Przejdź do głównej zawartości
Pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
Wejdź do kursu

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych

Szkolenie koncentrować się będzie na zagadnieniach związanych z procesem poszukiwania i pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, od instytucji publicznych i prywatnych, na wspieranie działalności statutowej muzeów. Jego celem będzie także zilustrowanie dobrych praktyk związanych z realizowaniem przedsięwzięć muzealnych z udziałem dofinansowań.

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do relatywnie małych muzeów, niemających pracowników wyspecjalizowanych w zakresie pozyskiwania grantów oraz prowadzenia projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Do udziału w nim zapraszamy muzealników mających niewielkie doświadczenie w pozyskiwaniu dofinansowań oraz takich, którzy chcieliby dotychczas zgromadzoną wiedzę z tego obszaru usystematyzować.

Spotkanie będzie miało charakter wykładowy, z możliwością zadawania pytań przy użyciu mikrofonu i kamery lub poprzez czat.


Uwaga: wszystkie szkolenia NIM realizowane od początku kwietnia br., są opłacane poprzez tę stronę za pośrednictwem systemu płatności PayU. Umożliwia on skorzystanie z najpopularniejszych form płatności, takich jak przelew internetowy, karta kredytowa, BLIK itd. Instytut nie wystawia faktur przed dokonaniem płatności, jak również faktur pro-forma. System daje możliwość wygenerowania tradycyjnego druku przelewu bankowego (w dalszych krokach w kategorii „Przelew”), o zestawie danych zbieżnym z fakturą pro-forma. Po zaksięgowaniu wpłaty system wygeneruje fakturę i można będzie ją pobrać.


Zalecenia techniczne:

1. Zainstalowana na komputerze aplikacja Zoom, w aktualnej wersji.

2. Stabilne i wydajne łącze internetowe (nie zalecamy korzystania z Internetu mobilnego).

3. Zestaw słuchawkowy z mikrofonem, na wypadek pogłosu.

 

Zgłoszenia przyjmowane będą od 09.04.2024 do 16.04.2024 r. do godz. 15:00. W dniu 23.04.2024 r. roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu i przydzielimy dostęp do płatności osobom zakwalifikowanym. W przypadku dużej liczby kandydatów przyjmować będziemy po jednym przedstawicielu z danego muzeum. Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na obu częściach szkolenia.

 

Program ramowy:

Gdzie i jak poszukiwać informacji nt. grantów umożliwiających finansowanie projektów muzealnych (Weronika Litwin)

Jak przygotowywać wnioski o dotacje (Weronika Litwin)

Jak planować i realizować projekty finansowane z grantów, by zminimalizować ryzyko wystąpienia trudności i nieprzewidzianych zdarzeń (Weronika Litwin)

Najważniejsze różnice pomiędzy sposobem planowania i realizowania projektów finansowanych z grantów, a tych finansowanych ze środków własnych (Katarzyna Liwak-Rybak)

Planowanie i ewaluacja. Dlaczego te dwa etapy realizacji projektów są tak ważne (Katarzyna Liwak-Rybak)

Praca zespołowa: budowanie zespołu, zarządzanie zespołem, praca w grupie, komunikacja (Katarzyna Liwak-Rybak)

Praktyczne spojrzenie na pozyskiwanie finansowych środków zewnętrznych od przygotowania wniosku o dofinansowanie do rozliczenia końcowego (Zuzanna Woźniak)


Osoby prowadzące:

Weronika Litwin – ekspertka z zakresu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych (Kierowniczka Działu Pozyskiwania Funduszy w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN)

Katarzyna Liwak-Rybak – ekspertka z zakresu zarządzania projektami w instytucjach kultury (Zastępczyni Dyrektorki Muzeum Warszawy ds. Komunikacji)

Zuzanna Woźniak – Kierownik Działu Wystaw i Projektów (Muzeum Kinematografii w Łodzi)


Osoba do kontaktu z NIM w razie pytań programowych: Monika Czartoryjska (NIM) – mczartoryjska@nim.gov.pl

W przypadku pytań organizacyjnych: szkolenia@nim.gov.pl.

 wtorek, 7 maja 2024, 09:00
 środa, 8 maja 2024, 14:00
 online (szkolenia realizowane przez internet)
 40
 Odbył się / Zakończony
 Ceny netto
Muzea z Wykazu muzeów:
250 PLN
Pozostałe muzea i inne instytucje kultury:
300 PLN
Pozostałe instytucje, organizacje i podmioty komercyjne:
500 PLN