Przejdź do głównej zawartości
Projektowanie, instalowanie i konserwacja systemów zabezpieczenia elektronicznego w muzeach i obiektach zabytkowych – szkolenie podstawowe
BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW
Wejdź do kursu

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW

Projektowanie, instalowanie i konserwacja systemów zabezpieczenia elektronicznego w muzeach i obiektach zabytkowych – szkolenie podstawowe

Szkolenie przeznaczone jest dla projektantów, instalatorów i konserwatorów systemów zabezpieczeń, którzy wykonywać będą czynności zawodowe w muzeach i obiektach zabytkowych.

Na szkolenie to składa się trzydniowy kurs stacjonarny, mający na celu przybliżenie wiedzy z zakresu obowiązujących standardów, dobrej praktyki oraz wybranych przepisów dotyczących projektowania, instalowania, konserwowania systemów zabezpieczeń w muzeach i obiektach zabytkowych. W ramach spotkania podjęta zostanie tematyka zagrożenia przestępczością jako podstawy przeprowadzanych analiz zagrożeń, omówione zostaną wybrane przepisy prawa, określające minimalne standardy bezpieczeństwa w muzeach, jak również zaprezentowane zostaną techniczne zagadnienia związane z projektowaniem, instalowanie i konserwowanie instalacji takich jak system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), system telewizji dozorowej  (CCTV), system kontroli dostępu (KD), system sygnalizacji pożarowej (SSP).

Partnerem wydarzenia jest Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie.

Uwaga: wszystkie szkolenia NIM realizowane od początku kwietnia br., są opłacane poprzez tę stronę za pośrednictwem systemu płatności PayU. Umożliwia on skorzystanie z najpopularniejszych form płatności, takich jak przelew internetowy, karta kredytowa, BLIK itd. Instytut nie wystawia faktur przed dokonaniem płatności, jak również faktur pro-forma. System daje możliwość wygenerowania tradycyjnego druku przelewu bankowego (w dalszych krokach w kategorii „Przelew”), o zestawie danych zbieżnym z fakturą pro-forma. Po zaksięgowaniu wpłaty system wygeneruje fakturę i można będzie ją pobrać.

Zgłoszenia przyjmowane będą od 19.03.2024 r. do 26.03.2024 r. do godz. 15:00. W dniu 02.04.2024 r. roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu. Liczba miejsc ograniczona (35). Udział w szkoleniu jest odpłatny. Koszt szkolenia: według cennika. Cena nie obejmuje noclegu i dojazdu. Uczestnicy realizują dojazd i nocleg we własnym zakresie. Wydane zostaną zaświadczenia o uczestnictwie.


Ramowy program:

·       Obecny stan przepisów prawnych dotyczących ochrony muzeów, bibliotek, archiwów i innych obiektów kultury.

·       Modus operandi sprawców przestępstw przeciwko zabytkom.

·       Zagrożenie dóbr kultury przestępczością (muzea, obiekty sakralne, biblioteki i inne). Opracowanie analizy zagrożeń przestępczością dla obiektów i zbiorów.

·       Zabezpieczenia techniczne w planie ochrony dla obiektów gromadzących i udostępniających dobra kultury.

·       Zagrożenie pożarem w obiektach zabytkowych i innych obiektach kultury.

·       Aktualny stan przepisów prawnych i norm dotyczących projektowania, instalowania urządzeń systemów sygnalizacji pożarowej w obiektach zabytkowych i innych obiektach kultury.

·       Wprowadzenie do analizy zagrożenia pożarowego w muzeach i innych obiektach kultury.

·       Uwagi do projektowania SSP.

·       Zabezpieczenia mechaniczno–budowlane  w muzeach i obiektach zabytkowych.

·       Projektowanie systemów sygnalizacji włamania i napadu w muzeach i obiektach zabytkowych.

·       Najczęściej popełniane błędy w projektowaniu i instalacji urządzeń SSWiN w zabezpieczeniach elektronicznych muzeów, bibliotek i obiektów sakralnych.

·       Projektowanie telewizji dozorowej w muzeach i obiektach  zabytkowych.

·       Najczęściej popełniane błędy w projektowaniu i instalacji urządzeń CCTV w zabezpieczeniach muzeów, bibliotek i obiektów sakralnych.

·       Charakterystyka zabytków sztuki i architektury pod kątem zagrożenia ich poszczególnych elementów w wyniku prac instalatorskich.

·       Nadzór konserwatorski nad pracami instalacyjnymi zabezpieczeń technicznych w obiektach zabytkowych.

·       Projektowanie tras kablowych systemów zabezpieczenia elektronicznego w zabytkach.

·       Zabezpieczenia antyterrorystyczne w muzeach i zabytkach.

·       Problematyka funkcjonowania systemów bezpieczeństwa Muzeum – koncepcja zabezpieczenia, część praktyczna.


Prowadzenie: 

a) przedstawiciele NIM: Krzysztof Osiewicz, Michał Dziuba, Magdalena Piorunek, Artur Sterkowicz,
b) prowadzący zewnętrzni: Piotr Wojtaszewski - starszy brygadier Państwowej Straży Pożarnej w stanie spoczynku, dr inż. Katarzyna Pałubska – konserwator.

Moderacja: Michał Dziuba.

 

W przypadku pytań dotyczących kwestii programowych prosimy o kontakt: mdziuba@nim.gov.pl.

W przypadku pytań organizacyjnych: szkolenia@nim.gov.pl.

 wtorek, 16 kwietnia 2024, 09:30
 czwartek, 18 kwietnia 2024, 15:40
 Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie (plac Defilad 1, 00-901 Warszawa)
 35
 Odbył się / Zakończony
 Ceny netto
Muzea z Wykazu muzeów:
600 PLN
Pozostałe muzea i inne instytucje kultury:
700 PLN
Pozostałe instytucje, organizacje i podmioty komercyjne:
1500 PLN