Przejdź do głównej zawartości

Liczba kategorii kursów: 13

#SZKOLENIA 2020. PROGRAM NA DRUGIE PÓŁROCZE
POZOSTAŁE
Wejdź do kursu

POZOSTAŁE

#SZKOLENIA 2020. PROGRAM NA DRUGIE PÓŁROCZE

[Uwaga! Zapisy na poszczególne poniżej wymienione szkolenia ruszą we wrześniu]

Szanowni Państwo,

Wykorzystując doświadczenia własne oraz innych instytucji, z początkiem września t.r. uruchamiamy szkolenia w wersji zdalnej, które będą stałym elementem naszej oferty.
Zapraszamy do zapoznania się z załączonym planem szkoleń. Zastrzegamy jednocześnie, iż może on ulegać nieznacznym korektom w zakresie treści programowych oraz obsady.

Szkolenia stacjonarne
W drugiej połowie roku 2020 nie planujemy organizacji szkoleń stacjonarnych.

Szkolenia współprowadzone
W 2020 roku planujemy zaangażowanie w organizację następujących szkoleń: Analizy mikrobiologiczne – monitoring środowiska muzeum (we współpracy z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Warszawskiego) oraz Prezentacja dorobku naukowego i oferty badawczej Polskiego Konsorcjum dla Badań nad Dziedzictwem Kulturowym E-RIHS.PL O terminach szkoleń będziemy informować w uzgodnieniu z ich współorganizatorami.

Uprzejmie informujemy, iż do pełnej oferty szkoleń (w wersji on-line oraz stacjonarnej) planujemy wrócić w roku 2021.

Pozostajemy do dyspozycji pod adresem #szkolenia@nimoz.pl

Informacje o zapisach na szkolenia będą publikowane na stronie https://szkolenia.nimoz.pl. 


HARMONOGRAM SZKOLEŃ ON-LINE NA ROK 2020

Blok: ZARZĄDZANIE

1) Seminarium (konwersatorium) on-line pt. Zarządzanie muzeum w warunkach kryzysowych

Prowadzenie: Janusz Czop, Anna Fic-Lazor, Piotr Górajec, Jolanta Hercog, Piotr Majewski.

Ramowy program:

 • Zarządzanie zespołem;
 • Zarządzanie zbiorami;
 • Zarządzanie nieruchomością zabytkową.

2) Seminarium (konwersatorium) on-line pt. Zarządzanie bezpieczeństwem muzeum w warunkach epidemii

Prowadzenie: Paweł Kowalczuk, Piotr Majewski, Katarzyna Olejnik, Krzysztof Osiewicz, Magdalena Piorunek

Ramowy program:

 • Omówienie raportu okresowego WSO;
 • Nadzór Policji nad WSO w czasie epidemii;
 • Przegląd zdarzeń o charakterze przestępczym 2019/2020 w muzeach.

Blok: UDOSTĘPNIANIE

 3) Szkolenie on-line pt. Publiczność w muzeum (z wykorzystaniem edycji 2020 projektu Badanie publiczności w muzeach)

Prowadzenie: Piotr Kwiatkowski, Beata Nessel-Łukasik

Ramowy program:

 • Publiczność w muzeum: znana czy nieznana?
 • Pogłębianie wiedzy o publiczności na co dzień;
 •  Badania wybranych grup publiczności;
 • Projektowanie zmian, czyli jak przełożyć wyniki badań na praktykę.

4) Szkolenie on-line w formie webinarów pt. Dostępność muzeów w Internecie a potrzeby użytkowników

Webinar 1 (Prowadzenie: Aleksandra Janus):

 • Użytkownik Internetu w centrum – diagnozowanie potrzeb i wiedza o odbiorcach;
 • Projekty cyfrowe w instytucjach kultury – jak dobrze udostępniać?

Webinar 2 (Prowadzenie: Dorota Orzeszek):

 • Dostępność w Internecie – nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami;
 • Projektowanie dostępnych interfejsów.

