Przejdź do głównej zawartości

Liczba kategorii kursów: 13

Immunitet muzealny
PRAWO W DZIAŁALNOŚCI MUZEÓW
Wejdź do kursu

PRAWO W DZIAŁALNOŚCI MUZEÓW

Immunitet muzealny

„Immunitet muzealny" – ochrona prawna rzeczy ruchomych o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej wypożyczonych z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (rozdział 4a ustawy o muzeach). Immunitet zabezpiecza wypożyczony obiekt, na czas trwania wystawy, przed roszczeniem osób trzecich. Głównym celem wprowadzenia tej procedury administracyjnej jest ułatwienie, a w przypadku niektórych krajów spełnienie koniecznego warunku wypożyczenia obiektów z kolekcji zagranicznych.

Regulacja prawna dotyczy muzeów oraz innych instytucji kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Szkolenie skierowane jest do zatem do pracowników tych instytucji, których zadaniem jest organizacja wystaw czasowych. Celem szkolenia jest przybliżenie aktów prawnych regulujących ww. procedurę, opis wymaganych dokumentów do złożenia wniosków, ze szczególnym uwzględnieniem terminów wynikających z aktów prawnych oraz przedstawienie najczęściej popełnianych błędów w składanych wnioskach. Szkolenie będzie miało charakter wykładowy.

Zgłoszenia przyjmowane będą od 11.04.2024 do 18.04.2024 r. do godz. 15:00. W dniu 24.04.2024 r. roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu i przydzielimy dostęp do płatności osobom zakwalifikowanym. W przypadku dużej liczby kandydatów przyjmować będziemy po jednym przedstawicielu z danego muzeum. Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie obecność na całym szkoleniu.

Uwaga: wszystkie szkolenia NIM realizowane od początku kwietnia br., są opłacane poprzez tę stronę za pośrednictwem systemu płatności PayU. Umożliwia on skorzystanie z najpopularniejszych form płatności, takich jak przelew internetowy, karta kredytowa, BLIK itd. Instytut nie wystawia faktur przed dokonaniem płatności, jak również faktur pro-forma. System daje możliwość wygenerowania tradycyjnego druku przelewu bankowego (w dalszych krokach w kategorii „Przelew”), o zestawie danych zbieżnym z fakturą pro-forma. Po zaksięgowaniu wpłaty system wygeneruje fakturę i można będzie ją pobrać.

Program ramowy:

1. Co to jest Immunitet muzealny? Powody ustanowienia ochrony prawnej rzeczy ruchomych o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej wypożyczonych z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kontekst polski i międzynarodowy.

2.  Tryb obejmowania rzeczy ruchomych ochroną prawną. Teoria i praktyka.

3. Weryfikacja obiektów w bazach MKiDN.

4. Pochodzenie ma znaczenie - badania proweniencyjne w kontekście wypożyczeń muzealnych.

 

Osoby prowadzące:

Bartosz Skaldawski - zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Muzeów.

Joanna Grzonkowska - kierownik Działu Organizacji Muzeów NIM.

Aleksandra John-Siemiętowska - Departament Restytucji Dóbr Kultury MKiDN.

Karolina Zalewska – współpracowniczka Departamentu Restytucji Dóbr Kultury MKiDN. Prowadzi firmę specjalizującą się w kwerendach archiwalnych i opracowaniach zabytków na potrzeby prac konserwatorskich, projektów architektonicznych i muzealnych.


Kontakt w sprawach programowych: Joanna Grzonkowska jgrzonkowska@nim.gov.pl
Kontakt w sprawach organizacyjnych:
szkolenia@nim.gov.pl

 czwartek, 9 maja 2024, 10:00
 czwartek, 9 maja 2024, 16:00
 Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie SHOWROOM - Kordegarda Pałacu Czapskich (Warszawa (00-068), ul. Krakowskie Przedmieście 5)
 20
 Odbył się / Zakończony
 Ceny netto
Muzea z Wykazu muzeów:
300,00 PLN
Pozostałe muzea i inne instytucje kultury:
400,00 PLN
Pozostałe instytucje, organizacje i podmioty komercyjne:
800,00 PLN
Prawnoautorskie aspekty zarządzania zbiorami
PRAWO W DZIAŁALNOŚCI MUZEÓW
Wejdź do kursu

PRAWO W DZIAŁALNOŚCI MUZEÓW

Prawnoautorskie aspekty zarządzania zbiorami

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do prawidłowego prowadzenia spraw związanych z zarządzaniem zbiorami w zakresie prawa autorskiego. Obok obowiązujących przepisów, przedstawione zostaną zagadnienia odnoszące się m.in. do nabywania obiektów (w tym ustalania praw autorskich, zawierania odpowiednich umów), użyczania obiektów (zarówno własnych, jak i od innych instytucji), a także udostępniania danych, w tym w związku z Ustawą o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do inwentaryzatorów muzealnych, pracowników zajmujących się problematyką prawnoautorską w muzeach, do osób zajmujących się udostępnianiem danych (pracownicy działów digitalizacji, upowszechniania itp.), a także do kuratorów i opiekunów zbiorów.

Szkolenie będzie realizowane w dniach 15 i 16 kwietnia i będzie miało charakter wykładowy. Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań z wykorzystaniem mikrofonów i kamer.

