Przejdź do głównej zawartości
Prawnoautorskie aspekty zarządzania zbiorami
PRAWO W DZIAŁALNOŚCI MUZEÓW
Wejdź do kursu

PRAWO W DZIAŁALNOŚCI MUZEÓW

Prawnoautorskie aspekty zarządzania zbiorami

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do prawidłowego prowadzenia spraw związanych z zarządzaniem zbiorami w zakresie prawa autorskiego. Obok obowiązujących przepisów, przedstawione zostaną zagadnienia odnoszące się m.in. do nabywania obiektów (w tym ustalania praw autorskich, zawierania odpowiednich umów), użyczania obiektów (zarówno własnych, jak i od innych instytucji), a także udostępniania danych, w tym w związku z Ustawą o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do inwentaryzatorów muzealnych, pracowników zajmujących się problematyką prawnoautorską w muzeach, do osób zajmujących się udostępnianiem danych (pracownicy działów digitalizacji, upowszechniania itp.), a także do kuratorów i opiekunów zbiorów.

Szkolenie będzie realizowane w dniach 15 i 16 kwietnia i będzie miało charakter wykładowy. Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań z wykorzystaniem mikrofonów i kamer.

Uwaga: wszystkie szkolenia NIM realizowane od początku kwietnia br., są opłacane poprzez tę stronę za pośrednictwem systemu płatności PayU. Umożliwia on skorzystanie z najpopularniejszych form płatności, takich jak przelew internetowy, karta kredytowa, BLIK itd. Instytut nie wystawia faktur przed dokonaniem płatności, jak również faktur pro-forma. System daje możliwość wygenerowania tradycyjnego druku przelewu bankowego (w dalszych krokach w kategorii „Przelew”), o zestawie danych zbieżnym z fakturą pro-forma. Po zaksięgowaniu wpłaty system wygeneruje fakturę i można będzie ją pobrać.

Zalecenia techniczne:

1.  Zainstalowana na komputerze aplikacja Zoom, w aktualnej wersji.
2. Stabilne i wydajne łącze internetowe (nie zalecamy korzystania z Internetu mobilnego).
3. Zestaw słuchawkowy z mikrofonem, na wypadek pogłosu.

Zgłoszenia przyjmowane są od 18.03.2024 do 25.03.2024 r. do godz. 15:00. W dniu 02.04.2024 r. roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu i przydzielimy dostęp do płatności osobom zakwalifikowanym. W przypadku dużej liczby kandydatów przyjmować będziemy po jednym przedstawicielu z danego muzeum. Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na obu częściach szkolenia.

Program ramowy:

1. Prawo autorskie a zbiory muzealne – wprowadzenie
2. Gromadzenie zbiorów – regulowanie kwestii prawnoautorskich
3. Prawnoautorskie aspekty zarządzania zbiorami
4. Udostępnianie zbiorów w internecie i otwartość danych

Osoby prowadzące: dr Zofia Zawadzka, dr Paulina Gwoździewicz-Matan, Natalia Fyderek, Natalia Cetera.

W przypadku pytań dotyczących kwestii programowych prosimy o kontakt: Katarzyna Wojda-Zakrzewska, kwojda-zakrzewska@nim.gov.pl.

W przypadku pytań organizacyjnych: szkolenia@nim.gov.pl.

 poniedziałek, 15 kwietnia 2024, 10:00
 wtorek, 16 kwietnia 2024, 13:30
 online (szkolenia realizowane przez internet)
 35
 Odbył się / Zakończony
 Ceny netto
Muzea z Wykazu muzeów:
250,00 PLN
Pozostałe muzea i inne instytucje kultury:
300,00 PLN
Pozostałe instytucje, organizacje i podmioty komercyjne:
500,00 PLN