Przejdź do głównej zawartości
Zarządzanie projektem w muzeum
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
Wejdź do kursu

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Zarządzanie projektem w muzeum

Warsztaty adresowane są w szczególności do koordynatorów projektów, ale także wszystkich osób, które w muzeum tworzą i prowadzą mniejsze i większe projekty, opracowują harmonogramy działań, przygotowują scenariusze wystaw i chcą poczuć się pewniej w kierowaniu zespołem lub poznać sposoby ewaluacji projektu.

Celem szkolenia jest przybliżenie muzealnikom zasad sprawnego zarządzania projektem. W trakcie zajęć uczestnicy zostaną podzieleni na zespoły, które będą miały możliwość praktycznego poznania etapów pracy nad projektem od planowania, przez produkcję, po ewaluację. Poznają sposoby tworzenia skutecznych i realistycznych harmonogramów, a także dowiedzą się jak zarządzać zmianą i radzić sobie w trudnych sytuacjach. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na kulturę organizacyjną instytucji, dzięki czemu uczestnicy otrzymają narzędzia do zarządzania projektem i kierowania zespołem projektowym. Dyskusja z udziałem ekspertów z większych i mniejszych instytucji pozwoli zapoznać się z doświadczeniami osób pracujących w różnych muzeach.

Szkolenie ma charakter warsztatowy, zakłada aktywny udział uczestników.

Uwaga: wszystkie szkolenia NIM realizowane od początku kwietnia br., są opłacane poprzez tę stronę za pośrednictwem systemu płatności PayU. Umożliwia on skorzystanie z najpopularniejszych form płatności, takich jak przelew internetowy, karta kredytowa, BLIK itd. Instytut nie wystawia faktur przed dokonaniem płatności, jak również faktur pro-forma. System daje możliwość wygenerowania tradycyjnego druku przelewu bankowego (w dalszych krokach w kategorii „Przelew”), o zestawie danych zbieżnym z fakturą pro-forma. Po zaksięgowaniu wpłaty system wygeneruje fakturę i można będzie ją pobrać.

Zgłoszenia przyjmowane są od 28.03.2024 do 10.04.2024 r. do godz. 15:00. W dniu 11.04.2024 r. roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu i przydzielimy dostęp do płatności osobom zakwalifikowanym. Cena nie obejmuje noclegu i dojazdu. Uczestnicy realizują dojazd i nocleg we własnym zakresie. W przypadku dużej liczby kandydatów przyjmować będziemy po jednym przedstawicielu z danego muzeum. Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na obu częściach szkolenia.


Szkolenie odbędzie się w dwóch lokalizacjach:

Dzień 1. (25.04.2024, czwartek): Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1A, 81-374 Gdynia. Sala wystawowa, poziom K3, Wystawa "Jakub Szczęsny. Polskie Projekty Polscy Projektanci"

Dzień 2. (26.04.2024, piątek): Pomorski Park Naukowo-Technologiczny (PPNT), Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia. Budynek III, sala F/H


Ramowy program:

1. Wprowadzenie podstawowych pojęć i informacji

2. Tworzenie zespołu projektowego

3. Etapy prac nad projektem (kreacja/inicjacja, planowanie, realizacja, zamykanie/ewaluacja).

4. Planowanie jest wszystkim, czyli pierwsze kroki w projekcie (karta projektu, planowanie, harmonogram, zakres, budżet, itd.) Praca w grupach.

5. Realizacja projektu. Trudności i zmiany w projekcie.

6. Zamykanie projektu i ewaluacja. Przydatne narzędzia i dobre praktyki.

7. Dyskusja z udziałem zaproszonych ekspertów - Zarządzanie projektem w mniejszych  i większych instytucjach

 

Prowadzący:

- dr Anna Śliwa, Muzeum Miasta Gdyni, kierownik Działu Sztuki;

- Alicja Harackiewicz, Centrum Nauki Experyment, dyrektor.

Eksperci zaproszeni do dyskusji:
Dyrektor Muzeum Miasta Gdyni: Karin Moder
Dyrektor Muzeum Ziemi Puckiej:
Barbara Kos-Dąbrowska

Moderacja: Joanna Grzonkowska


Osoba do kontaktu z NIM w razie pytań programowych: Joanna Grzonkowska jgrzonkowska@nim.gov.pl
Kontakt w przypadku pytań organizacyjnych: szkolenia@nim.gov.pl

 czwartek, 25 kwietnia 2024, 10:00
 piątek, 26 kwietnia 2024, 15:00
 Muzeum Miasta Gdyni (Gdynia (81-374), ul. Zawiszy Czarnego 1A)
 25
 Odbył się / Zakończony
 Ceny netto
Muzea z Wykazu muzeów:
450,00 PLN
Pozostałe muzea i inne instytucje kultury:
550,00 PLN
Pozostałe instytucje, organizacje i podmioty komercyjne:
1200,00 PLN