Uwaga: wszystkie szkolenia NIM realizowane od początku kwietnia br., są opłacane poprzez tę stronę za pośrednictwem systemu płatności PayU. Umożliwia on skorzystanie z najpopularniejszych form płatności, takich jak przelew internetowy, karta kredytowa, BLIK itd. Instytut nie wystawia faktur przed dokonaniem płatności, jak również faktur pro-forma. System daje możliwość wygenerowania tradycyjnego druku przelewu bankowego (w dalszych krokach w kategorii „Przelew”), o zestawie danych zbieżnym z fakturą pro-forma. Po zaksięgowaniu wpłaty system wygeneruje fakturę i można będzie ją pobrać.

Zalecenia techniczne:

1.  Zainstalowana na komputerze aplikacja Zoom, w aktualnej wersji.
2. Stabilne i wydajne łącze internetowe (nie zalecamy korzystania z Internetu mobilnego).
3. Zestaw słuchawkowy z mikrofonem, na wypadek pogłosu.

Zgłoszenia przyjmowane są od 18.03.2024 do 25.03.2024 r. do godz. 15:00. W dniu 02.04.2024 r. roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu i przydzielimy dostęp do płatności osobom zakwalifikowanym. W przypadku dużej liczby kandydatów przyjmować będziemy po jednym przedstawicielu z danego muzeum. Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na obu częściach szkolenia.

Program ramowy:

1. Prawo autorskie a zbiory muzealne – wprowadzenie
2. Gromadzenie zbiorów – regulowanie kwestii prawnoautorskich
3. Prawnoautorskie aspekty zarządzania zbiorami
4. Udostępnianie zbiorów w internecie i otwartość danych

Osoby prowadzące: dr Zofia Zawadzka, dr Paulina Gwoździewicz-Matan, Natalia Fyderek, Natalia Cetera.

W przypadku pytań dotyczących kwestii programowych prosimy o kontakt: Katarzyna Wojda-Zakrzewska, kwojda-zakrzewska@nim.gov.pl.

W przypadku pytań organizacyjnych: szkolenia@nim.gov.pl.

 poniedziałek, 15 kwietnia 2024, 10:00
 wtorek, 16 kwietnia 2024, 13:30
 online (szkolenia realizowane przez internet)
 35
 Odbył się / Zakończony
 Ceny netto
Muzea z Wykazu muzeów:
250,00 PLN
Pozostałe muzea i inne instytucje kultury:
300,00 PLN
Pozostałe instytucje, organizacje i podmioty komercyjne:
500,00 PLN
Prawnoautorskie aspekty zarządzania zbiorami
PRAWO W DZIAŁALNOŚCI MUZEÓW
Wejdź do kursu

PRAWO W DZIAŁALNOŚCI MUZEÓW

Prawnoautorskie aspekty zarządzania zbiorami

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do prawidłowego prowadzenia spraw związanych z zarządzaniem zbiorami w zakresie prawa autorskiego. Obok obowiązujących przepisów, przedstawione zostaną zagadnienia odnoszące się m.in. do nabywania obiektów (w tym ustalania praw autorskich, zawierania odpowiednich umów), użyczania obiektów (zarówno własnych, jak i od innych instytucji), a także udostępniania danych, w tym w związku z Ustawą o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do inwentaryzatorów muzealnych, pracowników zajmujących się problematyką prawnoautorską w muzeach, do osób zajmujących się udostępnianiem danych (pracownicy działów digitalizacji, upowszechniania itp.), a także do kuratorów i opiekunów zbiorów.

Szkolenie będzie realizowane w dniach 6 i 7 kwietnia i będzie miało charakter wykładowy. Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań z wykorzystaniem mikrofonów i kamer.


Zalecenia techniczne:

1.       Zainstalowana na komputerze aplikacja Zoom.

2.       Stabilne i wydajne łącze internetowe (nie zalecamy korzystania z Internetu mobilnego).

3.       Zestaw słuchawkowy z mikrofonem, na wypadek pogłosu.


Liczba uczestników – 35 osób. W przypadku dużej liczby kandydatów przyjmować będziemy po jednym przedstawicielu z danego muzeum. Zgłoszenia przyjmowane będą od 16.03.2023 r. do 23.03.2023 r. do godz. 15:00. Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną w dniu 30 marca 2023 r. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na obu częściach szkolenia.

Program ramowy:

6 kwietnia, 10:00-13:30:

1.       Prawo autorskie a zbiory muzealne – wprowadzenie (dr Zofia Zawadzka, Adwokat).

2.       Gromadzenie zbiorów – regulowanie kwestii prawnoautorskich (dr Paulina Gwoździewicz-Matan, Radca prawny).

7 kwietnia, 10:00-13:30:

3.       Prawnoautorskie aspekty zarządzania zbiorami (Natalia Fyderek, Główny inwentaryzator, Muzeum Fotografii w Krakowie).

