 2018, 16:00
 MNG (ul. Toruńska 1, 80-822 Gdańsk http://www.mng.gda.pl )
 20
 Odbył się / Zakończony