Przejdź do głównej zawartości
Dostępność muzeum dla osób ze szczególnymi potrzebami
UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW
Wejdź do kursu

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Dostępność muzeum dla osób ze szczególnymi potrzebami

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników działów edukacji, prowadzących zajęcia z osobami z niepełnosprawnością ruchu, wzroku i słuchu. Mogą i powinni w nim też uczestniczyć inni muzealnicy, którzy w swej codziennej pracy mają bezpośredni kontakt z takimi osobami.

Szkolenie odbędzie się w dniach 20-22 marca 2024 r. (środa-piątek) w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie przy ul. Anielewicza 6.  Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy. Liczba uczestników: 18 osób.


Zgłoszenia przyjmowane będą od 22.02.2024 r. do 29.02.2024 r. do godz. 15:00  [nabór przedłużony].
W dniu 06.03.2024 r. roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu i przydzielimy dostęp do płatności osobom zakwalifikowanym. Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na wszystkich częściach szkolenia.


Szkolenie obejmować będzie następujące zagadnienia:

• stereotypy dotyczące osób z niepełnosprawnością

• analiza barier i wyzwań, z którymi spotykają się osoby z niepełnosprawnością

• savoir-vivre wobec osoby z niepełnosprawnością

• widz niepełnosprawny w muzeum

• prawo w sprawie dostępności

• dostępna promocja i informacja

• pieniądze i ich brak

Szkolenie będzie składać się z:

• ćwiczeń praktycznych

• wykładów

• dyskusji

Szkolenie organizowane jest we współpracy z Fundacją Kultury bez Barier.

 

W przypadku pytań dotyczących kwestii programowych prosimy o kontakt: Andrzej Zugaj, azugaj@nim.gov.pl.

W przypadku pytań organizacyjnych: szkolenia@nim.gov.pl.

 środa, 20 marca 2024, 10:00
 piątek, 22 marca 2024, 14:00
 Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie (Mordechaja Anielewicza 6, 00-157 Warszawa)
 18
 Odbył się / Zakończony
 Ceny netto
Muzea z Wykazu muzeów:
600 PLN
Pozostałe muzea i inne instytucje kultury:
700 PLN
Pozostałe instytucje, organizacje i podmioty komercyjne:
1500 PLN