4.       Udostępnianie zbiorów w internecie i otwartość danych (Natalia Cetera, Centrum Cyfrowe).


W przypadku pytań dotyczących kwestii organizacyjnych prosimy o kontakt: szkolenia@nimoz.pl
W przypadku pytań dotyczących kwestii programowych: Łukasz Stawski, lstawski@nimoz.pl.

 czwartek, 6 kwietnia 2023, 10:00
 piątek, 7 kwietnia 2023, 13:30
 online (szkolenia realizowane przez internet)
 35
 Odbył się / Zakończony
Prawnoautorskie aspekty zarządzania zbiorami
PRAWO W DZIAŁALNOŚCI MUZEÓW
Wejdź do kursu

PRAWO W DZIAŁALNOŚCI MUZEÓW

Prawnoautorskie aspekty zarządzania zbiorami

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do prawidłowego prowadzenia spraw związanych z zarządzaniem zbiorami w zakresie prawa autorskiego. Obok obowiązujących przepisów, przedstawione zostaną zagadnienia odnoszące się m.in. do nabywania obiektów (w tym ustalania praw autorskich, zawierania odpowiednich umów), użyczania obiektów (zarówno własnych, jak i od innych instytucji), a także udostępniania danych, w tym w związku z Ustawą o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do inwentaryzatorów muzealnych, pracowników zajmujących się problematyką prawnoautorską w muzeach, do osób zajmujących się udostępnianiem danych (pracownicy działów digitalizacji, upowszechniania itp.), a także do kuratorów i opiekunów zbiorów.

Szkolenie będzie realizowane w dniach 22 i 23 września 2022 w formule dwudniowego seminarium online (wykłady i dyskusja). Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań za pośrednictwem czatu lub z wykorzystaniem mikrofonów i kamer.


Zalecenia techniczne:

1.       Zainstalowana na komputerze aplikacja Zoom.

2.       Stabilne i wydajne łącze internetowe (nie zalecamy korzystania z Internetu mobilnego).

3.       Zestaw słuchawkowy z mikrofonem, na wypadek pogłosu.


Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (30 osób) i seminaryjny charakter szkolenia, prosimy o przysyłanie kandydatur jednego przedstawiciela danego muzeum.

Zgłoszenia przyjmowane są od 01.09.2022 r. do 08.09.2022 r. do godz. 15:00. Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną w dniu 15 września 2022 r. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


Program ramowy:

1.       Prawo autorskie a zbiory muzealne – wprowadzenie

2.       Gromadzenie zbiorów – regulowanie kwestii prawnoautorskich

3.       Prawnoautorskie aspekty zarządzania zbiorami

4.       Udostępnianie zbiorów w internecie i otwartość danych


Prowadzące: dr Zofia Zawadzka, adwokat, specjalistka z zakresu prawa autorskiego i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego; Natalia Fyderek, Główny inwentaryzator, Kierownik Działu Inwentarzy, Muzeum Fotografii w Krakowie; dr Aleksandra Janus, Dyrektorka Centrum Cyfrowego, kierowniczka Pracowni Otwierania Kultury.


W przypadku pytań dotyczących kwestii organizacyjnych prosimy o kontakt: szkolenia@nimoz.pl
W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych: Łukasz Stawski, lstawski@nimoz.pl.

 czwartek, 22 września 2022, 10:00
 piątek, 23 września 2022, 13:30
 online (szkolenia realizowane przez internet)
 30
 Odbył się / Zakończony
Prawne aspekty udostępniania zasobów muzeów w Internecie
PRAWO W DZIAŁALNOŚCI MUZEÓW
Wejdź do kursu

PRAWO W DZIAŁALNOŚCI MUZEÓW

Prawne aspekty udostępniania zasobów muzeów w Internecie

Szkolenie dedykowane jest osobom zaangażowanym w proces tworzenia i udostępniania w Internecie cyfrowych zasobów muzeów.

Szkolenie składać się będzie z dwóch sesji online, w ramach których omówione zostaną m.in. zagadnienia prawa autorskiego w działalności muzeów, kwestie weryfikacji statusu prawnego muzealiów, udostępniania zasobów muzeów w oparciu o obowiązujące przepisy (ustawę o muzeach, ustawę o dostępie do informacji publicznej oraz ustawę re-use), a także polityki otwartości w muzeach. Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań poprzez czat lub z wykorzystaniem mikrofonów i kamer.

 Zalecenia techniczne:

1.       Przeglądarka Firefox lub Chrome (w aktualnej wersji).

2.       Stabilne i wydajne łącze internetowe (nie zalecamy korzystania z Internetu mobilnego).

3.       Komputer wyprodukowany nie później niż 3 lata wstecz z procesorem minimum i5 lub równoważnym, wyposażony w mikrofon i kamerę (jeśli w ten sposób planowaliby Państwo zadawać pytania).

4.       Zestaw słuchawkowy z mikrofonem, na wypadek pogłosu.

 

Liczba uczestników – 25 osób. Na szkolenie zapraszamy po jednym przedstawicielu z danego muzeum. Zapisy rozpoczną się 18.05.2021 r. Zgłoszenia przyjmowane będą do 25.05.2021 r. do godz. 15:00. W dniu 01.06.2021 r. roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na obydwu sesjach online.


Część 1:

8.06.2021 r. (wtorek), godz. 10:00-13:00.

Ramowy program:

 •   Weryfikacja statusu prawnoautorskiego obiektów muzealnych – czy można udostępniać?