5) Szkolenie on-line w formie webinarów pt. Prawne aspekty udostępniania zasobów muzeów w Internecie

Webinar 1 (Prowadzenie: Dominika Gałecka):

 • Weryfikacja statusu prawno-autorskiego obiektów muzealnych – czy można udostępniać?;
 • Która ustawa, który tryb – udostępnianie zasobów muzeów.

Webinar 2 (Prowadzenie: Klaudia Szajkowska):

 • Oznaczanie statusu prawnego dzieł w katalogach internetowych;
 • Polityki otwartości oraz regulaminy udostępniania zbiorów przez muzea.

6) Szkolenie on-line w formie webinarów pt. Muzea w Ustawie o zapewnianiu dostępności osobom o szczególnych potrzebach

Webinar 1 (Prowadzenie: Anna Żórawska, Robert Więckowski):

 • Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom o szczególnych potrzebach;
 • Udostępnianie przestrzeni i oferty muzeum.

Webinar 2 (Prowadzenie: Anna Żórawska, Robert Więckowski):

 • Zadania i obowiązki koordynatora dostępności;
 • Dostępna promocja i komunikacja;

Webinar 3 (Prowadzenie: Anna Żórawska, Robert Więckowski):

 • Ustawa o zapewnianiu dostępności cyfrowej w pracy koordynatora dostępności.

TERMINY:

Wrzesień:
22.09.2020 r. – Dostępność muzeów w Internecie a potrzeby użytkowników (webinar 1, 145 min.)

25.09.2020 r. – Zarządzanie muzeum w warunkach kryzysowych (seminarium 5 h)

29.09.2020 r. – Dostępność muzeów w Internecie a potrzeby użytkowników (webinar 2, 145 min.)

Październik:

13.10.2020 r. – Prawne aspekty udostępniania zasobów muzeów (webinar 1, 145 min.)

14.10.2020 r. – Muzea w ustawie o zapewnianiu dostępności (webinar 1, 135 min.)

20.10.2020 r. – Prawne aspekty udostępniania zasobów muzeów (webinar 2, 145 min.)

21.10.2020 r. – Muzea w ustawie o zapewnianiu dostępności (webinar 2, 135 min.)

28.10.2020 r. – Muzea w ustawie o zapewnianiu dostępności (webinar 3, 135 min.)

Listopad:

27.11.2020 r. – Publiczność w muzeum (szkolenie 1-dniowe)

W przypadku dużej liczby zainteresowanych dopuszczamy możliwość organizacji większej liczby edycji, z uwzględnieniem realiów organizacyjnych, technologicznych i finansowych.

Informacje o zapisach na szkolenia będą publikowane we wrześniu na stronie https://szkolenia.nimoz.pl.

 wtorek, 1 września 2020, 12:00
 czwartek, 31 grudnia 2020, 12:00
 online (szkolenia realizowane przez internet)
 20
 Odbył się / Zakończony
#SZKOLENIA 2020
POZOSTAŁE
Wejdź do kursu

POZOSTAŁE

#SZKOLENIA 2020

[Uwaga! Zapisy na poszczególne szkolenia ruszą we wrześniu]

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

czas, w którym żyjemy, postawił przed nami trudne wyzwania. Uciążliwy stan epidemii nie zwolnił nas jednak z realizowania zadań statutowych, okazał się również inspirujący do podejmowania nierutynowych działań.

Plan pracy Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów na lata 2020-22 wskazuje jako jeden z priorytetów działalności UPOWSZECHNIANIE WIEDZY. Priorytet ten realizowany jest poprzez:

 1. organizację szkoleń;
 2. działalność wydawniczą o charakterze edukacyjnym, popularno-naukowym i naukowym, na którą składają się:
 • serie wydawnicze: ABC działalności muzeów, Biblioteka Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Statystyka Muzeów, Pomniki Muzealnictwa Polskiego (koedycja z Państwowym Instytutem Wydawniczym), Muzeologia (koedycja z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie;
 • czasopisma: „Muzealnictwo” (na liście MNiSW), „Cenne, Bezcenne, Utracone”.

Aby ułatwić kontakt z ofertą szkoleniowo-wydawniczą NIMOZ, udostępnione zostały Państwu do bezpłatnego użytkowania publikacje Instytutu. Dziękujemy za korzystanie z nich oraz ich rozpowszechnianie.

