Przejdź do głównej zawartości

Przedstawiamy Państwu szczegółową ofertę szkoleniową Narodowego Instytutu Muzeów na rok 2024. Od 2024 roku szkolenia NIM są odpłatne, chyba, że w danym naborze ogłoszono inaczej.

Uwaga: wszystkie szkolenia NIM realizowane od początku kwietnia br., są opłacane poprzez tę stronę za pośrednictwem systemu płatności PayU. Umożliwia on skorzystanie z najpopularniejszych form płatności, takich jak przelew internetowy, karta kredytowa, BLIK itd. Instytut nie wystawia faktur przed dokonaniem płatności, jak również faktur pro-forma. System daje możliwość wygenerowania tradycyjnego druku przelewu bankowego (w dalszych krokach w kategorii „Przelew”), o zestawie danych zbieżnym z fakturą pro-forma. Po zaksięgowaniu wpłaty system wygeneruje fakturę i można będzie ją pobrać.

Aktualizacja: 06 maja 2024 r.

Plan oraz cennik szkoleń NIM na 2024 r. (pobierz plik)

SZKOLENIA NARODOWEGO INSTYTUTU MUZEÓW W ROKU 2024

Lp.

Nazwa szkolenia

Termin szkolenia

Forma szkolenia

1

Dostępność muzeum dla osób ze szczególnymi potrzebami

20-22 marca (3 dni)

stacjonarna (Warszawa)

2

Budowanie wizerunku i promocja muzeum w mediach społecznościowych

8 i 10 kwietnia (2 dni)

online

3

Prawnoautorskie aspekty zarządzania zbiorami

15-16 kwietnia (2 dni)

online

4

Projektowanie, instalowanie i konserwacja systemów zabezpieczenia elektronicznego w muzeach i obiektach zabytkowych - szkolenie podstawowe

16-18 kwietnia (3 dni)

stacjonarna (Warszawa)

5

Zarządzanie projektem w muzeum

25-26 kwietnia (2 dni)

stacjonarna (Gdynia)

6

Pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych

7-8 maja (2 dni)

online

7

Immunitet muzealny

9 maja (1 dzień)

stacjonarna
(Warszawa)

8

Odwzorowania w digitalizacji muzealiów. Przegląd technik

14-15 maja (2 dni)

online

9

Szkolenie WSO (zmiana terminu)

4-6 czerwca (3 dni)(zmiana terminu)

stacjonarna
(Warszawa)

10

Gromadzenie zbiorów muzealnych. Podejście strategiczne

18-19 czerwca (2 dni)

online

11

Zarządzanie bezpieczeństwem muzeum

wrzesień (1 dzień)

stacjonarna

12

Działalność wydawnicza muzeów

wrzesień (2 dni)

stacjonarna

13

Publiczność w muzeum. Budowanie relacji muzeum z publicznością i społecznością lokalną

wrzesień (2 dni)

stacjonarna

14

Budowanie relacji muzeum z mediami

październik (1 dzień)

stacjonarna

15

Zarządzanie bezpieczeństwem muzeum

październik (1 dzień)

stacjonarna

16

Projektowanie, instalowanie i konserwacja systemów zabezpieczenia elektronicznego w muzeach i obiektach zabytkowych - szkolenie uzupełniające

październik (3 dni)

stacjonarna

17

Badania proweniencyjne zbiorów muzealnych

listopad (2 dni)

online

18

Szkolenie pracowników ochrony muzeum i innych instytucji

listopad (2 dni)

stacjonarna

19

Ewidencjonowanie zbiorów muzealnych

grudzień (2 dni)

online


CENNIK SZKOLEŃ NIM
Wszystkie podane ceny są cenami netto w PLN + VAT*

Szkolenia online

1-dniowe

2-dniowe

3-dniowe

Muzea z Wykazu muzeów

150

250

350

Pozostałe muzea i inne instytucje kultury

200

300

400

Pozostałe instytucje, organizacje i podmioty komercyjne

300

500

700

Szkolenia stacjonarne

1-dniowe

2-dniowe

3-dniowe

Muzea z Wykazu muzeów

300

450

600

Pozostałe muzea i inne instytucje kultury

400

550

700

Pozostałe instytucje, organizacje i podmioty komercyjne

800

1200

1500


*Usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w całości ze środków publicznych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz.1570) są zwolnione z VAT. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2023 r. poz. 955), zwalnia się z podatku od towarów i usług usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Poza zwolnieniami wymienionymi wyżej, stawką podstawową dla usług szkoleniowych jest stawka 23% VAT.

NIM zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w ww. planie.

Zapisy na powyższe szkolenia realizowane będą przez stronę https://szkolenia.nim.gov.pl.

Termin uruchomienia zapisów zarówno w przypadku szkoleń online jak i stacjonarnych: 4 tygodnie przed datą szkolenia.

Zapraszamy!