 •   Która ustawa, który tryb? – udostępnianie zasobów muzeów.

Prowadzenie: Dominika Gałecka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu


Część 2:

9.06.2021 r. (środa), godz. 10:00-12:30.

Ramowy program:

 •   Weryfikacja i pozyskiwanie praw autorskich w praktyce

 •   Korzystanie z praw autorskich i udzielanie licencji

Prowadzenie: Małgorzata Chmiel, Muzeum Sztuki w Łodzi

 

W przypadku pytań dotyczących kwestii organizacyjnych prosimy o kontakt: szkolenia@nimoz.pl, w przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych: Alicja de Rosset aderosset@nimoz.pl.

 wtorek, 8 czerwca 2021, 10:00
 środa, 9 czerwca 2021, 12:30
 online (szkolenia realizowane przez internet)
 25
 Odbył się / Zakończony
Procedura udzielania tzw. immunitetu muzealnego. Krok po kroku
PRAWO W DZIAŁALNOŚCI MUZEÓW
Wejdź do kursu

PRAWO W DZIAŁALNOŚCI MUZEÓW

Procedura udzielania tzw. immunitetu muzealnego. Krok po kroku

Uwaga! Nowy termin szkolenia: 1 czerwca 2021 r.

Szkolenie skierowane jest do pracowników muzeów oraz instytucji kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zajmujących się organizacją wystaw czasowych. Celem szkolenia jest przybliżenie aktów prawnych regulujących ww. procedurę, opis wymaganych dokumentów do złożenia wniosków, ze szczególnym uwzględnieniem terminów wynikających z aktów prawnych oraz przedstawienie najczęściej popełnianych błędów w składanych wnioskach.

Szkolenie realizowane będzie w formie webinaru – uczestnicy będą mieli do dyspozycji czat, poprzez który można zadawać pytania.

Zalecenia techniczne dla uczestników webinaru:

1. Przeglądarka Firefox lub Chrome (w aktualnej wersji).
2. Stabilne i wydajne łącze internetowe, zalecamy nie wykorzystywanie Internetu mobilnego.


Zgłoszenia przyjmowane będą do 3 marca do godz. 15:00. Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną w dniu 10 marca br. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


Prowadzący: Michał Kulik, Główny specjalista ds. procedur udzielania immunitetu muzealnego, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Program:

1. Immunitet muzealny a gwarancje rządowe;
2. Podstawa prawna;
3. Warunki objęcia ochroną prawną rzeczy ruchomej;
4. Co musi zawierać wniosek;
5. Procedura krok po kroku;
6. Najczęstsze błędy;
7. Dyskusja.

W przypadku pytań dotyczących kwestii organizacyjnych prosimy o kontakt: szkolenia@nimoz.pl, w przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych: Michał Kulik mkulik@nimoz.pl.

 wtorek, 1 czerwca 2021, 10:00
 wtorek, 1 czerwca 2021, 11:30
 online (szkolenia realizowane przez internet)
 25
 Odbył się / Zakończony
Prawne aspekty udostępniania zasobów muzeów w Internecie
PRAWO W DZIAŁALNOŚCI MUZEÓW
Wejdź do kursu

PRAWO W DZIAŁALNOŚCI MUZEÓW

Prawne aspekty udostępniania zasobów muzeów w Internecie

Szkolenie dedykowane jest osobom zaangażowanym w proces tworzenia i udostępniania w Internecie cyfrowych zasobów muzeów.

Szkolenie realizowane będzie jako cykl dwóch webinarów, w ramach którego omówione zostaną m.in. zagadnienia prawa autorskiego w działalności muzeów, kwestie weryfikacji statusu prawnego muzealiów, udostępniania zasobów muzeów w oparciu o obowiązujące przepisy (ustawę o muzeach, ustawę o dostępie do informacji publicznej oraz ustawę re-use). Przedstawione zostaną przykłady instrukcji, polityk i regulaminów udostępniania danych w muzeach.

Wymagania techniczne obowiązujące uczestników webinarów:

 1. Przeglądarka Firefox lub Chrome (w aktualnej wersji).
 2. Stabilne i wydajne łącze internetowe, zalecamy nie wykorzystywanie Internetu mobilnego.

Liczba uczestników – 20 osób. Na szkolenie zapraszamy po jednym przedstawicielu z danego muzeum. Zgłoszenia przyjmowane będą do 29.09.2020 r. do godz. 15:00. W dniu 06.10.2020 r. roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na obydwu webinarach.

 

Webinar 1: 13.10.2020 r. (wtorek), godz. 11:00-13:25. Ramowy program:

 • Weryfikacja statusu prawnoautorskiego obiektów muzealnych – czy można udostępniać?;
 • Która ustawa, który tryb? – udostępnianie zasobów muzeów.

Prowadzenie: Dominika Gałecka, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni

 

Webinar 2: 20.10.2020 r. (wtorek), godz. 11:00-13:25. Ramowy program:

 • Oznaczanie statusu prawnego dzieł w katalogach internetowych;
 • Polityki otwartości oraz regulaminy udostępniania zbiorów przez muzea.