Wykorzystując doświadczenia obecnego czasu, zarówno w wymiarze technologicznym jak również programowym, z początkiem września t.r. uruchomione zostaną szkolenia w wersji zdalnej. Prowadzenie części szkoleń on-line będzie od tej pory stałym elementem naszej oferty.

Tematyka tegorocznych szkoleń jest odpowiedzią na zgłaszane przez Państwa oczekiwania, zaś ich program uwzględni również pierwsze doświadczenia wynikające ze stanu, w jakim aktualnie muzea funkcjonują:

Ramowy program szkoleń:

Blok: ZARZĄDZANIE

 • Zarządzanie muzeum w warunkach kryzysowych (kadra zarządzająca, w szczególności muzeów samorządowych).
 • Zarządzanie bezpieczeństwem muzeum w warunkach epidemii (Wewnętrzna Służba Ochrony muzeów)

Blok: UDOSTĘPNIANIE

 • Uzdalniona publiczność w muzeum.
 • Dostępność muzeów w Internecie a potrzeby Użytkowników.
 • Digitalizacja – prawne aspekty udostępniania muzealiów.
 • Muzea w Ustawie o zapewnianiu dostępności osobom o szczególnych potrzebach.

Blok: DOKUMENTACJA I EWIDENCJA

 • Ewidencja zbiorów muzealnych – ważna niezależnie od okoliczności.

Kalendarz szkoleń wraz z programem zostanie ogłoszony do końca czerwca t.r.

W drugiej połowie t.r. planowane są również szkolenia, organizowane przy współpracy Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów:

 • Analizy mikrobiologiczne – monitoring środowiska muzeum (we współpracy z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Warszawskiego);
 • Prezentacja dorobku naukowego i oferty badawczej Polskiego Konsorcjum dla Badań nad Dziedzictwem Kulturowym E-RIHS.PL.

O terminach organizacji szkoleń oraz ich programach będziemy informować w uzgodnieniu ze współorganizatorami.

W wypadku zmiany sytuacji epidemicznej zakładamy powrót jesienią t.r. do organizacji szkoleń, zaplanowanych pierwotnie na rok 2020. Zastrzegamy jednak możliwość ich przesunięcia na rok 2021.

UPRZEJMIE ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY UPOWSZECHNIANIA WIEDZY.

PROSZĘ ŚLEDZIĆ INFORMACJE OPATRZONE HASŁEM #SZKOLENIA.

POZOSTAJEMY DO DYSPOZYCJI POD ADRESEM #SZKOLENIA@NIMOZ.PL

Zespół Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

 wtorek, 1 września 2020, 10:00
 wtorek, 1 września 2020, 12:00
 online (szkolenia realizowane przez internet)
 3
 Odbył się / Zakończony
Szkolenie dla organizatorów i założycieli muzeów niebędących instytucjami kultury (tzw. muzea prywatne)
POZOSTAŁE
Wejdź do kursu

POZOSTAŁE

Szkolenie dla organizatorów i założycieli muzeów niebędących instytucjami kultury (tzw. muzea prywatne)

Edycja skierowana do osób, które  mają już uzgodniony regulamin muzeum z Ministrem KiDN.

Ta edycja szkolenia skierowana jest do osób, które muzea już prowadzą, mają więc doświadczenie i podstawą co najmniej wiedzę dotyczącą funkcjonowania muzeów oraz wymogów prawnych i organizacyjnych związanych z ich prowadzeniem. Wykładowcy w swoich wystąpieniach będą odwoływać się do działań muzeów tzw. prywatnych poszerzając tematykę szkolenia dla osób dopiero rozważających założeniu muzeum.

W programie szkolenia m.in.:

 • Czym jest muzeum

 • Omówienie aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem muzeum prywatnego

 • Obowiązek aktualizacji danych związanych z regulaminem muzeum tzw. prywatnego

 • Prawne aspekty zarządzania zbiorami

 • Bezpieczeństwo zbiorów

 • dyskusja i pyt. dot. ewidencji zbiorów i bezpieczeństwa

 • Podstawy profilaktyki konserwatorskiej

 • Programy ministra KiDN wsparcia finansowego

 • Projekt Statystyka Muzeów


Liczba miejsc: 20. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Nabór trwa do 17 marca 2020, do godziny 12:00.

