Skip to main content

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW
Liczba kursów: 28
View all courses
BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW
Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa zbiorów, projektowania i instalowania zabezpieczeń oraz ochrony muzeów i innych instytucji kultury.

BUDOWANIE WIZERUNKU MUZEUM
Liczba kursów: 8
View all courses
BUDOWANIE WIZERUNKU MUZEUM
Szkolenia z zakresu budowania wizerunku muzeów w mediach społecznościowych, budowania relacji z mediami.


OCHRONA ZBIORÓW
Liczba kursów: 19
View all courses
OCHRONA ZBIORÓW

Szkolenia z zakresu konserwacji zbiorów, prowadzenia badań proweniencyjnych oraz analiz mikrobiologicznych i monitoringu środowiska, w którym przechowywane są zbiory.


PRAWO W DZIAŁALNOŚCI MUZEÓW
Liczba kursów: 16
View all courses
PRAWO W DZIAŁALNOŚCI MUZEÓW
Szkolenia z zakresu prawnych aspektów zarządzania zbiorami: digitalizacji, udostępniania, prawa autorskiego i mobilności dóbr kultury.PUBLICZNOŚĆ W MUZEUM
Liczba kursów: 12
View all courses
PUBLICZNOŚĆ W MUZEUM

Szkolenia z zakresu prowadzenia badań publiczności muzealnej oraz współpracy z różnymi grupami odbiorców, np. z seniorami.


UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW
Liczba kursów: 30
View all courses
UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Szkolenia z zakresu udostępniania zbiorów w przestrzeniach muzealnych, jak również poprzez Internet, w sposób dostępny dla różnych grup odbiorców, w tym osób ze szczególnymi potrzebami.


ZARZĄDZANIE
Liczba kursów: 4
View all courses
ZARZĄDZANIE

Szkolenia z zakresu szeroko rozumianego zarządzania taką instytucją, jak muzeum, skierowane m.in. do kadry zarządzającej.


ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
Liczba kursów: 10
View all courses
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Szkolenia z zakresu zarządzania projektami w muzeach, w tym projektami dofinansowanymi ze środków zewnętrznych. Kategoria uwzględnia również szkolenie z zarządzania projektem digitalizacyjnym.

ZARZĄDZANIE ZBIORAMI
Liczba kategorii: 3
View all courses
ZARZĄDZANIE ZBIORAMI

Szkolenia z zakresu szeroko rozumianego zarządzania zbiorami i dokumentacją muzealną. Kategoria obejmuje szkolenia ze standardu SPECTRUM, ewidencjonowania zbiorów, pozyskiwania i postprodukcji odwzorowań cyfrowych oraz ich archiwizowania.

POZOSTAŁE
Liczba kursów: 8
View all courses