Prowadzenie: Klaudia Szajkowska, Muzeum Narodowe w Warszawie


W przypadku pytań dotyczących kwestii organizacyjnych i merytorycznych prosimy o kontakt: szkolenia@nimoz.pl.

 wtorek, 13 października 2020, 11:00
 wtorek, 20 października 2020, 13:25
 online (szkolenia realizowane przez internet)
 20
 Odbył się / Zakończony
Przepisy i procedury dotyczące mobilności zbiorów
PRAWO W DZIAŁALNOŚCI MUZEÓW
Wejdź do kursu

PRAWO W DZIAŁALNOŚCI MUZEÓW

Przepisy i procedury dotyczące mobilności zbiorów

Przepisy i procedury dotyczące mobilności dóbr kultury
To druga edycja nowego szkolenia w ofercie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

W trakcie szkolenia zostaną poruszone liczne prawne aspekty przemieszczania zbiorów, jak i też zostaną omówione zagadnienia praktyczne.

Wykładowcami są m.in. pracownicy i eksperci NIMOZ, na co dzień stykający się z tą problematyką, współpracujący z muzeami.

Liczba uczestników to 24 osoby.
W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z danego muzeum.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 18 listopada 2018 r. do godziny 12:00.
Informacja o przyjęciu na szkolenie lub wpisaniu na listę rezerwową zostanie wysłana osobnym mailem, po zakończeniu naboru.

Prosimy, aby osoby zgłaszające się zakładały swoje konto osobiście, podając indywidualny adres email.
Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE


ZAKRES SZKOLENIA

 • Ubezpieczenie dóbr kultury w związku z organizacją wystawy czasowej i transportem 
 • Zawieranie umów związanych z użyczeniem dóbr kultury
 • Bezpieczeństwo w trakcie  transportu dóbr kultury
 • Ochrona prawna przed konfiskatą oraz poręczenie wypłaty odszkodowania z tytułu zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży nieubezpieczonych eksponatów wystawowych
 • Zagadnienia celne związane z przewozem dóbr kultury
 • Pozwolenia na czasowy wywóz zabytków i dóbr kultury za granicę
 • Procedura związana z uzyskaniem tzw. „Immunitetu muzealnego„ w praktyce
 • Rola baz danych w procedurze uzyskania tzw. „Immunitetu muzealnego”
 • Organizacja wypożyczeń zabytków i dóbr kultury za granicę

(FOT.: Elżbieta Zygier. Zdjęcie pochodzi z wydawnictwa "Opieka nad obiektami muzealnymi", NIMOZ, 2016)


 czwartek, 5 grudnia 2019, 10:00
 piątek, 6 grudnia 2019, 14:15
 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)
 24
 Odbył się / Zakończony
Prawne aspekty digitalizacji i udostępniania zasobów muzeów
PRAWO W DZIAŁALNOŚCI MUZEÓW
Wejdź do kursu

PRAWO W DZIAŁALNOŚCI MUZEÓW

Prawne aspekty digitalizacji i udostępniania zasobów muzeów

Szkolenie dedykowane jest osobom zaangażowanym w proces tworzenia i udostępniania cyfrowej dokumentacji muzealiów.

Szkolenie to będzie miało charakter wykładowy. Omówione zostaną m.in. zagadnienia prawa autorskiego w działalności muzeów, kwestie weryfikacji statusu prawnego muzealiów, udostępniania zasobów muzeów w oparciu o obowiązujące przepisy (ustawę o muzeach, ustawę o dostępie do informacji publicznej oraz ustawę re-use). Przedstawione zostaną praktyczne aspekty pozyskiwania majątkowych praw autorskich oraz przykłady instrukcji, polityk i regulaminów udostępniania danych w muzeach.

Liczba uczestników to 25 osób. Na szkolenie zapraszamy po jednym przedstawicielu z danego muzeum. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 25 kwietnia 2019 r. do godz. 16:00. W dniach 29-30 kwietnia roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

 

Program:

Przepisy:

 • Podstawy prawne digitalizacji i udostępniania zbiorów muzealnych przez internet;
 • Weryfikacja statusu prawnoautorskiego obiektów muzealnych;
 • Udostępnianie zasobów muzeów w myśl ustawy o muzeach;
 • Udostępnianie zasobów muzeów w myśl ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 • Udostępnianie zasobów muzeów w myśl ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
Praktyczne aspekty:
 • Praktyczne aspekty weryfikacji statusu prawnoautorskiego obiektów muzealnych;
 • Pozyskiwanie majątkowych praw autorskich;
 • Umowy z zakresu prawa autorskiego, umowy licencyjne;
 • Licencje Creative Commons, w tym licencja CC0;
 • Polityki otwartościowe/udostępniania danych w muzeach;
 • Regulaminy udostępniania danych w muzeach;
 • Oznaczanie statusu prawnego dzieł w katalogach internetowych.