Na szkolenie zapraszamy maksymalnie dwie osoby z każdego muzeum.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie  uprawniać będzie  wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

Uwaga: Zapisy przyjmujemy wyłącznie za pośrednictwem strony https://szkolenia.nimoz.pl/.
Przed zapisaniem się na szkolenie należy założyć indywidualne konto użytkownika platformy.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu prosimy o informację na adres rpasieczny@nimoz.pl
Będziemy mogli przyjąć osobę z listy rezerwowej.


Kontakt w sprawach programowych: Michał Kulik - mkulik@nimoz.pl;  Izabela Łapacz - ilapacz@nimoz.pl
Kontakt w sprawach organizacyjnych: Robert Pasieczny: - rpasieczny@nimoz.pl

 piątek, 3 kwietnia 2020, 08:15
 piątek, 3 kwietnia 2020, 16:00
 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)
 20
 Nabór zamknięty
Szkolenie dla organizatorów i założycieli muzeów niebędących instytucjami kultury (tzw. muzea prywatne)
POZOSTAŁE
Wejdź do kursu

POZOSTAŁE

Szkolenie dla organizatorów i założycieli muzeów niebędących instytucjami kultury (tzw. muzea prywatne)

Edycja skierowana do osób, które rozważają założenie muzeum tzw. prywatnego.

Szkolenie skierowane jest do osób, które zamierzają założyć własne muzeum, niebędące instytucją kultury - tzw. muzeum prywatne. Szkolenie ma pomóc w poznaniu wymogów prawnych związanych z założeniem i prowadzeniem muzeum w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.

W programie szkolenia m.in.:

 • Podstawy prawne funkcjonowania muzeów prywatnych
 • Omówienie dokumentów związanych z rozpoczęciem procedury uzgodnienia projektu regulaminu muzeum tzw. prywatnego z Ministrem KiDN
 • Prawne aspekty zarządzania zbiorami
 • Bezpieczeństwo zbiorów
 • Podstawy profilaktyki konserwatorskiej
 •  Programy wsparcia finansowego

Liczba miejsc: 20. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Nabór trwa do 28 lutego 2020, do godziny 12:00.

Na szkolenie zapraszamy maksymalnie dwie osoby z każdego muzeum.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie  uprawniać będzie  wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

Uwaga: Zapisy przyjmujemy wyłącznie za pośrednictwem strony https://szkolenia.nimoz.pl/.
Przed zapisaniem się na szkolenie należy założyć indywidualne konto użytkownika platformy.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu prosimy o informację na adres rpasieczny@nimoz.pl. Będziemy mogli przyjąć osobę z listy rezerwowej.

Kontakt w sprawach programowych: Michał Kulik - mkulik@nimoz.pl
Kontakt w sprawach organizacyjnych: Robert Pasieczny: - rpasieczny@nimoz.pl

 piątek, 13 marca 2020, 08:45
 piątek, 13 marca 2020, 16:00
 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)
 20
 Nabór zamknięty
POZOSTAŁE
Wejdź do kursu

POZOSTAŁE

"Design Thinking" dla muzeów

Na pewno nie raz zaciekawiły Państwa zdjęcia z warsztatów, narad czy konferencji gdzie widać było wiele żółtych samoprzylepnych karteczek. Te karteczki to nie tylko kwestia estetyki i atrakcyjnych fotografii, a sposób na pracę i codzienną organizację. Metoda, określana jako design thinking (ang. tłum. myślenie projektowe), mimo swojej tajemniczej nazwy, jest po prostu przyjaznym i uniwersalnym podejściem do rozwiązywania problemów i wyzwań. Została opracowana na początku lat 90-tych XX wieku na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii i w swoim założeniu wychodzi od odczytania i wnikliwej analizy potrzeb odbiorców.