 

Prowadzenie:

Dominika Gałecka (prawnik, historyk sztuki), Klaudia Szajkowska (MNW)


 czwartek, 16 maja 2019, 09:30
 czwartek, 16 maja 2019, 16:00
 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)
 25
 Odbył się / Zakończony
Przepisy i procedury dotyczące mobilności zbiorów
PRAWO W DZIAŁALNOŚCI MUZEÓW
Wejdź do kursu

PRAWO W DZIAŁALNOŚCI MUZEÓW

Przepisy i procedury dotyczące mobilności zbiorów

Przepisy i procedury dotyczące mobilności dóbr kultury
To druga edycja nowego szkolenia w ofercie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

W trakcie szkolenia zostaną poruszone liczne prawne aspekty przemieszczania zbiorów, jak i też zostaną omówione zagadnienia praktyczne.

Wykładowcami są m.in. pracownicy i eksperci NIMOZ, na co dzień stykający się z tą problematyką, współpracujący z muzeami.

Liczba uczestników to 20 osób.
W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z danego muzeum.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 6 listopada 2018 r. do godziny 10:00.
Informacja o przyjęciu na szkolenie lub wpisaniu na listę rezerwową zostanie wysłana osobnym mailem, po zakończeniu naboru.

Prosimy, aby osoby zgłaszające się zakładały swoje konto osobiście, podając indywidualny adres email.
Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE


(FOT.: Elżbieta Zygier. Zdjęcie pochodzi z wydawnictwa "Opieka nad obiektami muzealnymi", NIMOZ, 2016)


 czwartek, 15 listopada 2018, 09:30
 piątek, 16 listopada 2018, 14:00
 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)
 20
 Odbył się / Zakończony
Przepisy i procedury dotyczące mobilności dóbr kultury
PRAWO W DZIAŁALNOŚCI MUZEÓW
Wejdź do kursu

PRAWO W DZIAŁALNOŚCI MUZEÓW

Przepisy i procedury dotyczące mobilności dóbr kultury

Przepisy i procedury dotyczące mobilności dóbr kultury to nowe szkolenie w ofercie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

W trakcie szkolenia zostaną poruszone liczne prawne aspekty przemieszczania zbiorów, jak i też zostaną omówione zagadnienia praktyczne.

Wykładowcami są m.in. pracownicy i eksperci NIMOZ, na co dzień stykający się z tą problematyką, współpracujący z muzeami.

Liczba uczestników to 26 osób.
W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z danego muzeum.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 8 czerwca 2018 r. do godziny 10:00.
Informacja o przyjęciu na szkolenie lub wpisaniu na listę rezerwową zostanie wysłana osobnym mailem, po zakończeniu naboru.

Prosimy, aby osoby zgłaszające się zakładały swoje konto osobiście, podając indywidualny adres email.
Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE


(FOT.: Elżbieta Zygier. Zdjęcie pochodzi z wydawnictwa "Opieka nad obiektami muzealnymi", NIMOZ, 2016)

 poniedziałek, 18 czerwca 2018, 09:00
 poniedziałek, 18 czerwca 2018, 16:30
 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)
 26
 Odbył się / Zakończony
Weryfikacja statusu prawnoautorskiego muzealiów
PRAWO W DZIAŁALNOŚCI MUZEÓW
Wejdź do kursu

PRAWO W DZIAŁALNOŚCI MUZEÓW

Weryfikacja statusu prawnoautorskiego muzealiów

Szkolenie to kierowane jest do pracowników muzeów, którzy rozpoczynają lub planują rozpocząć pracę w której istotna jest wiedza z zakresu statusu prawnoautorskiego obiektów, np. przy ich nabywaniu, digitalizacji, czy udostępnianiu (opiekunowie zbiorów, pracownicy działów inwentarzy, digitalizacji, udostępniania, działów wydawniczych, prawnych, itd.).

W części wykładowej omówione zostaną (zgodnie z poniższym programem) m.in. kwestie weryfikacji statusu prawnego muzealiów, zagadnienia prawa autorskiego w działalności muzeów oraz udostępniania zasobów muzeów w oparciu o obowiązujące przepisy. W drugiej części każdego dnia odbędą się ćwiczenia z analizy statusu prawnoautorskiego oraz z konstruowania umów.

Ze względu na charakter szkolenia, liczba uczestników to 25 osób. Prosimy o przysyłanie kandydatur wyłącznie 1 przedstawiciela danego muzeum. Prosimy, aby osoby zgłaszające się zakładały swoje konto osobiście, podając indywidualny adres email.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 kwietnia 2018 r. do godziny 12:00, wyłącznie za pośrednictwem systemu Moodle. W dniu 2 maja roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

Zakres tematyczny – I dzień:

 • Czy wszystkie wytwory to utwory, czyli co w prawie autorskim podlega ochronie – szerzej o kategorii utworu
 • Weryfikacja statusu prawnoautorskiego obiektów muzealnych – kolejne etapy weryfikacji oraz związane z nimi podstawy prawa autorskiego
 • Najczęstsze problemy, dylematy, błędy związane z praktyką weryfikacji statusu prawnoautorskiego w muzeach
 • Analiza statusu prawnoautorskiego na przykładach - warsztaty

Zakres tematyczny – II dzień:

 • Umowy z zakresu prawa autorskiego – umowy licencyjne i umowy przenoszące prawa
 • Infrastruktura i praktyka w pozyskiwaniu majątkowych praw autorskich na przykładzie Muzeum Narodowego w Warszawie
 • Mechanizmy Creative Commons - otwarte licencje, Oświadczenie CC0, Znak Domeny Publicznej
 • Model udostępniania i wykorzystania zasobów
 • Konstruowanie umów prawnoautorskich - warsztaty

Prowadzące: Dominika Gałecka (ekspert NIMOZ), Klaudia Szajkowska (MNW)

 

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30 kwietnia do godz. 12:00. Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną w dniu 2 maja br.


 wtorek, 15 maja 2018, 09:30
 środa, 16 maja 2018, 16:00
 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)
 25
 Odbył się / Zakończony
Badanie proweniencji dzieł sztuki
PRAWO W DZIAŁALNOŚCI MUZEÓW
Wejdź do kursu

PRAWO W DZIAŁALNOŚCI MUZEÓW

Badanie proweniencji dzieł sztuki

Szkolenie warsztatowe z zakresu badań proweniencyjnych jest wprowadzeniem do tego zagadnienia na gruncie praktyki muzealnej. Szczególny nacisk kładziony jest na wskazanie konieczności interdyscyplinarnych analiz (historycznych, z zakresu historii sztuki, konserwatorskich, archiwalnych).

Pierwsza, teoretyczna część zajęć poświęcona jest znaczeniu badań proweniencyjnych, wskazaniu najważniejszych narzędzi i źródeł do badań oraz klasyfikacji oznaczeń własnościowych, pojawiających się na zabytkach ze szczególnym uwzględnieniem przedwojennych krakowskich kolekcji publicznych.

Następnie omówione są zagadnienia konserwatorskie mające wpływ na analizy obiektów.

Kolejny panel poświęcony jest zagadnieniom proweniencyjnym związanym ze sztuką sakralną oraz omówieniu specyfiki materiałów źródłowych dla sztuki o charakterze religijnym.

Podczas szkolenia podkreślana jest konieczność konfrontacji dokumentów archiwalnych pisanych z materiałami ikonograficznymi. Uczestnicy zajęć poznają praktyczny aspekt badań proweniencyjnych na przykładach konkretnych zabytków muzealnych

Ponadto zostaną omówione zagrożenia przestępczości przeciwko zabytkom w Małopolsce oraz zasady i podstawy współpracy Policji z instytucjami kultury w tym zakresie.

Szkolenie w pierwszej kolejności jest skierowane do pracowników muzeów.
Na kursie jest 25 miejsc. 5 ostatnich osób przyjęte zostaną na listę rezerwową.
W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednego muzeum. 

 czwartek, 26 kwietnia 2018, 09:00
 czwartek, 26 kwietnia 2018, 16:00
 MNK (al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków)
 25
 Odbył się / Zakończony
Prawne aspekty digitalizacji i udostępniania zasobów muzeów
PRAWO W DZIAŁALNOŚCI MUZEÓW
Wejdź do kursu

PRAWO W DZIAŁALNOŚCI MUZEÓW

Prawne aspekty digitalizacji i udostępniania zasobów muzeów

Szkolenie dedykowane jest pracownikom muzeów, których codzienna praca wymaga znajomości przepisów prawa w zakresie digitalizacji i udostępniania  zasobów muzeów (pracownicy działów inwentarzy, udostępniania, działów wydawniczych, prawnych, itd.).

Szkolenie to będzie miało charakter wykładowy. Omówione zostaną (zgodnie z poniższym programem) m.in. kwestie weryfikacji statusu prawnego muzealiów, zagadnienia prawa autorskiego w działalności muzeów, udostępniania zasobów muzeów w oparciu o obowiązujące przepisy (a zwłaszcza ustawę o re-use), a także wybrane najlepsze przykłady udostępniania ww. zasobów.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (25 osób), na szkolenie zapraszamy jedną, ew. maksymalnie 2 osoby z danego muzeum. Pozostałe chętne osoby zostaną wpisane na listę rezerwową i zaproszone na szkolenie w przypadku wolnych miejsc.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

Zakres tematyczny – I dzień:

·         Weryfikacja statusu prawnoautorskiego obiektów muzealnych – kolejne etapy weryfikacji oraz związane z nimi podstawy prawa autorskiego;

·         Czy wszystkie wytwory to utwory, czyli co w prawie autorskim podlega ochronie

·         Umowy z zakresu prawa autorskiego – umowy licencyjne i umowy przenoszące prawa

·         Mechanizmy Creative Commons - otwarte licencje, oświadczenie CC0, Znak Domeny Publicznej

·         Model udostępniania i wykorzystania zasobów

·         Najczęstsze problemy, dylematy, błędy związane z praktyką weryfikacji statusu prawnoautorskiego w muzeach

·         Infrastruktura i praktyka w pozyskiwaniu majątkowych praw autorskich na przykładzie Muzeum Narodowego w Warszawie

Zakres tematyczny – II dzień:

·         Polityki otwartościowe w muzeach - domena publiczna a zasoby chronione prawem autorskim

·         Udostępnianie zasobów muzeów w myśl ustawy o muzeach

·         Udostępnianie zasobów muzeów w myśl ustawy o dostępie do informacji publicznej

·         Udostępnianie zasobów muzeów w myśl ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