Początkowo metoda służyła do projektowania produktów, wzornictwa i systemów teleinformatycznych. Obecnie dedykowana jest również do obszarów z zakresu projektów społecznych, a także w zakresie doradztwa  strategicznego dla firm i instytucji, służąc w obszarach m. in. sprawnej organizacji, zarządzania zmianą, budowania relacji, wprowadzania nowych programów, w tym także edukacyjnych, prowadzenia projektów, określania potrzeb odbiorców.

 Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich pracowników muzeów, w szczególności, tych którzy biorą udział w procesie powstawania wystawy (kuratorzy, edukatorzy, koordynatorzy, marketingowcy itd.), kadry zarządzającej oraz osób pracujących bezpośrednio z odbiorcami muzeów, ale także wszystkich, dla których ważne są praktyczne aspekty zarządzania projektami, kreatywne podejście, skuteczna współpraca, komunikacja otwarta na dialog.

Głównym celem warsztatów jest przekazanie metodologii pracy metodą Design Thinking i możliwość jej zastosowania w swoim obszarze pracy.

Uczestnictwo w warsztatach nie wymaga szczegółowej wiedzy, za to da Państwu gotowe narzędzia, do wdrożenia jej w swoim obszarze pracy. Otrzymają Państwo wskazówki, które ułatwią wymyślanie i tworzenie rozwiązań, odpowiadając na pytania, które często przed sobą stawiamy, np. jak zabrać się za zadanie? Od czego zacząć? Jak powinien wyglądać proces krok po kroku? Znakiem rozpoznawczym design thinking jest patrzenie na problem z perspektywy odbiorców, czyli osób, które docelowo biorą udział w tworzonych przez nas wydarzeniach, programach i kampaniach.

Warsztaty przygotowane zostały zgodnie z zasadą: minimum teorii, maksimum praktyki. Ćwiczenia oparte na konkretnych przykładach realizować będziemy w grupach oraz z bieżącym wsparciem prowadzących. Stawiamy na interakcję, wymianę opinii i dzielenie się pomysłami.

W trakcie jednodniowych warsztatów uczestnicy zostaną przeprowadzeni przez cały proces, poznając najważniejsze zasady i niezbędne materiały.

Ze względu na warsztatowy charakter liczba miejsc jest ograniczona – 20 osób.
Z tego też powodu na szkolenie zapraszamy po jednym przedstawicielu z danego muzeum.
Pozostałe chętne osoby zostaną wpisane na listę rezerwową i zaproszone na szkolenie w przypadku wolnych miejsc.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 13 września 2019 r. do godz. 12:00.
Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną w dn. 19 września.

Program szkolenia:

 • Prezentacja uczestników w formie krótkiej gry integracyjnej.
 • Wprowadzenie. Co to jest Design Thinking (DT)? Skąd pochodzi i do czego służy? Dlaczego DT nazywany jest „ludzką” metodą? Wystąpienie oparte o prezentację multimedialną poparte przykładami z życia.
 • Empatia. Dobór Persony. Wywiad pogłębiony. „Żeby tworzyć innowacje lub zmieniać dotychczasowy sposób działania musimy poznać naszych odbiorców i ich potrzeby”.
 • Diagnoza potrzeb odbiorcy. „Na bazie Mapy Empatii szukamy punktów zaczepienia, formułujemy problem jaki zdiagnozowaliśmy”
 • Generowanie pomysłów. „Burza Mózgów”.
 • Prototypowanie naszych pomysłów. „Rysujemy, budujemy, kleimy, przedstawiamy, odgrywamy role”
 • Testowanie. „Pytamy, słuchamy, poprawiamy”
 • Podsumowanie, krótka ankieta badająca poziom satysfakcji po warsztatach oraz wręczenie dyplomów.