·         Czym jest informacja sektora publicznego

·         Czym jest ponowne wykorzystywanie ISP

·         Muzea wśród podmiotów zobowiązanych

·         Zasady udostępniania ISP

·         Pobieranie opłat za udostępnianie ISP

·         Podstawy odmowy udostępnienia ISP

·         Podstawy ograniczenia zakresu ponownego wykorzystywania ISP

·         Najlepsze przykłady udostępniania zasobów dziedzictwa ze świata

·         Udostępnianie zasobów muzeów - praktyka naszych marzeń

 

Prowadzący: Dominika Gałecka (NIMOZ), Klaudia Szajkowska (MNW), Natalia Mileszyk (CC), Aleksandra Janus (CC)


Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30 października do godz. 12:00.
Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną w dniu 31 października br. wtorek, 14 listopada 2017, 09:30
 środa, 15 listopada 2017, 16:00
 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)
 25
 Odbył się / Zakończony
Badanie proweniencji dzieł sztuki
PRAWO W DZIAŁALNOŚCI MUZEÓW
Wejdź do kursu

PRAWO W DZIAŁALNOŚCI MUZEÓW

Badanie proweniencji dzieł sztuki

Szkolenie warsztatowe z zakresu badań proweniencyjnych jest wprowadzeniem do tego zagadnienia na gruncie praktyki muzealnej. Szczególny nacisk kładziony jest na wskazanie konieczności interdyscyplinarnych analiz (historycznych, z zakresu historii sztuki, konserwatorskich, archiwalnych).


Pierwsza, teoretyczna część zajęć poświęcona jest znaczeniu badań proweniencyjnych, wskazaniu najważniejszych narzędzi i źródeł do badań oraz klasyfikacji oznaczeń własnościowych, pojawiających się na zabytkach. Następnie omówione są zagadnienia konserwatorskie mające wpływ na analizy obiektów.

Kolejny panel poświęcony jest zagadnieniom proweniencyjnym związanym ze sztuką sakralną oraz omówieniu specyfiki materiałów źródłowych dla sztuki o charakterze religijnym.

Podczas szkolenia podkreślana jest konieczność konfrontacji dokumentów archiwalnych pisanych z materiałami ikonograficznymi. Uczestnicy zajęć poznają praktyczny aspekt badań proweniencyjnych na przykładach konkretnych zabytków muzealnych. W ramach zajęć praktycznych dokonują samodzielnej analizy tekstów źródłowych oraz rozpoznania znaków własnościowych na wybranych dziełach sztuki.

Na kursie jest 26 miejsc. 4 ostatnie osoby przyjmowane są na listę rezerwową.
W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednego muzeum. 

Prowadzący:

 • Katarzyna Zielińska – starszy specjalista w Wydziale Strat Wojennych MKiDN
 • Karolina Zalewska – niezależny badacz
 • Anna Lewandowska – konserwator, Muzeum Narodowe w Warszawie.

 piątek, 6 października 2017, 09:00
 piątek, 6 października 2017, 16:00
 MAiEŁ (pl. Wolności 14, 91-415 Łódź mapa - http://www.maie.lodz.pl/pl/kontakt/ )
 16 / 30
 Odbył się / Zakończony
Badanie proweniencji dzieł sztuki
PRAWO W DZIAŁALNOŚCI MUZEÓW
Wejdź do kursu

PRAWO W DZIAŁALNOŚCI MUZEÓW

Badanie proweniencji dzieł sztuki

Szkolenie warsztatowe z zakresu badań proweniencyjnych jest wprowadzeniem do tego zagadnienia na gruncie praktyki muzealnej. Szczególny nacisk kładziony jest na wskazanie konieczności interdyscyplinarnych analiz (historycznych, z zakresu historii sztuki, konserwatorskich, archiwalnych).

Pierwsza, teoretyczna część zajęć poświęcona jest znaczeniu badań proweniencyjnych, wskazaniu najważniejszych narzędzi i źródeł do badań oraz klasyfikacji oznaczeń własnościowych, pojawiających się na zabytkach. Następnie omówione są zagadnienia konserwatorskie mające wpływ na analizy obiektów.

Kolejny panel poświęcony jest zagadnieniom proweniencyjnym związanym ze sztuką sakralną oraz omówieniu specyfiki materiałów źródłowych dla sztuki o charakterze religijnym.

Podczas szkolenia podkreślana jest konieczność konfrontacji dokumentów archiwalnych pisanych z materiałami ikonograficznymi. Uczestnicy zajęć poznają praktyczny aspekt badań proweniencyjnych na przykładach konkretnych zabytków muzealnych. W ramach zajęć praktycznych dokonują samodzielnej analizy tekstów źródłowych oraz rozpoznania znaków własnościowych na wybranych dziełach sztuki.

Na kursie jest 26 miejsc. 4 ostatnie osoby przyjmowane są na listę rezerwową.
W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednego muzeum. 

Prowadzący:

 • Katarzyna Zielińska – starszy specjalista w Wydziale Strat Wojennych MKiDN
 • Karolina Zalewska – niezależny badacz
 • Anna Lewandowska – konserwator, Muzeum Narodowe w Warszawie.

 poniedziałek, 24 kwietnia 2017, 09:00
 poniedziałek, 24 kwietnia 2017, 16:00
 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)
 2 / 30
 Odbył się / Zakończony