Prowadzące:

Marianna Otmianowska - zastępca dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
Dominika Treit - Kierownik działu wystaw i pełnomocnik dyrektora ds. zarządzania projektami Muzeum Narodowego w Krakowie.

 piątek, 4 października 2019, 09:00
 piątek, 4 października 2019, 16:30
 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)
 20
 Odbył się / Zakończony
Szkolenie dla założycieli i organizatorów muzeów prywatnych
POZOSTAŁE
Wejdź do kursu

POZOSTAŁE

Szkolenie dla założycieli i organizatorów muzeów prywatnych

Zapraszamy na kolejną edycję szkolenia skierowanego do założycieli i organizatorów muzeów prywatnych. Zaproszenie kierujemy do osób, fundacji i instytucji, które świeżo muzeum założyły lub o jego założeniu właśnie myślą.

Uzgodnienie regulaminu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa stanowi początek formalnego istnienia muzeum i stawia przed założycielem lub organizatorem nowe wyzwania. Szkolenie ma pomóc w poznaniu wymogów prawnych związanych z założeniem i prowadzeniem muzeum w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.

 

W programie szkolenia m.in.:

- Podstawy prawne funkcjonowania muzeów prywatnych

- Prawne aspekty zarządzania zbiorami

- Bezpieczeństwo zbiorów

 

Liczba miejsc: 20.

Nabór trwa do 15 marca 2019, do godziny 12:00.

Na szkolenie zapraszamy maksymalnie dwie osoby z każdego muzeum.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie  uprawniać będzie  wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

Uwaga: Zapisy przyjmujemy wyłącznie za pośrednictwem strony https://szkolenia.nimoz.pl/.  Przed zapisaniem się na szkolenie należy założyć indywidualne konto użytkownika platformy.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu prosimy o informację na adres rpasieczny@nimoz.pl. Będziemy mogli przyjąć osobę z listy rezerwowej.

 poniedziałek, 8 kwietnia 2019, 09:00
 poniedziałek, 8 kwietnia 2019, 15:15
 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)
 20
 Odbył się / Zakończony
Szkolenie dla założycieli i organizatorów muzeów prywatnych
POZOSTAŁE
Wejdź do kursu

POZOSTAŁE

Szkolenie dla założycieli i organizatorów muzeów prywatnych

Zapraszamy na kolejną edycję szkolenia skierowanego do założycieli i organizatorów muzeów prywatnych.
Tym razem zaproszenie kierujemy do osób, fundacji i instytucji, które świeżo muzeum założyły lub o jego założeniu właśnie myślą.

Uzgodnienie regulaminu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa stanowi początek formalnego istnienia muzeum i stawia przed założycielem lub organizatorem nowe wyzwania. Szkolenie ma pomóc w poznaniu wymogów prawnych związanych z założeniem i prowadzeniem muzeum w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.

W programie szkolenia m.in.:

- Podstawy prawne funkcjonowania muzeów prywatnych

- Prawne aspekty zarządzania zbiorami

- Bezpieczeństwo zbiorów

Liczba miejsc: 20.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 20 listopada, do godz. 10:00.
Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną w osobnym mailu.

Na szkolenie zapraszamy maksymalnie dwie osoby z każdego muzeum.
Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

Uwaga: Zapisy przyjmujemy wyłącznie za pośrednictwem strony https://szkolenia.nimoz.pl/.
Przed zapisaniem się na szkolenie należy założyć indywidualne konto użytkownika platformy.

 piątek, 30 listopada 2018, 09:30
 piątek, 30 listopada 2018, 15:15
 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)
 20
 Odbył się / Zakończony
Szkolenie dla założycieli i organizatorów muzeów prywatnych
POZOSTAŁE
Wejdź do kursu

POZOSTAŁE

Szkolenie dla założycieli i organizatorów muzeów prywatnych

Zapraszamy na pierwsze szkolenie dla założycieli i organizatorów muzeów prywatnych. W programie szkolenia m.in.:

 • Podstawy prawne funkcjonowania muzeów prywatnych,
 • Prawne aspekty zarządzania zbiorami,
 • Bezpieczeństwo zbiorów.

Liczba miejsc – 10 osób.
Z tego też powodu na szkolenie zapraszamy po jednym przedstawicielu z danego muzeum.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 9 października do godz. 10:00.
Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną w osobnym mailu.

 czwartek, 12 października 2017, 10:00
 czwartek, 12 października 2017, 16:00
 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)
 4 / 10
 Odbył się / Zakończony